Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Uvijek blizu Vas
Mi smo u Bosni i Hercegovini

Izjava o zaštiti podataka

U ovoj izjavi se opisuje na koji način CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com, obrađuje Vaše lične podatke.

Firma CONTAINEX je odgovorna da u dovoljnoj mjeri zaštiti Vaše lične podatke i da poštuje sve propise o zaštiti, zakonitom postupanju i čuvanju tajnosti ličnih podataka kao i o sigurnosti podataka.

Sljedeća objašnjenja su općenita i sveobuhvatno se odnose na sve postupke obrade podataka u firmi CONTAINEX. To znači da se sljedeća objašnjenja mogu samo djelimično odnositi na Vas.

1. Svrha obrade podataka

Vaše lične podatke obrađujemo uglavnom u sljedeće svrhe:

 • Obrada ponuda i upita koje smo primili, npr. od (potencijalnih) transportnih partnera, osoba koje žele naručiti prijevoz, isporuke, narudžbe ili žele na drugi način sarađivati s nama
 • Radnje koje prethode sklapanju ugovora te izrada ponude i sastavljanje ugovora
 • Procjena prikladnosti ugovornog partnera, kao što su provjere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacija naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prijevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje postojećih ugovora i ugovora o leasingu, izrada računa, slanje opomena, obrada reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanje kvalitetom, realizacija nabave, optimizacija naših usluga upotrebom poslovnih aplikacija (npr. nadzor prijevoza, portali itd.)
 • Odnosi s kupcima, tj. slanje obavijesti, e-novosti, ponuda i reklamnog materijala, trajna briga o klijentima, realizacija događanja itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Rad IT-infrastrukture, npr. pružanje sigurnosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Stavljanje mrežnih stranica na raspolaganje: poboljšanje i razvoj mrežnih stranica, izrada statistika upotrebe, prepoznavanje, sprečavanje i analiza napada na mrežne stranice itd.

 

Lične podatke dobijamo

 • od vas samih: npr. preko upita koje nam šaljete, preko sklapanja ugovora, u okviru izvršavanja ugovora sklopljenih s nama
 • od društava koncerna unutar grupacije WALTER GROUP
 • od trećih lica, npr. transportnih partnera ili klijenata radi realizacije naloga
 • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, zemljišne knjige, baze službenih oglasa, registara udruženja, registara obrtnika
 • od Vašeg preglednika (automatski) prilikom posjete našim internetskim stranicamah u skladu s postavkama koje ste odabrali

 

Davanje Vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ali ako nam na raspolaganje ne stavite potrebne lične podatke, poslovni odnos s nama neće biti moguć. Takođe vam ne možemo garantirati sve funkcije naših mrežnih stranica ako nam ne stavite na raspolaganje lične podatke koji su potrebni za to.

 

2. Obrađene kategorije podataka

 • Podaci o imenu, npr. ime, prezime, korisničko ime itd.
 • Podaci o osobi, npr. dob, spol, datum rođenja, nacionalnost, uloga u preduzeću, kopije iskaznica itd.
 • Kontaktni podaci, npr. adresa, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr. broj lične karte, broj pasoša, broj kupca itd.
 • Bankovni podaci, npr. broj računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr. brojevi spisa, poreski broj, ovrha na plaći, knjižica najmoprimca (Njemačka) itd.
 • Podaci o vozilu, npr. broj motornog vozila, broj šasije, broj motora, registarska oznaka, saobraćajna dozvola, kartica za gorivo, informacije iz vozačke dozvole za viljuškare itd.
 • Slikovne datoteke i videozapisi
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena sistema dostupnih izvana itd.
 • Podaci o korištenju mrežnom stranicom: datum i vrijeme otvaranja, IP adresa, naziv i verzija preglednika, određeni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr. bilješke o ponašanju pri odgovorima i podsjetnici, korespondencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama itd.
 • Rasna/etnička pripadnost, npr. mjesto rođenja u dokumentima itd.
 • Podaci o položaju, npr. GPS-podaci, vremenski žig GPS-signala, podaci o položaju (stepen geografske dužine i širine) itd.

3. Pravne osnove obrade

Pravne osnove naše obrade Vaših podataka su:

 • Izvršavanje ugovora i obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., stavak 1., tačka b OUZP-a), npr. dok organiziramo besprijekoran tok prijevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave štete, izrađujemo račune, vodimo sistem upravljanja kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih.
 • Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., tačka f OUZP-a), npr. kada Vam šaljemo informacije i ponude izrađene za Vas, ako preduslov nije pristanak; naša obrada podataka u okviru pravnog progona, prosljeđivanje vozača podataka ako je to potrebno za realizaciju prijevoza i ako ne postoji direktan kontakt s vozačem, obrada podataka koji su potrebni za pružanje funkcija naših mrežnih stranica itd.
 • Pravne obaveze (članak 6., stavak 1., slovo c OUZP-a), npr. obaveze iz poreskog zakonodavstva, obaveze prema Zakonu o prometu na cestama (StVO), Zakonu o motornim vozilima (KFG), Upravnom kaznenom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako nije prisutna nijedna od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka se bazira na Vašem pristanku u smislu članka 6., stavak 1., tačka a OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo na povlačenje danih pristanaka. Povlačenje pristanka ne utiče na pravovaljanost obrade podataka provedene do trenutka povlačenja (tj. povlačenje ne djeluje retroaktivno).

4. Prosljeđivanje Vaših ličnih podataka

U cilju ostvarenja gore navedenih svrha moguće je da Vaše lične podatke prosljeđujemo sljedećim primaocima:

 • društvima koja su dio našeg koncerna kao i njihovim zaposlenicima
 • trećim licima koje angažiramo, npr. pružateljima IT usluga, štamparijama, računarskim centrima, hostingu, pružaocima usluga softvera i servisa npr. za slanje e-novosti, pružaocima usluga u okviru reguliranja štete i štetnog postupka (osiguranja i osiguravateljski partneri), stambenim upravama, advokatima, poreskim savjetnicima, notarima, revizorima itd.
 • osobama s kojima smo u poslovnom odnosu, npr. transportnim partnerima, dobavljačima, trgovačkim partnerima itd.
 • tijelima javne uprave, npr. carini, MUP-u, ambasasama, tijelima regionalne uprave itd.

 

Podaci se djelimično prosljeđuju i primateljima izvan Austrije, a u izuzetnim slučajevima u nesigurne treće zemlje. Ali u tom slučaju poduzimamo mjere da postoje prikladne garancije zaštite podataka, npr. kroz obavezujuća korporativna pravila o zaštiti podataka ili EU standardne klauzule za zaštitu podataka.

5. Rok čuvanja

Vaše lične podatke čuvamo samo tokom razumnog roka potrebnog za postizanje navedenih svrha. Osim toga, Vaše lične podatke čuvamo sve dok postoje zakonske obaveze čuvanja ili još nisu istekli rokovi zastare potencijalnilh pravnih zahtjeva.

6. Vaša prava u vezi s ličnim podacima

Između ostalog imate pravo (pod uslovima primjenljivog prava) (i) da provjeravate jesmo li i koje smo Vaše lične podatke pohranili i da dobijete kopije tih podataka, (ii) da zahtijevate ispravak, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji su pogrešni ili nisu obrađeni u skladu sa zakonom, (iii) da zahtijevate od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i (iv) u određenim okolnostima opozovete obradu Vaših ličnih podataka ili da opozovete pristanak za obradu istih koji ste ranije dali, (v) da zahtijevate prenosivost podataka (vi) da poznajete identitet trećih lica kojima se prosljeđuju Vaši lični podaci i (vii) da kod nadležnog tijela podnesete žalbu.

7. Cookies

Na našim internetskim stranicama se koriste takozvani cookies (kolačići). Kolačić je mala datoteka koja se može pohraniti na Vašem računaru kada posjećujte neku internetsku stranicu. U osnovi koristimo kolačiće kako bi korisnicima ponudili dodatne funkcije na stranici, npr. da Vam olakšamo navigaciju na internetskoj stranici, da Vam omogućimo daljnje korištenje stranice tamo gdje ste je napustili i/ili da pohranimo Vaše preferencije ili postavke kada ponovo posjećujete stranicu. Kolačići ne mogu imati pristup drugim podacima na Vašem računaru, da ih čitaju ili mijenjaju.

Većina kolačića na našim internetskim stranicama su takozvani kolačići sesije ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada ponovo napustite našu internetsku stranicu. Osim toga, koristimo stalne kolačiće koji se pohranjuju na tvrdom disku. Njih možete ručno izbrisati na svom pregledniku. Inače ti kolačići traju od 1 mjeseca do 10 godina. Koristimo takve stalne kolačiće kako bi Vas ponovo prepoznali kada sljedeći put posjetite našu stranicu da bi korištenje stranice učinili ugodnijim i prilagodili internetsku ponudu Vašim željama.

Takođe korisitimo kolačiće trećih ponuđača koji pri tome pomažu da Vam internetsku ponudu učinimo zanimljivijom. Zato se prilikom korištenja internetskih stranica pohranjuju i privremeni i trajni kolačići trećih ponuđača ako ste dali saglasnost za to. Isključiva svrha tih kolačića trećih ponuđača se sastoji u tome da se trećim ponuđačima pruži mogućnost da Vam se obrate reklamom prilagođenom Vašim interesovanjima. Ne preuzimamo odgovornost za zakonsko korištenje kolačića od strane trećih lica.

Prilikom posjete našim internetskim stranicama možete aktivno pristati na pohranjivanje kolačića koji nisu tehnički neophodni. Osim toga imate mogućnost da aktivirate ili deaktivirate pohranjivanje samo određenih kolačića. Ako Vaše postavke za kolačiće želite prilagoditi kasnije, onda to možete uraditi u svako doba u postavkama kolačića.

Privola za kolačiće
Naša mrežna stranica upotrebljava tehnologiju privole za kolačiće društva OneTrust kako bi od vas dobila privolu za pohranjivanje određenih kolačića na vaš krajnji uređaj i kako bi je dokumentirala u skladu sa zaštitom podataka. Tu tehnologiju isporučuje društvo OneTrust Technology Ltd.

Kada dođete na našu mrežnu stranicu, uspostavlja se veza s poslužiteljima društva OneTrust kako bi ste dali privolu za uporabu kolačića. Nakon toga OneTrust u vaš preglednik pohranjuje kolačić kako bi vam mogao dodijeliti danu privolu, odnosno njezino povlačenje. Tako prikupljeni podatci pohranjuju se sve dok vi od nas ne zatražite njihovo brisanje, dok sami ne obrišete kolačić OneTrust ili dok ne prestane svrha za čuvanje podataka.

OneTrust se upotrebljava kako bi se prikupile zakonom propisane privole za uporabu kolačića. Pravna osnova za to jest čl. 6.,, st. 1., točka 1., slovo c OUZP-a.

S društvom OneTrust sklopili smo ugovor o izvršitelju obrade. Pritom je riječ o ugovoru propisanom propisima o zaštiti podataka koji osigurava da OneTrust osobne podatke posjetitelja naših mrežnih stranica obrađuje samo u skladu s našim uputama i uz pridržavanje odredaba OUZP-a.

Kolačiće možete takođe kontrolirati na Vašem računaru tako što Vaše postavke preglednika tako tako odaberete da dobijete obavijest kada neka internetska stranica želi pohraniti kolačiće. Kolačiće takođe možete blokirati ili izbrisati ako su već pohranjeni na Vašem računaru.

Ako su kolačići povezani s pohranjivanjem ličnih podataka u trećoj zemlji izvan područja važenja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i ako ne postoje bilateralni sporazumi o odgovarajućem nivou zaštite, pohranjuju se samo ako ste pristali na to.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može negativno uticati na Vaše korištenje internetske stranice i spriječti Vas da u potpunosti koristite našu internetsku stranicu.

8. Google Analytics

Naše internet stranice grupacije upotrebljavaju Google Analytics, uslugu za analizu interneta društva Google Inc. („Google“) ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali suglasnost za njihovo korištenje. Google Analytics upotrebljava kolačiće kako bi omogućio analizu korištenja internet stranicom te kako bi nam na troškovno učinkovit način izradio lako upotrebljivu statistiku pristupa internet stranici. Informacije o korisnikovu korištenju našim internet stranicama koje izrade kolačići u pravilu se prenose poslužitelju društva Google u SAD i ondje pohranjuju ako ste pristali na to.

Naše internetske stranice koriste mogućnost IP-anonimizacije koju pruža Google Analytics. To znači da se IP-adresa korisnika Googlea skraćuje još u zemljama članicama Evropske unije ili u drugim ugovornim zemljama Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP-adresa prebacuje na server Googlea u SAD-u i tamo skraćuje. Po našem nalogu će Google te informacije koristiti kako bi se analizirao Vaše korištenje internetskih stranica, sastavljao izvještaje o aktivnostima na internetskim stranicama i pružao nam ostale usluge povezane s korištenjem internetskih stranica i interneta. IP-adresa korisnika koju preglednik u okviru usluge Google Analytics prosljeđuje na povezuje se s drugim podacima Googlea.

Analizu podataka prikupljenih putem kolačiča i povezanih s korištenjem internetskih stranica (uklj. IP-adresu) te obradu tih podataka od strane Googlea možete spriječiti tako što ćete na sljedećoj poveznici preuzeti raspoložive plugin-ove preglednika i instalirati ih: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Više informacija o uslovima korištenja Googlea te Izjavu o zaštiti ličnih podataka Googlea ćete naći na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. na http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing

Internet stranice upotrebljavaju uslugu Google Re-Marketing ukoliko ste aktivacijom kolačića u shvrhe marketinga u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korištenje. Google Re-Marketing je usluga društva Google Inc. kojom vam na temelju vašeg korisničkog ponašanja pri ranijim posjetima našim internet stranicama možemo prikazivati ciljane oglase u skladu s vašim interesima ako ste pristali na to. Ti se oglasi prikazuju samo na mjestima za oglase društva Google, bilo na oglasima Google Adwords ili Google Display Network.

Uslugu Google Re-Marketing možete odbiti u Google Ads Preferences Manager odnosno urediti Vaše postavke.

10. Google Maps

Naše mrežne stranice upotrebljavaju uslugu karata Google Maps društva Google Inc.. Pritom se podatci o korisnikovoj IP adresi prenose između preglednika i poslužitelja usluge Google Maps. Ti se podatci eventualno prosljeđuju i poslužiteljima usluge Google Maps u SAD-u.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a (legitimni interes za lakše pronalaženje lokacija navedenih na našoj mrežnoj stranici).

11. Google reCAPTCHA

Na svojim mrežnim stranicama upotrebljavamo „Google reCAPTCHA“ (u nastavku „reCAPTCHA“). Uslugu isporučuje Google Inc.

reCAPTCHA služi za provjeru unosi li podatke na našim mrežnim stranicama (npr. u obrascu za kontakt) čovjek ili automatizirani program. reCAPTCHA zato analizira ponašanje posjetitelja mrežnih stranica na temelju različitih karakteristika. Ta analiza započinje automatski čim posjetitelj pristupi mrežnoj stranici. reCAPTCHA za analizu ocjenjuje razne informacije (npr. IP adresu, trajanje posjeta mrežnoj stranici ili korisnikove pokrete mišem). Podatci prikupljeni tijekom analize prosljeđuju se društvu Google.

Analize usluge reCAPTCHA potpuno se odvijaju u pozadini. Posjetitelji mrežne stranice ne dobivaju informaciju da se provodi analiza.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a (legitimni interes zaštite ponude na mreži od automatiziranog zlonamjernog špijuniranja i neželjene pošte).

12. Google YouTube

Na svojoj smo mrežnoj stranici implementirali videozapise YouTubea. Na taj vam način izravno na svojoj stranici možemo prezentirati zanimljive videozapise. YouTube je društvo kći društva Google Inc. Videoportal vodi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ako na našoj mrežnoj stranici otvorite stranicu na kojoj se nalazi videozapis na YouTubeu, vaš preglednik automatski se povezuje s poslužiteljima društva YouTube, odnosno Google. Za čitavu obradu podataka u europskom prostoru odgovoran je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland).

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

13. Google Optimize

Po potrebi privremeno i na pojedinim stranicama upotrebljavamo Google Optimize, uslugu društva Google Inc. Google Optimize analizira uporabu raznih varijanti mrežne stranice tako da jednostavnost uporabe možemo prilagoditi ponašanju korisnika mrežne stranice. Google Optimize upotrebljava kolačiće za referenciranje varijanti.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

14. Microsoft Bing Ads

Mrežne stranice upotrebljavaju Bing Ads Universal Event Tracking (UET) ako aktiviranjem marketinških kolačića u postavkama pristanete na njegovu upotrebu. Bing Ads je usluga društva Microsoft Corporation kojom na osnovi Vašeg korisničkog ponašanja tokom prethodnih posjeta našim mrežnim stranicama možemo predložiti ciljane oglase pretpostavljenog interesa. Vaši podaci u tom slučaju se prosljeđuju vlasniku Bing Ads, društvu Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Više informacija o zaštiti podataka društva Microsoft pronaći ćete na stranici https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Svoje postavke za oglase na osnovi interesa društva Microsoft možete promijeniti i na stranici https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Obrada podataka vrši se na osnovi čl. 6., st. 1., tačka a OUZP-a.

15. Yandex

Na nekim varijantama naše mrežne stranice specifičnima za neka tržišta upotrebljavamo „Yandex Metrica“, uslugu analize interneta društva Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (u nastavku: „Yandex“).

Yandex Metrica upotrebljavamo u svrhe marketinga, posebno za optimiziranje oglašavanja na tražilici Yandex, ako pristanete na uporabu aktivacijom kolačića za marketing u postavkama kolačića.

Yandex upotrebljva kolačiće za analizu uporabe naše mrežne stranice. Tako dobivene informacije o uporabi naših mrežnih stranica od strane korisnika prenose se poslužitelju drušva Yandex u Ruskoj Federaciji i ondje pohranjuju. Naše mrežne stranice upotrebljavaju mogućnost anonimizacije IP adrese koju nudi Yandex. To znači da Yandex prije pohranjivanja skraćuje korisnikovu IP adresu.
https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html.

Prikupljanje navedenih informacija od strane usluge Yandex Metrica možete spriječiti dodatkom za sprečavanje usluge Yandex Metrica u pregledniku: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

Kako bismo Yandex obvezali na izvršenje obrade prenesenih podataka samo u skladu s našim uputama i uz pridržavanje odgovarajućih propisa o zaštiti podataka, s društvom Yandex sklopili smo ugovor o izvršitelju obrade.

Pobliže informacije o uvjetima uporabe usluge Yandex pronaći ćete na stranici https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/.

16. Hotjar

Povremeno i privremeno upotrebljavamo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih korisnika i optimizirali ponudu na internet stranicama ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korištenje. Tehnologija Hotjar omogućuje nam da bolje razumijemo iskustva naših korisnika s internet stranicama, npr. koliko im je vremena potrebno za ispunjavanje obrazaca. Hotjar prikuplja informacije o korisnikovu terminalnom uređaju, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, postavke jezika kao i korisnikove interakcije kao što su kretnje miša, klikovi i unosi preko tipkovnice. Hotjar uz to upotrebljava kolačiće za ponovno prepoznavanje korisnika. Niti Hotjar niti mi ne upotrebljavamo te informacije za identificiranje korisnika niti povezivanje s ostalim podatcima o pojedinim korisnicima. Ostale informacije pronaći ćete ovdje u izjavi o zaštiti podataka usluge Hotjars.

17. Social Media plugin-ovi

Naše mrežne stranice upotrebljavaju dodatke za društvene mreže (Social Media Plugins) društva Walls.io. Oni nam omogućuju da na svojoj mrežnoj stranici izravno prikazujemo ažuriranja društvenih mreža. Kada se otvori dodatak, korisnikova IP adresa prenosi se društvu Walls.io. Walls.io podatke obrađuje isključivo u Europskoj uniji. Uslugu Walls.io pruža Walls.io GmbH u Beču, Austrija.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

18. SmartSupp

Na određenim područjima svojih mrežnih stranica upotrebljavamo dodatak za čavrljanje SmartSupp. Tu uslugu pruža SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Češka. SmartSupp možete upotrebljavati kako biste pokrenuli izravnu komunikaciju s našim zaposlenicima. Podatci se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju u svrhu odgovaranja na vaše upite. SmartSupp bilježi tijek vaših posjećenih mrežnih stranica (URL i referrer) i informacije o upotrijebljenom pregledniku. Usto se prenose i podatci za kontakt koje ste dobrovoljno dali u obrascu za kontakt kao i sadržaji vaših upita. Pritom se upotrebljavaju kolačići sesije koji se brišu nakon posjeta mrežnoj stranici. Preneseni podatci pohranjuju se na poslužiteljima u Europskoj uniji.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

19. Cloudflare

Radi osiguranja naših mrežnih stranica i optimiziranja vremena učitavanja upotrebljavamo CloudFlare kao mrežni firewall i CDN („Content Delivery Network“). Stoga se i svi upiti obvezno prosljeđuju preko njihova poslužitelja i konsolidiriaju sa statistikama koje se ne mogu deaktivirati.

Obrada podataka odvija se na temelju čl. 6., st. 1., slovo f OUZP-a.

Ostale informacije na temu sigurnosti i zaštite podataka usluge Cloudflare pronaći ćete na https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

20. Short.IO

Upotrebljavamo „Short.IO“ kako bismo svoju ponudu na mreži učinili dostupnom pomoću kratkih i jednostavnih URL-ova na vlastitoj ukrasnoj domeni. Ponuđač je Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO omogućava izradu i upravljanje takozvanim kratkim Short URL-ovima, informativnim Pretty URL-ovima, kao i pripadajućim QR kodovima. Kada se ti URL-ovi otvore, Short.IO izvodi odgovarajuće preusmjeravanje na ciljnu stranicu.

Obrada podataka vrši se na osnovi čl. 6., st. 1., tačka f OUZP-a. Imamo legitiman interes u tome da Vam svoju ponudu na mreži učinimo dostupnom preko jednostavnih i jasnih Short URL-ovima.

21. Lunio

Upotrebljavamo „Lunio Click Fraud Prevention“ (u nastavku „Lunio“) kako bismo na našim oglasima GoogleAds spriječili napade s prevarom. Ponuđač je PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Lunio provjerava klikove na našim oglasima GoogleAds na pokušaje prevare. Ilegalni izvori će se ubuduće preko IP adrese isključiti iz naših oglasa GoogleAds.

Obrada podataka odvija se na osnovi čl. 6., st. 1., tačka f OUZP-a. Imamo legitiman interes u tome da svoje oglase zaštitimo od zloupotrebe prevare klikovima, a time i od finansijske štete.

22. Naši kontaktni podaci

Stojimo Vam na raspolaganju ako imate pitanja ili upita u vezi s obradom svojih ličnih podataka.

Upit o Općoj uredbi o zaštiti ličnih podataka EZ-a (DSGVO).