Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Upit
Uvijek blizu Vas
Mi smo u Bosni i Hercegovini
Upravljanje sistemom SHEQ

Upravljanje sistemom SHEQ

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Prije više od 25 godina je pokretanjem sistema za upravljanje kvalitetom postavljen kamen-temeljac današnjem upravljanju sistemom SHEQ. Integrisani sistem upravljanja obuhvata u jednu jedinstvenu strukturu one procese, metode i instrumente koji su potrebni za ispunjavanje raznovrsnih zadataka iz sigurnosti, zdravlja, životne sredine i kvaliteta.

Zadaci u upravljanju sistemom SHEQ:

Upravljanje sistemom SHEQ
  • Redovni razgovori za okruglim stolom tima za upravljanje sistemom SHEQ
  • Organizacija i provođenje specifičnih stručnih obuka i radionica
  • Obučavanje zaposlenika
  • Organizacija i provođenje internnih audita
  • Planiranje, realizacija i kontrola projekata u vezi s određenim temama (npr. uspostava upravljanja kvalitetom), uključivanje drugih zajednilčkih usluga
  • Služba za pomoć u hitnim slučajevima
  • Upravljanje rizicima: analiza incidenata, razvijanje preventivnih mjera
  • Učestvovanje u međunarodnim radnim grupama (harmonizacija normi, razvoj i poboljšavanje standarda itd.)
  • Koordinacija i saradnja u timu za društveno odgovorno poslovanje (CSR)