Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Upit
Uvijek blizu Vas
Mi smo u Bosni i Hercegovini
Dopunski tipovi kontejnera

Dopunski tipovi kontejnera

Naši dopunski tipovi kontejnera će upotpuniti Vaš objekt. Od kontejner-terasa preko modula s unutrašnjim i vanjskim stubištem do spojnih kontejnera - otkrijte raznovrsne mogućnosti za svoj kontejnerski sklop. Kontejner-terase se takođe mogu upotrebljavati samostalno.
Rezervoar

Rezervoar

Rezervoar za fekalije upotpunjuje asortiman proizvoda CONTAINEX i pogodan je za sanitarne kontejnere 8', 10' ili 20'.
Kontejnerski sklop

Kontejner-terasa

Naš kontejner-terasu možete postaviti pojedinačno ili savršeno uklopiti u kontejnerski sklop. Vizuelno atraktivna i robusna izvedba kontejnera-terase tako čini dodatnu prostoriju za odmor za Vas ili Vaše uposlenike.
Kontejnerski sklop

Spojni kontejneri

Vezni kontejner možete optimalno integrirati u kontejnerski sklop. On služi za povezivanje raznih prostornih modula te Vašem objektu tako daje pravu strukturu.
Kontejnerski sklop

Kontejner s vanjskim stepenicama

Ovaj tip kontejnera može se koristiti dodatno ili umjesto kontejnera s unutrašnjim stubištem. Kontejneri s vanjskim stubištem se mogu bez problema adaptirati i naknadno, a omogućavaju Vam vam sigurno prelaženje s etaže na etažu u svako godišnje doba.
Kontejnerski sklop

Kontejner s unutrašnjim stubištem

Naš kontejner s unutrašnjim stubištem od drveta upotrebljava se u Vašem 2-spratnom ili 3-spratnom kontejnerskom sklopu.