Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Alltid i nærheten
Vi er i
Norge
HMS & kvalitetssikring

HMS & kvalitetssikring

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

For mer enn 25 år siden startet vi det kvalitetsstyringssystemet som er grunnlaget for dagens HMS & kvalitetssikring. Det integrerte styringssystemet kombinerer prosesser, metoder og instrumenter i en enhetlig struktur som er nødvendig for å oppfylle de forskjellige oppgavene innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Oppgavene innen HMS & kvalitetssikring:

HMS & kvalitetssikring
  • Regelmessige Round-Table-samtaler i ledelsesgruppen for HMS & kvalitetssikring
  • Organisering og gjennomføring av fagkurs og workshops
  • Coaching av medarbeidere
  • Organisering og gjennomføring av internkontroll
  • Planlegging, gjennomføring og kontroll av relaterte prosjekter (f.eks. oppbygning av sceurity-ledelse; vernetiltak), innlemmelse av andre Shared Services
  • Help-desk i nødsituasjoner
  • Risikostyring: Analyse av hendelser, utvikling av forebyggende tiltak.
  • Deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper (harmonisering av normer, utvikling og forbedring av standarder osv.)
  • Koordinering og samarbeid i Corporate Social Responsibility Team (CSR)