Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Винаги близо до Вас
Ние сме в
България
SHEQ-Мениджмънт

SHEQ-Мениджмънт

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Преди повече от 25 години посредством системите за управление на качеството бе положено началото на днешния SHEQ-мениджмънт. Интегрираната система за управление обединява в цялостна структура процесите, методите и инструментите, необходими за изпълнение на многостранните задачи в областите безопасност, здраве, опазване на околната среда и качество.

Задачи на SHEQ-мениджмънта:

SHEQ-Мениджмънт
  • Редовни кръгли маси на екипа за SHEQ-мениджмънт
  • Организация и провеждане на специализирани обучения и семинари
  • Обучение на служители
  • Организация и провеждане на вътрешни одити
  • Планиране, реализация и контрол на тематични проекти (напр. изграждане на Управление на сигурността), както и привличане на други общи обслужващи отдели
  • Център за подпомагане при спешни ситуации
  • Управление на риска: анализ на инциденти, разработване на превантивни мерки
  • Участие в международни работни групи (по хармонизиране на правни норми, разработка и усъвършенстване на стандарти и др.)
  • Съгласуване и сътрудничество в екипа по корпоративна социална отговорност (CSR)