Switch to your native language

INT

Switch to your native language

INT
Винаги близо до Вас
Ние сме в
България

Контейнери и модули

Страница за сравнение на офис контейнери

Офис контейнери BASIC Line

Офис контейнери CLASSIC Line

CONTAINEX CLASSIC Line Оборудване опции

Санитарни и WC контейнери

Санитарни и WC контейнери Оборудване опции

Офис и санитарни кабини

Складови контейнери

Складови контейнери Оборудване опции

Морски контейнери

Допълнителни типове контейнери

Контейнер тераса
Контейнер външно стълбище
Контейнер с вътрешна стълба
Свързващ контейнер

Продуктов каталог

Контейнерни конфигурации

Области на приложение

Офисни помещения, помещения за персонала и битови помещения
Спални и жилищни помещения
Строителни контейнери
Санитарни решения
Продажбени площи
Складови контейнери и контейнери за материали
Енергиен сектор / Петрол / газ
Детски градини
Училища
Клубни бази и съблекални на спортни отбори
Разширения на болници
Хуманитарни проекти
Аварийно-спасителни операции
Пространства за изложения и мероприятия
Санитарни помещения
Билетни каси и коментаторски кабини
Битови и служебни помещения