Switch to your native language

INT

Switch to your native language

INT
Uvijek blizu Vas
Mi smo u Bosni i Hercegovini
+43 2236 601-0

Izjava o zaštiti podataka

Ova izjava opisuje na koji način CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com i sva s njim povezana preduzeća koncerna („WALTER GROUP“, „mi“) obrađuje Vaše lične podatke. Ovdje ćete pronaći popis važnih povezanih preduzeća koncerna u čije ime su sastavljene informacije u nastavku.

Grupacija WALTER GROUP je odgovorna za dovoljnu zaštitu Vaših ličnih podataka te se pridržava svih propisa za zaštitu, pravovaljano postupanje i čuvanje tajnosti ličnih podataka kao i o sigurnosti podataka.

Sljedeća objašnjenja su općenita i odnose se na sve postupke obrade podataka u grupaciji WALTER GROUP. To znači da se sljedeća objašnjenja mogu samo djelimično odnositi na Vas.

1. Svrha obrade podataka

WALTER GROUP obrađuje lične podatke uglavnom u sljedeće svrhe:

 • Obrada ponuda i upita koje smo primili, npr. od (potencijalnih) transportnih partnera, osoba koje žele naručiti prijevoz, isporuke, narudžbe ili žele na drugi način sarađivati s nama
 • Radnje koje prethode sklapanju ugovora te izrada ponude i sastavljanje ugovora
 • Procjena prikladnosti ugovornog partnera, kao što su provjere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacija naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prijevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje postojećih ugovora i ugovora o leasingu, izrada računa, slanje opomena, obrada reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanje kvalitetom, realizacija nabave, optimizacija naših usluga upotrebom poslovnih aplikacija (npr. nadzor prijevoza, portali itd.)
 • Odnosi s kupcima, tj. slanje obavijesti, e-novosti, ponuda i reklamnog materijala, trajna briga o klijentima, realizacija događanja itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Rad IT-infrastrukture, npr. pružanje sigurnosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Stavljanje mrežnih stranica na raspolaganje: poboljšanje i razvoj mrežnih stranica, izrada statistika upotrebe, prepoznavanje, sprečavanje i analiza napada na mrežne stranice itd.

 

Grupacija WALTER GROUP lične podatke dobiva

 • od vas samih: npr. preko upita koje nam šaljete, preko sklapanja ugovora, u okviru izvršavanja ugovora sklopljenih s nama
 • od društava koncerna unutar grupacije WALTER GROUP
 • od trećih lica, npr. transportnih partnera ili klijenata radi realizacije naloga
 • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, zemljišne knjige, baze službenih oglasa, registara udruženja, registara obrtnika
 • od Vašeg preglednika (automatski) pri posjeti mrežnih stranica grupacije WALTER GROUP

 

Davanje Vaših ličnih podataka je dobrovoljno. Ali ako nam na raspolaganje ne stavite potrebne lične podatke, poslovni odnos s nama neće biti moguć. Takođe vam ne možemo garantirati sve funkcije naših mrežnih stranica ako nam ne stavite na raspolaganje lične podatke koji su potrebni za to.

 

2. Obrađene kategorije podataka

 • Podaci o imenu, npr. ime, prezime, korisničko ime itd.
 • Podaci o osobi, npr. dob, spol, datum rođenja, nacionalnost, uloga u preduzeću, kopije iskaznica itd.
 • Kontaktni podaci, npr. adresa, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr. broj lične karte, broj pasoša, broj kupca itd.
 • Bankovni podaci, npr. broj računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr. brojevi spisa, poreski broj, ovrha na plaći, knjižica najmoprimca (Njemačka) itd.
 • Podaci o vozilu, npr. broj motornog vozila, broj šasije, broj motora, registarska oznaka, saobraćajna dozvola, kartica za gorivo, informacije iz vozačke dozvole za viljuškare itd.
 • Slikovne datoteke i videozapisi
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena sistema dostupnih izvana itd.
 • Podaci o korištenju mrežnom stranicom: datum i vrijeme otvaranja, IP adresa, naziv i verzija preglednika, određeni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr. bilješke o ponašanju pri odgovorima i podsjetnici, korespondencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama itd.
 • Rasna/etnička pripadnost, npr. mjesto rođenja u dokumentima itd.
 • Podaci o položaju, npr. GPS-podaci, vremenski žig GPS-signala, podaci o položaju (stepen geografske dužine i širine) itd.

3. Pravne osnove obrade

Pravne osnove naše obrade Vaših podataka su:

 • Izvršavanje ugovora i obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., stavak 1., tačka b OUZP-a), npr. dok organiziramo besprijekoran tok prijevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave štete, izrađujemo račune, vodimo sistem upravljanja kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih.
 • Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., tačka f OUZP-a), npr. kada Vam šaljemo informacije i ponude izrađene za Vas, ako preduslov nije pristanak; naša obrada podataka u okviru pravnog progona, prosljeđivanje vozača podataka ako je to potrebno za realizaciju prijevoza i ako ne postoji direktan kontakt s vozačem, obrada podataka koji su potrebni za pružanje funkcija naših mrežnih stranica itd.
 • Pravne obaveze (članak 6., stavak 1., slovo c OUZP-a), npr. obaveze iz poreskog zakonodavstva, obaveze prema Zakonu o prometu na cestama (StVO), Zakonu o motornim vozilima (KFG), Upravnom kaznenom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako nije prisutna nijedna od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka se bazira na Vašem pristanku u smislu članka 6., stavak 1., tačka a OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo na povlačenje danih pristanaka. Povlačenje pristanka ne utiče na pravovaljanost obrade podataka provedene do trenutka povlačenja (tj. povlačenje ne djeluje retroaktivno).

4. Prosljeđivanje Vaših ličnih podataka

Radi ostvarenja navedenih svrha moguće je da WALTER GROUP vaše lične podatke prosljeđuje sljedećim primaocima:

 • društvima koja su dio našeg koncerna kao i njihovim zaposlenicima
 • trećim licima koje angažiramo, npr. pružateljima IT usluga, štamparijama, računarskim centrima, hostingu, pružaocima usluga softvera i servisa npr. za slanje e-novosti, pružaocima usluga u okviru reguliranja štete i štetnog postupka (osiguranja i osiguravateljski partneri), stambenim upravama, advokatima, poreskim savjetnicima, notarima, revizorima itd.
 • osobama s kojima smo u poslovnom odnosu, npr. transportnim partnerima, dobavljačima, trgovačkim partnerima itd.
 • tijelima javne uprave, npr. carini, MUP-u, ambasasama, tijelima regionalne uprave itd.

 

Podaci se djelimično prosljeđuju i primateljima izvan Austrije, a u izuzetnim slučajevima u nesigurne treće zemlje. Ali u tom slučaju poduzimamo mjere da postoje prikladne garancije zaštite podataka, npr. kroz obavezujuća korporativna pravila o zaštiti podataka ili EU standardne klauzule za zaštitu podataka.

5. Rok čuvanja

Grupacija WALTER GROUP čuva Vaše lične podatke samo tokom razumnog roka potrebnog za postizanje navedenih svrha. Osim toga, Vaše lične podatke čuvamo sve dok postoje zakonske obaveze čuvanja ili još nisu istekli rokovi zastare potencijalnilh pravnih zahtjeva.

6. Vaša prava u vezi s ličnim podacima

Između ostalog imate pravo (pod uslovima primjenljivog prava) (i) da provjeravate je li i koje je Vaše lične podatke pohranila grupacija WALTER GROUP i da dobijete kopiju tih podataka, (ii) da zahtijevate ispravak, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji su pogrešni ili nisu obrađeni u skladu sa zakonom, (iii) da zahtijevate od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i (iv) u određenim okolnostima opozvati obradu Vaših ličnih podataka ili da opozovete pristanak za obradu istih koji ste ranije dali, (v) da zahtijevate prenosivost podataka (vi) da poznajete identitet trećih lica kojima se prosljeđuju Vaši lični podaci i (vii) da kod nadležne institucije podnesete žalbu.

7. Cookies

Na našim internetskim stranicama se koriste takozvani cookies (kolačići). Kolačić je mala datoteka koja se može pohraniti na Vašem računaru kada posjećujte neku internetsku stranicu. Grupacija WALTER GROUP u osnovi koristi kolačiće kako bi korisnicima ponudila dodatne funkcije na stranici, npr. da Vam olakša navigaciju na internetskoj stranici, da Vam omogući daljnje korištenje stranice tamo gdje ste je napustili i/ili da pohrani Vaše preferencije ili postavke kada ponovo posjećujete stranicu. Kolačići ne mogu imati pristup Vašim drugim podacima na Vašem računaru, da ih čitaju ili mijenjaju.

Većina kolačića na našim internetskim stranicama su takozvani kolačići sesije ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada ponovo napustite našu internetsku stranicu. Osim toga, grupacija WALTER GROUP koristi stalne kolačiće koji se pohranjuju na tvrdom disku. Njih možete ručno izbrisati na Vašem pregledniku. Inače ti kolačići traju od 1 mjeseca do 10 godina. Grupacija WALTER GROUP koristi takve stalne kolačiće kako bi Vas ponovo prepoznala kada sljedeći put posjetite našu stranicu kako bi korištenje stranice učinila ugodnijim i prilagodila internetsku ponudu Vašim željama.

Grupacija WALTER GROUP takođe korisite kolačiće trećih ponuđača (npr. Facebook, LinkedIn) koji pri tome pomažu da Vam internetsku ponudu učini zanimljivijom.Zato se prilikom korištenja internetskih stranica pohranjuju i privremeni i trajni kolačići trećih ponuđača. Isključiva svrha tih kolačića trećih ponuđača se sastoji u tome da se trećim ponuđačima pruži mogućnost da Vam se obrate reklamom prilagođenom Vašim interesovanjima. Grupacija WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za zakonsko korištenje kolačića od strane trećih lica.

Kolačići na sadrže lične podatke. Prikupljaju se samo pseudonimizirani korisnički ID-podaci korisnika, to znači npr. koje stranice je korisnik pogledao, koje sadržaje je tražio itd. Grupacija WALTER GROUP te pseudonimizirane podatke nikad ne povezuje s ličnim podacima korisnika.

Prilikom posjete našim internetskim stranicama možete aktivno pristati na pohranjivanje kolačića. Osim toga imate mogućnost da aktivirate ili deaktivirate pohranjivanje samo određenih kolačića. Ako Vaše postavke za kolačiće želite prilagoditi kasnije, onda to možete uraditi u svako doba ovdje.

Kolačiće možete takođe kontrolirati na Vašem računaru tako što Vaše postavke preglednika tako tako odaberete da dobijete obavijest kada neka internetska stranica želi pohraniti kolačiće. Kolačiće takođe možete blokirati ili izbrisati ako su već pohranjeni na Vašem računaru.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može negativno uticati na Vaše korištenje internetske stranice i spriječti Vas da u potpunosti koristite našu internetsku stranicu.

8. Google Analytics

Internetske stranice grupacije WALTER GROUP koriste Google Analytics, usluge analize interneta firme Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi kolačiće kako bi omogućio analizu korištenja internetske stranice i omogući nam lako upotrebljivu statistiku pristupa internetskih stranicama na finansijski povoljan način (Zato imamo pretežan opravdan interes u smislu § čl. 6 st. 1 slova f Opće odredbe o zaštiti ličnih podataka za obradu podataka). Informacije dobivene putem kolačića o korištenju naših internetskih stranica od strane korisnika se u pravilu prebacuju na server u SAD-u i tamo pohranjuju.

Naše internetske stranice koriste mogućnost IP-anonimizacije koju pruža Google Analytics. To znači da se IP-adresa korisnika Googlea skraćuje još u zemljama-članicama Evropske unije ili u drugim ugovornim zemljama Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se neka IP-adresa prebacuje na server Googlea u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu grupacije WALTER GROUP će Google te informacije koristiti kako bi analiziralo Vaše korištenje internetskih stranica, sastavljao izvještaje o aktivnostima na internetskim stranicama i pružao grupaciji WALTER GROUP ostale usluge povezane s korištenjem internetskih stranica i interneta. IP-adresa korisnika koju preglednik u okviru usluge Google Analytics prosljeđuje na povezuje se s drugim podacima Googlea.

Analizu podataka prikupljenih putem kolačiča i povezanih s korištenjem internetskih stranica (uklj. IP-adresu) te obradu tih podataka od strane Googlea možete spriječiti tako što ćete na sljedećoj poveznici preuzeti raspoložive plugin-ove preglednika i instalirati ih: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno možete spriječiti upotrebu Google Analytics deaktiviranjem statističkih kolačiča u postavkama za kolačiće ovdje.

Više informacija o uslovima korištenja Googlea te Izjavu o zaštiti ličnih podataka Googlea ćete naći na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. na http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing

Internetske stranice koriste Goolge Re-Marketing. Google Re-Marketing je reklamna usluga firme Google Inc. („Google“, Mountain View, SAD), kojom Vam na osnovi Vašeg korisničkog ponašanja prilikom prethodnih posjeta našim internetskim stranicama možemo pružiti ciljanu reklamu koja je vjerovatno povezana s Vašim interesovanjima. Ta reklama se pojavljuje samo na mjestima za reklamu Googlea, ili na reklamnim površinama Google Adwords ili na Google Disply Network.

Uslugu Google Re-Marketing možete odbiti u Google Ads Preferences Manager odnosno urediti Vaše postavke.

Uslugu Re-Marketing na internetskim stranicama možete spriječiti deaktiviranjem marketinških kolačića u postavkama za kolačiće ovdje.

10. Hotjar

Povremeno i stalno koristimo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe naših korisnika i optimirali ponudu na internetskim stranicama. Pomoću tehnologije Hotjar imamo bolje razumijevanje iskustava naših korisnika sa internetskim stranicama, npr. koliko vremana korisniku treba za ispunjavanje formulara. Hotjar prikuplja informacije o krajnjem uređaju korisnika, njegovu anonimiziranu IP-Adresu, geografsku lokaciju, jezike postavke te interakcije korisnika kao što su pokreti miša, klikovi i unosi putem tastature. Osim toga Hotjar koristi kolačiće za ponovno prepoznavanje korisnika. Ni Hotjar ni mi ne koristimo informacije za identificiranje pojedinačnih korisnika niti se spajaju s drugim podacima o pojedinačnim korisnicima. Više informacija pronađite u Izjavi o zaštiti podataka Hotjara ovdje.

Možete odbiti upotrebu usluge Hotjar. Uputstvo za to se nalazi na www.hotjar.com/opt-out

Alternativno možete spriječiti upotrebu usluge Hotjar deaktiviranjem statističkih kolačiča u postavkama za kolačiće ovdje.

11. Social Media plugin-ovi

(1) Na mjestima pojedinačnih internetskih stranica grupacije WALTER GROUP uključene su i aplikacije trećih lica (npr. AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), kao i sadržaji koji se pohranjuju na platformama trećih lica (npr. Youtube). Uprkos pažljivim provjerama i aktivnim mjerama za osiguranje zaštite podataka, WALTER GROUP nema uticaja na način i upotrebu korisničkih podataka koje treća lica prikupe na internetskim stranicama grupacije WALTER GROUP. Odgovornost za ove podatke snose isključivo ponuđači tih aplikacija:

(1.1) Pojedine internetske stranice grupacije WALTER GROUP sadrže AddThis-komponente. AddThis je usluga obilježavanja (Bookmarking), koja korisniku internetske stranice omogućava da trenutno izabranu stranicu dijeli s drugim korisnicima društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram i dr. Pomoću njih korisnik može dijeliti sadržaj internetske stranice, komentirati ga i ocjenjivati. Kada korisnik koristi elemente AddThis, internetski preglednik korisnika uspostavlja direktnu vezu sa serverima AddThis-a i evtl. izabranom društvenom mrežom ili uslugom obilježavanja (Bookmarking). Prilikom upotrebe AddThis-a koriste se kolačići. Podaci koji se pri tome dobivaju (kao npr. vrijeme korištenja ili jezik preglednika) prenose se na AddThis LLC u SAD gdje se prerađuju. Ukoliko sadržaje internetske stranice šaljete društvenim mrežama, usluzi Bookmarking-a itd., moguće je da se kod predmetne mreže uspostavi veza između posjete internetske stranice i korisničkog profila. Dodatne informacije o obradi podataka (uključujući i svrhu njihovog korištenja) od strane AddThis LLC i načina na koji AddThis LLC vrši zaštitu podataka možete pronaći pod http://www.addthis.com/privacy. Ostale informacije vezano za obradu podataka i zaštitu podataka putem društvenih mreža, usluge Bookmarking-a itd., kao i koje su opcije korisnika kod podešavanja možete pronaći u smjernicama o zaštiti podataka predmetnih ponuđača. WALTER GROUP ne prosljeđuje predmetne podatke trećim licima. Korištenjem polja AddThis korisnik izjavljuje da je saglasan s obradom podataka od strane AddThis LLC, i to u očiglednom obimu koji je definisan na internetskoj stranici pod http://www.addthis.com. Korisnik se u svakom trenutku može suprotstaviti upotrebi korisničkih podataka aktiviranjem jednog „Opt Out kolačića“. Više informacija o ovome takođe možete pronaći na gore navedenoj internetskoj stranici kompanije AddThis LLC. Ukoliko korisnik ne želi da AddThis preko internetske srtranice prikuplja korisničke podatke, korisnik ne smije koristiti AddThis elemente.

(1.2) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (skraćeno Facebook) nudi vlasnicima internetskih stranica softverske dodatke koji se koriste na pojedinačnim internetskim stranicama grupacije WALTER GROUP. Softverske dodatke možete prepoznati na osnovi Facebook-logotipa odn. Facebook-polja Like (sviđa mi se) i Recommend (Preporučujem). Kada korisnik pristupi internetskoj stranici kompanije WALTER GROUP koja sadrži taj softverski dodatak, korisnikov preglednik uspostavlja vezu sa serverima ponuđača softverskog dodatka. Facebook direktno prenosi sadržaj softverskog dodatka na preglednik korisnika i prikazuje ga u okviru stranice. WALTER GROUP nema uticaja na sadržaj koji se prikazuje putem softverskog dodatka. Facebook može eventualno pratiti posjetu internetske stranice i povezati je s Facebook nalogom ako je korisnik registriran kod Facebooka ili je u skorije vrijeme posjetio neku Facebook stranicu odn. neki Facebookov sadržaj. Kada korisnik aktivno koristi softverske dodatke, ako je korisnik npr. aktivirao tipku Like ili poslao preporuku za stranicu, takođe se preko korisnikovog preglednika određene informacije prosljeđuju direktno na Facebook, na šta kompanija WALTER GROUP nema nikakvog uticaja. Detaljnije informacije o načinu, svrsi i obimu prikupljanja podataka, kao i daljem obrađivanju i upotrebi korisničkih podataka od strane Facebooka možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka na Facebook-u pod http://www.facebook.com/policy.php. Tamo korisnik može saznati više o pravima i mogućnostima podešavanja radi zaštite sfere privatnosti. WALTER GROUP nema uticaja na svrhu i obim podataka koje Facebook prikuplja, niti WALTER GROUP ima pristup tim podacima. (1.3) Twitter Inc. sa sjedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD (skraćeno Twitter), nudi vlasnicima internetskih stranica softverske dodatke koji se koriste na pojedinačnim internetskim stranicama kompanije WALTER GROUP. Softverske dodatke možete prepoznati na osnovi polja "Twitter-Tweet" ili "Follow". Stranice s ovim softverskim dodacima uspostavljaju direktnu vezu s kompanijom Twitter i - u zavisnosti od Vašeg statusa prijave na Twitter-u - prosljeđuju raznovrsne podatke. Usljed toga eventualno postoji mogućnost da se prati način korištenja internetskih stranica kompanije WALTER GROUP koje bi Twitter mogao koristiti u sopstvene svrhe. Prikazani sadržaji softverskog dodatka se nalaze na Twitter serverima i samo se prikazuju na internetskim stranicama kompanije WALTER GROUP. WALTER GROUP nema uticaja na svrhu i obim podataka koje Twitter prikuplja, kao ni na njihovu daljnu obradu ob strane Twittera, niti WALTER GROUP ima pristup tim podacima. Detaljnije informacije o Odredbama koje se odnose na zaštitu ličnih podataka kompanije Twitter možete pronaći pod http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD, nudi softverske dodatke koji se koriste na internetskim stranicama kompanije WALTER GROUP. Prilikom svake posjete nekoj od naših internetskih stranica koja sadrži funkcije koje LinkedIn nudi, uspostavlja se veza sa serverima koje LinkedIn koristi. LinkedIn dobija informaciju o tome da je korisnik posjetio našu internetsku stranicu s Vašom IP-adresom. Kada korisnik klikne na LinkedIn polje „Like/Share“, i pri tome je sa svojim nalogom prijavljen na LinkedInu, LinkedIn može sebi i korisničkom nalogu generiratio posjetu korisnika naše internetske stranice. WALTER GROUP napominje da oni kao ponuđači internet stranica nemaju saznanja o sadržaju podataka koji su proslijeđeni, kao ni o njihovom korištenju od strane LinkedIna.

Dodatne informacije o ovome možete pronaći u Izjavi o zaštiti ličnih podataka kompanije LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Re-Targeting

Internetske stranice koriste takozvane Re-Targeting tehnologije. WALTER GROUP koristi te tehnologije kako bi za korisnika mogao kreirati interesantniju internetsku ponudu. Ova tehnika omogućava da korisnicima, koji su već pokazali interesovanje za veb stranicu i usluge ili proizvode kompanije WALTER GROUP, pristupi s reklamom dok se oni nalaze na internetskoj stranici trećih lica.

Kompanija WALTER GROUP je ubijeđena da je za korisnika umetanje individualizirane reklame prema njegovim interesovanjima po pravilu interesantnije od reklame koja nema nikakvu ličnu referencu. Umetanje tih reklamnih sredstava na internetske stranice trećih lica vrši se na osnovi tehnologije kolačića i analize prethodnog korisničkog ponašanja. Ovaj način reklamiranja je potpuno anoniman. Ne sakupljaju se lični podaci, niti dolazi do povezivanja korisničkog profila sa korisnikovim ličnim podacima.

13. Naši kontaktni podaci

Ako imate pitanja ili zahtjev vezane za obradu Vaših ličnih podataka, stojimo Vam na raspolaganju centralno preko svih preduzeća koja pripadaju koncernu WALTER GROUP.

Upit o Općoj uredbi o zaštiti ličnih podataka EZ-a (DSGVO).