Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Запитване
Винаги близо до Вас
Ние сме в
България
GREEN technolog

Опазване на околната среда — GREEN technology

За нас е от съществено значение да извършваме цялата си стопанска дейност по начин, максимално щадящ за околната среда. Затова държим изключително много на възможно най-ниската консумация на енергия, както и на намаляването на нашите емисии на CO2. Благодарение на своите продуктови иновации, ефективна транспортна стратегия и най-съвременни изолационни системи, ние спестяваме повече от 50 000 тона CO2 годишно спрямо стандартните европейски продукти.

Подробности за емисиите CO2, които се пестят:

  • 55 000 kg CO2 чрез комбиниран транспорт (автомобилен – железопътен – воден)
  • 1 690 000 kg CO2 чрез оптимизация на транспорта (комбинирани превози, доставки в пакет „Транспак“ и в комплект)
  • 50 000 000 kg CO2 чрез използване на най-съвременни изолационни системи
Намаляване на CO₂
GREEN technology

"GREEN technology" означава:

  • Избор и употреба на рециклиращи се материали
  • Енергийно ефективно и екологично чисто прoизводство в сертифицирани, европейски заводи
  • Спестяване на COи ниски вредни емисии при производството и транспорта, както и при текущото ползване на контейнерите
  • Постоянен качествен контрол и екологично одитиране в производството
  • Дълготрайни контейнерни продукти — повторна употреба вместо производство на нови изделия
  • Висококачествена изолация — ниска консумация на енергия