Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Jsme vždy ve Vaší blízkosti
Jsme v Čechách

Zakoupení kontejneru [nového nebo použitého]

Kancelářské kontejnery pro všechny požadavky

Kancelářský kontejner BASIC Line
Kancelářský kontejner CLASSIC Line

Sanitární a WC-kontejner

Sprchový kontejner - zakoupení a pronájem

Kancelářské a sanitární boxy

Skladový kontejner: flexibilní skladový prostor

Přepravní kontejnery [20 & 40 stop]

Doplňkové typy kontejnerů

Terasový kontejner
Vnější schodišťový kontejner
Vnitřní schodišťový kontejner
Spojovací kontejner

Všechny typy kontejnerů

Kontejnerová sestava pro každé použití

10stopé kontejnery - zakoupení nebo pronájem

20stopý kontejner - zakoupení nebo pronájem

Oblasti použití

Kancelářské, zaměstnanecké a sociální prostory
Stavební buňka k všestrannému použití
Ubytování a noclehy
Stavební kontejnery pro každé použití
Kontejnery jako prodejna - zakoupení a pronájem
Kontejnerová řešení pro dodavatele energií
Klubové prostory sestavené z kontejnerů
Kontejnerová nemocnice [k pronájmu nebo zakoupení]
Kontejnerová řešení pro projekty pomoci
Kontejnerová řešení k nasazení při katastrofách
Flexibilně použitelná sanitární řešení
Kontejnery na materiál [zakoupení nebo pronájem]
Sanitární řešení pro každou příležitost
Kontejnery sloužící jako pokladna a komentátorská kabina
Společenské a servisní prostory
Kontejnerová mateřská školka [k pronájmu nebo zakoupení]
Školní kontejner - mobilní prostorové řešení