Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Poptávka
Jsme vždy ve Vaší blízkosti
Jsme v Čechách
Management SHEQ

Management SHEQ

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Před více než 25 lety byl nastartováním systému řízení kvality položen základ dnešního SHEQ managementu. Integrovaný systém řízení spojuje procesy, metody a nástroje do jednotné struktury, potřebné k plnění různých úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality.

Úkoly v SHEQ managementu:

Management SHEQ
  • Pravidelné schůzky manažerského týmu SHEQ (pro BOZP, ekologii a kvalitu) u "kulatého stolu"
  • Organizace a realizace specifických odborných školení a workshopů
  • Koučování zaměstnanců
  • Organizace a realizace interních auditů
  • Plánování, realizace a controlling projektů týkajících se konkrétních témat (např. vybudování zabezpečovacího managementu), zahrnutí dalších podpůrných služeb (Shared Services)
  • Podpora (Help Desk) v případě nouzových situací
  • Řízení rizik: analýza případů, vytváření preventivních opatření
  • Spolupráce v mezinárodních pracovních skupinách (harmonizace norem, vývoj a vylepšování standardů, atd.)
  • Koordinace a spolupráce s týmem Corporate Social Responsibility (sociální odpovědnost podniků)