Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Dopyt
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
SHEQ-Manažment

SHEQ-Manažment

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Pred viac ako 25 rokmi sa štartom systému manažmentu kvality položil základný kameň pre dnešný SHEQ-Manažment. Integrovaný systém manažérstva združuje procesy, metódy a nástroje do jednotnej štruktúry, ktorá je potrebná na splnenie rôznych úloh v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, životného prostredia a kvality .

Úlohy SHEQ-Manažmentu:

SHEQ-Manažment
  • Pravidelné diskusie tímu SHEQ-Manažmentu pri okrúhlom stole
  • Organizácia a realizácia špecifických odborných školení a seminárov
  • Tréning zamestnancov
  • Organizácia a realizácia interných auditov
  • Plánovanie, realizácia a kontroling tematických projektov (napr. vybudovanie manažmentu bezpečnosti), zapojenie ostatných Shared Services
  • Centrum pomoci (helpdesk) v núdzových situáciách
  • Manažment rizík: analýza incidentov, vyvíjanie preventívnych opatrení
  • Spolupráca v medzinárodných pracovných skupinách (harmonizácia noriem, vyvíjanie a vylepšovanie štandardov atď.)
  • Koordinácia a spolupráca v Corporate Social Responsibility-Team (CSR)