Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Uvijek blizu Vas
Mi smo u Bosni i Hercegovini

Izjava o zaštiti podataka

U ovoj izjavi se opisuje na koji način CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], obrađuje Vaše lične podatke.

Firma CONTAINEX je odgovorna da u dovoljnoj mjeri zaštiti Vaše lične podatke i da poštuje sve propise o zaštiti, zakonitom postupanju i čuvanju tajnosti ličnih podataka kao i o sigurnosti podataka.

Sljedeća objašnjenja su općenita i sveobuhvatno se odnose na sve postupke obrade podataka u firmi CONTAINEX. To znači da se sljedeća objašnjenja mogu samo djelimično odnositi na Vas.

1. Svrha obrade podataka

Vaše lične podatke obrađujemo uglavnom u sljedeće svrhe:

 • Obrada ponuda i upita koje smo primili, npr. od (potencijalnih) transportnih partnera, osoba koje žele naručiti prijevoz, isporuke, narudžbe ili žele na drugi način sarađivati s nama
 • Radnje koje prethode sklapanju ugovora te izrada ponude i sastavljanje ugovora
 • Procjena prikladnosti ugovornog partnera, kao što su provjere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacija naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prijevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje postojećih ugovora i ugovora o leasingu, izrada računa, slanje opomena, obrada reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanje kvalitetom, realizacija nabave, optimizacija naših usluga upotrebom poslovnih aplikacija (npr. nadzor prijevoza, portali itd.)
 • Odnosi s kupcima, tj. slanje obavijesti, e-novosti, ponuda i reklamnog materijala, trajna briga o klijentima, realizacija događanja itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Rad IT-infrastrukture, npr. pružanje sigurnosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Stavljanje mrežnih stranica na raspolaganje: poboljšanje i razvoj mrežnih stranica, izrada statistika upotrebe, prepoznavanje, sprečavanje i analiza napada na mrežne stranice itd.

 

Lične podatke dobijamo

 • od vas samih: npr. preko upita koje nam šaljete, preko sklapanja ugovora, u okviru izvršavanja ugovora sklopljenih s nama
 • od društava koncerna unutar grupacije WALTER GROUP
 • od trećih lica, npr. transportnih partnera ili klijenata radi realizacije naloga
 • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, zemljišne knjige, baze službenih oglasa, registara udruženja, registara obrtnika
 • od Vašeg preglednika (automatski) prilikom posjete našim internetskim stranicamah u skladu s postavkama koje ste odabrali

 

Davanje Vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ali ako nam na raspolaganje ne stavite potrebne lične podatke, poslovni odnos s nama neće biti moguć. Takođe vam ne možemo garantirati sve funkcije naših mrežnih stranica ako nam ne stavite na raspolaganje lične podatke koji su potrebni za to.

 

2. Obrađene kategorije podataka

 • Podaci o imenu, npr. ime, prezime, korisničko ime itd.
 • Podaci o osobi, npr. dob, spol, datum rođenja, nacionalnost, uloga u preduzeću, kopije iskaznica itd.
 • Kontaktni podaci, npr. adresa, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr. broj lične karte, broj pasoša, broj kupca itd.
 • Bankovni podaci, npr. broj računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr. brojevi spisa, poreski broj, ovrha na plaći, knjižica najmoprimca (Njemačka) itd.
 • Podaci o vozilu, npr. broj motornog vozila, broj šasije, broj motora, registarska oznaka, saobraćajna dozvola, kartica za gorivo, informacije iz vozačke dozvole za viljuškare itd.
 • Slikovne datoteke i videozapisi
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena sistema dostupnih izvana itd.
 • Podaci o korištenju mrežnom stranicom: datum i vrijeme otvaranja, IP adresa, naziv i verzija preglednika, određeni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr. bilješke o ponašanju pri odgovorima i podsjetnici, korespondencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama itd.
 • Rasna/etnička pripadnost, npr. mjesto rođenja u dokumentima itd.
 • Podaci o položaju, npr. GPS-podaci, vremenski žig GPS-signala, podaci o položaju (stepen geografske dužine i širine) itd.

3. Pravne osnove obrade

Pravne osnove naše obrade Vaših podataka su:

 • Izvršavanje ugovora i obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., stavak 1., tačka b OUZP-a), npr. dok organiziramo besprijekoran tok prijevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave štete, izrađujemo račune, vodimo sistem upravljanja kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih.
 • Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., tačka f OUZP-a), npr. kada Vam šaljemo informacije i ponude izrađene za Vas, ako preduslov nije pristanak; naša obrada podataka u okviru pravnog progona, prosljeđivanje vozača podataka ako je to potrebno za realizaciju prijevoza i ako ne postoji direktan kontakt s vozačem, obrada podataka koji su potrebni za pružanje funkcija naših mrežnih stranica itd.
 • Pravne obaveze (članak 6., stavak 1., slovo c OUZP-a), npr. obaveze iz poreskog zakonodavstva, obaveze prema Zakonu o prometu na cestama (StVO), Zakonu o motornim vozilima (KFG), Upravnom kaznenom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako nije prisutna nijedna od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka se bazira na Vašem pristanku u smislu članka 6., stavak 1., tačka a OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo na povlačenje danih pristanaka. Povlačenje pristanka ne utiče na pravovaljanost obrade podataka provedene do trenutka povlačenja (tj. povlačenje ne djeluje retroaktivno).

4. Prosljeđivanje Vaših ličnih podataka

U cilju ostvarenja gore navedenih svrha moguće je da Vaše lične podatke prosljeđujemo sljedećim primaocima:

 • društvima koja su dio našeg koncerna kao i njihovim zaposlenicima
 • trećim licima koje angažiramo, npr. pružateljima IT usluga, štamparijama, računarskim centrima, hostingu, pružaocima usluga softvera i servisa npr. za slanje e-novosti, pružaocima usluga u okviru reguliranja štete i štetnog postupka (osiguranja i osiguravateljski partneri), stambenim upravama, advokatima, poreskim savjetnicima, notarima, revizorima itd.
 • osobama s kojima smo u poslovnom odnosu, npr. transportnim partnerima, dobavljačima, trgovačkim partnerima itd.
 • tijelima javne uprave, npr. carini, MUP-u, ambasasama, tijelima regionalne uprave itd.

 

Podaci se djelimično prosljeđuju i primateljima izvan Austrije, a u izuzetnim slučajevima u nesigurne treće zemlje. Ali u tom slučaju poduzimamo mjere da postoje prikladne garancije zaštite podataka, npr. kroz obavezujuća korporativna pravila o zaštiti podataka ili EU standardne klauzule za zaštitu podataka.

5. Rok čuvanja

Vaše lične podatke čuvamo samo tokom razumnog roka potrebnog za postizanje navedenih svrha. Osim toga, Vaše lične podatke čuvamo sve dok postoje zakonske obaveze čuvanja ili još nisu istekli rokovi zastare potencijalnilh pravnih zahtjeva.

6. Vaša prava u vezi s ličnim podacima

Između ostalog imate pravo (pod uslovima primjenljivog prava) (i) da provjeravate jesmo li i koje smo Vaše lične podatke pohranili i da dobijete kopije tih podataka, (ii) da zahtijevate ispravak, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji su pogrešni ili nisu obrađeni u skladu sa zakonom, (iii) da zahtijevate od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i (iv) u određenim okolnostima opozovete obradu Vaših ličnih podataka ili da opozovete pristanak za obradu istih koji ste ranije dali, (v) da zahtijevate prenosivost podataka (vi) da poznajete identitet trećih lica kojima se prosljeđuju Vaši lični podaci i (vii) da kod nadležnog tijela podnesete žalbu.

7. Cookies

Na našim internetskim stranicama se koriste takozvani cookies (kolačići). Kolačić je mala datoteka koja se može pohraniti na Vašem računaru kada posjećujte neku internetsku stranicu. U osnovi koristimo kolačiće kako bi korisnicima ponudili dodatne funkcije na stranici, npr. da Vam olakšamo navigaciju na internetskoj stranici, da Vam omogućimo daljnje korištenje stranice tamo gdje ste je napustili i/ili da pohranimo Vaše preferencije ili postavke kada ponovo posjećujete stranicu. Kolačići ne mogu imati pristup drugim podacima na Vašem računaru, da ih čitaju ili mijenjaju.

Većina kolačića na našim internetskim stranicama su takozvani kolačići sesije ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada ponovo napustite našu internetsku stranicu. Osim toga, koristimo stalne kolačiće koji se pohranjuju na tvrdom disku. Njih možete ručno izbrisati na svom pregledniku. Inače ti kolačići traju od 1 mjeseca do 10 godina. Koristimo takve stalne kolačiće kako bi Vas ponovo prepoznali kada sljedeći put posjetite našu stranicu da bi korištenje stranice učinili ugodnijim i prilagodili internetsku ponudu Vašim željama.

Takođe korisitimo kolačiće trećih ponuđača koji pri tome pomažu da Vam internetsku ponudu učinimo zanimljivijom. Zato se prilikom korištenja internetskih stranica pohranjuju i privremeni i trajni kolačići trećih ponuđača ako ste dali saglasnost za to. Isključiva svrha tih kolačića trećih ponuđača se sastoji u tome da se trećim ponuđačima pruži mogućnost da Vam se obrate reklamom prilagođenom Vašim interesovanjima. Ne preuzimamo odgovornost za zakonsko korištenje kolačića od strane trećih lica.

Prilikom posjete našim internetskim stranicama možete aktivno pristati na pohranjivanje kolačića koji nisu tehnički neophodni. Osim toga imate mogućnost da aktivirate ili deaktivirate pohranjivanje samo određenih kolačića. Ako Vaše postavke za kolačiće želite prilagoditi kasnije, onda to možete uraditi u svako doba u postavkama kolačića.

Kolačiće možete takođe kontrolirati na Vašem računaru tako što Vaše postavke preglednika tako tako odaberete da dobijete obavijest kada neka internetska stranica želi pohraniti kolačiće. Kolačiće takođe možete blokirati ili izbrisati ako su već pohranjeni na Vašem računaru.

Ako su kolačići povezani s pohranjivanjem ličnih podataka u trećoj zemlji izvan područja važenja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i ako ne postoje bilateralni sporazumi o odgovarajućem nivou zaštite, pohranjuju se samo ako ste pristali na to.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može negativno uticati na Vaše korištenje internetske stranice i spriječti Vas da u potpunosti koristite našu internetsku stranicu.

8. Google Analytics

Naše internetske stranice koriste Google Analytics, usluge analize interneta firme Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi kolačiće kako bi omogućio analizu korištenja internetske stranice i omogućio nam lako upotrebljivu statistiku pristupa internetskih stranicama na finansijski povoljan način. Informacije dobivene putem kolačića o korištenju naših internetskih stranica od strane korisnika se u pravilu prebacuju na server firme Google u SAD-u i tamo pohranjuju ako ste pristali na to.

Naše internetske stranice koriste mogućnost IP-anonimizacije koju pruža Google Analytics. To znači da se IP-adresa korisnika Googlea skraćuje još u zemljama članicama Evropske unije ili u drugim ugovornim zemljama Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP-adresa prebacuje na server Googlea u SAD-u i tamo skraćuje. Po našem nalogu će Google te informacije koristiti kako bi se analizirao Vaše korištenje internetskih stranica, sastavljao izvještaje o aktivnostima na internetskim stranicama i pružao nam ostale usluge povezane s korištenjem internetskih stranica i interneta. IP-adresa korisnika koju preglednik u okviru usluge Google Analytics prosljeđuje na povezuje se s drugim podacima Googlea.

Analizu podataka prikupljenih putem kolačiča i povezanih s korištenjem internetskih stranica (uklj. IP-adresu) te obradu tih podataka od strane Googlea možete spriječiti tako što ćete na sljedećoj poveznici preuzeti raspoložive plugin-ove preglednika i instalirati ih: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno možete spriječiti upotrebu Google Analytics deaktiviranjem statističkih kolačiča u postavkama kolačića.

Više informacija o uslovima korištenja Googlea te Izjavu o zaštiti ličnih podataka Googlea ćete naći na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. na http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing

Internetske stranice koriste Goolge Re-Marketing. Google Re-Marketing je reklamna usluga firme Google Inc. („Google“, Mountain View, SAD), kojom Vam na osnovi Vašeg korisničkog ponašanja prilikom prethodnih posjeta našim internetskim stranicama možemo pružiti ciljanu reklamu koja je vjerovatno povezana s Vašim interesovanjima ako ste pristali na to. Ta reklama se pojavljuje samo na mjestima za reklamu Googlea, ili na reklamnim površinama Google Adwords ili na Google Display Network.

Uslugu Google Re-Marketing možete odbiti u Google Ads Preferences Manager odnosno urediti Vaše postavke.

Uslugu Re-Marketing na internetskim stranicama alternativno možete spriječiti deaktiviranjem marketinških kolačića u postavkama kolačića.

10. Hotjar

Povremeno i privremeno upotrebljavamo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih korisnika i optimizirali ponudu na internetskim stranicama. Tehnologija Hotjar omogućavae nam da bolje razumijemo iskustva naših korisnika s mrežnim stranicama, npr. koliko vremena im je potrebno za ispunjavanje obrazaca. Hotjar prikuplja informacije o korisnikovom terminalnom uređaju, njegovoj anonimiziranoj IP adresi, geografskoj lokaciju, postavkama jezika kao i o korisnikovima interakcijama kao što su kretnje miša, klikovi i unosi preko tastature. Hotjar usto upotrebljava kolačiće za ponovno prepoznavanje korisnika. Ni Hotjar ni mi ne upotrebljavamo te informacije za identifikovanje korisnika ni povezivanje s ostalim podacima o pojedinim korisnicima. Ostale informacije ćete pronaći ćete ovdje u Izjavi o zaštiti podataka usluge Hotjars.

Možete odbiti upotrebu usluge Hotjar. Uputstvo za to se nalazi na www.hotjar.com/opt-out

Alternativno možete spriječiti upotrebu usluge Hotjar deaktiviranjem statističkih kolačiča u postavkama kolačića.

11. Social Media plugin-ovi

(1.1) Pojedine internetske stranice ShareThis-komponente. ShareThis je usluga obilježavanja (Bookmarking), koja korisniku internetske stranice omogućava da trenutno izabranu stranicu dijeli s drugim korisnicima društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram i dr. Pomoću njih korisnik može dijeliti sadržaj internetske stranice, komentirati ga i ocjenjivati. Kada korisnik koristi elemente ShareThis, internetski preglednik korisnika uspostavlja direktnu vezu sa serverima ShareThis-a i evtl. izabranom društvenom mrežom ili uslugom obilježavanja (Bookmarking). Prilikom upotrebe ShareThis-a koriste se kolačići. Podaci koji se pri tome dobivaju (kao npr. vrijeme korištenja ili jezik preglednika) prenose se na ShareThis LLC u SAD i tamo obrađuju. Ako sadržaje internetske stranice šaljete društvenim mrežama, usluzi Bookmarking-a itd., moguće je da se kod predmetne mreže uspostavi veza između posjete internetske stranice i korisničkog profila. Dodatne informacije o obradi podataka (uključujući i svrhu njihovog korištenja) od strane ShareThis Inc. i načina na koji ShareThis Inc. vrši zaštitu podataka možete pronaći pod http://www.sharethis.com/privacy. Ostale informacije u vezi s obradom podataka i zaštitom podataka putem društvenih mreža, usluge Bookmarking-a itd., kao i koje su opcije korisnika kod podešavanja možete pronaći u smjernicama o zaštiti podataka pojedinačnih ponuđača. Ne prosljeđujemo pojedinačne podatke trećim licima. Korištenjem polja ShareThis korisnik izjavljuje da je saglasan s obradom podataka od strane ShareThis Inc., i to u očiglednom obimu koji je definisan na internetskoj stranici pod http://www.sharethis.com. Korisnik se u svakom trenutku može uputiti prigovor na upotrebu korisničkih podataka aktiviranjem jednog „Opt Out kolačića“. Više informacija o ovome takođe možete pronaći na gore navedenoj internetskoj stranici kompanije ShareThis Inc. Ako korisnik ne želi da ShareThis preko internetske srtranice prikuplja korisničke podatke, korisnik ne smije koristiti ShareThis elemente.

(1.2) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (skraćeno Facebook) nudi vlasnicima internetskih stranica softverske dodatke koji se koriste na našim pojedinačnim internetskim stranicama. Softverske dodatke možete prepoznati na osnovi Facebook-logotipa odn. Facebook-polja Like (sviđa mi se) i Recommend (Preporučujem). Kada korisnik pristupi našoj internetskoj stranici koja sadrži taj softverski dodatak, korisnikov preglednik uspostavlja vezu sa serverima ponuđača softverskog dodatka. Facebook direktno prenosi sadržaj softverskog dodatka na preglednik korisnika i prikazuje ga u okviru stranice. Nemamo uticaja na sadržaj koji se prikazuje putem softverskog dodatka. Facebook može eventualno pratiti posjetu internetske stranice i povezati je s Facebook računom ako je korisnik registrovan kod firme Facebook ili je u skorije vrijeme posjetio neku stranicu firme Facebook odn. neki sadržaj firme Facebook. Kada korisnik aktivno koristi softverske dodatke, ako je korisnik npr. aktivirao tipku Like ili poslao preporuku za stranicu, takođe se preko korisnikovog preglednika određene informacije prosljeđuju direktno na Facebook, na šta mi ne možemo uticati. Detaljnije informacije o načinu, svrsi i obimu prikupljanja podataka, kao i daljnjem obrađivanju i upotrebi korisničkih podataka preko firme Facebook možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka na Facebooku pod http://www.facebook.com/policy.php. Tamo korisnik može saznati više o pravima i mogućnostima podešavanja radi zaštite privatnosti. Nemamo uticaja na svrhu i obim podataka koje Facebook prikuplja niti iamo pristup tim podacima. (1.3) Twitter Inc. sa sjedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD (skraćeno Twitter), nudi vlasnicima internetskih stranica softverske dodatke koji se koriste na našim pojedinačnim internetskim stranicama. Softverske dodatke možete prepoznati na osnovi polja "Twitter-Tweet" ili "Follow". Stranice s ovim softverskim dodacima uspostavljaju direktnu vezu s firmom Twitter i - u zavisnosti od Vašeg statusa prijave na Twitteru - prosljeđuju raznovrsne podatke. Zbog toga eventualno postoji mogućnost da se prati način korištenja naših internetskih stranica koje bi Twitter mogao koristiti u vlastite svrhe. Prikazani sadržaji softverskog dodatka se nalaze na Twitter serverima i samo se prikazuju na našm internetskim stranicama. Nemamo uticaja na svrhu i obim podataka koje Twitter prikuplja, kao ni na njihovu daljnu obradu od strane frime Twitter niti imamo pristup tim podacima. Detaljnije informacije o odredbama koje se odnose na zaštitu ličnih podataka firme Twitter možete pronaći na http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD, nudi softverske dodatke koji se koriste na našim internetskim stranicama. Prilikom svake posjete nekoj od naših internetskih stranica koja sadrži funkcije koje LinkedIn nudi, uspostavlja se veza sa serverima firme LinkedIn. LinkedIn dobija informaciju o tome da je korisnik posjetio našu internetsku stranicu s Vašom IP-adresom. Ako korisnik klikne na polje Like/Share servisa LinkedIn, i ako je prijavljen na svom računu na mreži LinkedIn, LinkedIn može korisnikov posjetu našim mrežnim stranicama povezati s njegovim korisničkim računom. Upozoravamo Vas da mi kao vlasnik stranica ne znamo ništa o sadržaju prosljeđenih podataka niti o njihovoj upotrebi od strane firme LinkedIn.

Dodatne informacije o ovome možete pronaći u Izjavi o zaštiti ličnih podataka kompanije LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Re-Targeting

Internetske stranice koriste takozvane Re-Targeting tehnologije. Koristimo te tehnologije da bismo za korisnika mogli kreirati interesantniju internetsku ponudu. Ova tehnika omogućava da korisnicima, koji su već pokazali interesovanje za internetsku stranicu i naše usluge ili proizvode pristupi s reklamom dok se oni nalaze na internetskoj stranici trećih lica. Ta tehnika omogućava da se korisnicima, koji su se već zanimali za mrežnu stranicu i naše usluge ili proizvode, obratimo s oglasima na mrežnim stranicama trećih ponuđača.

Ujereni smo da je prikazivanje personalizovane reklame prema interesovanjima korisnika po pravilu interesantnije od reklame koja nema nikakvu ličnu referencu. Prikazivanje tih reklamnih sredstava na internetske stranice trećih lica vrši se na osnovi tehnologije kolačića i analize prethodnog korisničkog ponašanja. Ovaj način reklamiranja je potpuno anoniman. Ne sakupljaju se lični podaci, niti dolazi do povezivanja korisničkog profila s korisnikovim ličnim podacima.

13. Naši kontaktni podaci

Stojimo Vam na raspolaganju ako imate pitanja ili upita u vezi s obradom svojih ličnih podataka.

Upit o Općoj uredbi o zaštiti ličnih podataka EZ-a (DSGVO).