Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Винаги близо до Вас
Ние сме в
България

Области на приложение

Пространствени решения за мероприятия с контейнери
Пространствени решения с контейнери за търговията & индустрията
Пространствени решения с контейнери за строителството & индустрията
Бързи пространствени решения с контейнери при операции за оказване на помощ при природни бедствия и катастрофи
Пространствени решения с контейнери за комуналната сфера
Билетни каси и коментаторски кабини
Контейнерни решения за акции при бедствия
Детски градини от контейнери [наемане или закупуване]
Санитарни решения с възможност за гъвкава употреба
Контейнери за училища - мобилното пространствено решение
Заведение на спортен клуб от контейнери
Битови и служебни помещения
Строителни контейнери с възможност за многостранна употреба
Офисни помещения, помещения за персонала и битови помещения
Контейнери за болници [наемане или закупуване]
Контейнери за материали [закупуване или наемане]
Контейнерни решения за енергопроизводители
Шоурум контейнер наемане & закупуване
Селище за работници
Санитарни решения с възможност за гъвкава употреба
Строителни контейнери за всякакви нужди
Спални и жилищни помещения