Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Vedno v vaši bližini
Mi smo v Sloveniji

Obvestilo o varstvu podatkov

To obvestilo opisuje, kako podjetje CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com obdeluje vaše osebne podatke.

CONTAINEX odgovarja za to, da vaše osebne podatke osebno zaščiti in spoštuje vse pravne predpise za varstvo, za redno ravnanje in za varovanje skrivnosti osebnih podatkov in varstvo podatkov.

Naslednje različice so splošne in se nanašajo obsežno na vse postopke za obdelavo podatkov v okviru podjetja CONTAINEX. To pomeni, da naslednje navedbe samo delno veljajo za vas.

1. Nameni obdelave podatkov

Osebne podatke obdelujemo v glavnem v naslednje namene:

 • Obdelava k nam poslanih ponudb in povpraševanj, ki jih pošljejo npr. (potencialni) transportni partnerji, osebe, ki želijo naročiti prevoze, dobave, naročila ali podobno ali si kako drugače prizadevajo za sodelovanje
 • Pogodbena pogajanja in priprava ponudb in pogodb
 • Ocena ustreznosti kot pogodbenega partnerja, kot npr. preverjanje bonitete pri potencialnih strankah, dobaviteljih itd.
 • Izvedba naših pogodbenih in poslovnih odnosov, npr. izvedba prevozov (dispozicija) in dobav, izpolnitev pogodb o zalogah in lizingu, izstavitev računov, izstavljanje opominov, obdelava reklamacije in škodnih primerov, upravljanje kakovosti, izvedba našega nakupa, optimizacija naših storitev z uporabo poslovnih aplikacij (npr. monitoring prevozov, spletni portali itd.)
 • Odnosi s strankami, torej Customer Relationship, npr. pošiljanje informacij, novičnikov, ponudb in reklamnega materiala, tekoče svetovanje strankam, izvedba prireditev itd.
 • Kritje in upravljanje zavarovanj, izvedba škodnih primerov
 • Upravljanje voznega parka Fleet Management: vzdrževanje in servis naših vozil
 • Razvoj izdelkov
 • Upravljanje družb koncerna
 • Obratovanje infrastrukture informacijske tehnologije, npr. zagotavljanje varnosti, aktualnega stanja tehnike, vzdrževanje itd.
 • Zagotovitev spletnih strani: izboljšanje in razvoj spletnih strani, priprava statistik o uporabi, prepoznavanje, preprečevanje in raziskave napadov na spletne strani itd.

 

Osebne podatke prejmemo mi

 • od vas samih: npr. pri povpraševanjih, ki nam jih pošljete, pri sklenitvi pogodb, v okviru izpolnitve z nami sklenjenih pogodb
 • od družb koncerna v okviru podjetja WALTER GROUP
 • od tretjih oseb npr. transportnih partnerjev ali strank za izvedbo pogodb
 • iz javno dostopnih virov, npr. register podjetij, zemljiška knjiga, zbirka uradnih razglasov, register združenj, register obratov
 • iz vašega spletnega brskalnika (samodejno) pri obisku naše spletne strani v skladu z vašimi izbranimi nastavitvami

 

Zagotovitev vaših osebnih podatkov je prostovoljna. Poslovni odnosi z nami pa ne bodo omogočeni, če nimamo na voljo potrebnih osebnih podatkov. Ravno tako, ne moremo zagotoviti delovanja vseh funkcij naših spletnih strani, če nam ne zagotovite vaših osebnih podatkov, ki so potrebni v ta namen.

 

2. Kategorije podatkov, ki se obdelujejo

 • Podatki imena, npr. priimek, ime, uporabniško ime itd.
 • Podatki o osebi, npr. starost, spol, datum rojstva, državljanstvo, vloga v podjetju, kopije osebnih dokumentov itd.
 • Kontaktni podatki npr. naslov, telefonska številka, elektronski naslov itd.
 • Podatki o identifikaciji, npr. številka osebnega dokumenta, številka potnega lista, številka stranke itd.
 • Bančni podatki, npr. številka računa, podatki o boniteti itd.
 • Uradni podatki, npr. številka spisa, davčna številka, zaplembe plač, dokument za najem (Nemčija) itd.
 • Podatki o vozilu, npr. številka motornega vozila, številka šasije, številka motorja, registrska oznaka, prometno dovoljenje, kartica za točenje goriva, informacije o vozniškem dovoljenju za viličarja itd.
 • Slikovne datoteke in video posnetki
 • Uporabniški podatki za informacijski sistem, npr. podatki za povezavo, informacije za prijavo, informacije za dostop, IP-naslov, Referrer, uporabniško ime za sisteme, ki so dosegljivi od zunaj itd.
 • Uporabniški podatki spletne strani: datum in čas priklica, IP-naslov, ime in različica spletnega brskalnika, določeni piškotki itd.
 • Podatki o obnašanju oseb, npr. opombe za ravnanje v primeru odgovora in opomnik, dopisovanje in pojasnila k tekočim zadevam itd.
 • Rasna pripadnost / narodnost, npr. kraj rojstva na dokumentih itd.
 • Podatki o lokaciji, npr. podatki GPS, časovni žig GPS signala, pozicijski podatki (zemljepisna širina in dolžina) itd.

3. Pravna podlaga obdelave

Pravne podlage za našo obdelavo vaših podatkov so naslednje:

 • Izpolnitev pogodbe in izvedba predpogodbenih ukrepov (tč. b, 1. odst. 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov) npr. ko organiziramo brezhiben potek prevozov in dobav, ko obdelujemo reklamacije in prijave škod, izstavljamo račune, izvajamo upravljanje kakovosti, obdelujemo ponudbe, vaša povpraševanja in nanje odgovarjamo itd.
 • Naš prevladujoč upravičen interes (tč. f, 1. odst., 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov), npr, ko vam posredujemo prilagojene informacije in ponudbe, v kolikor soglasje ni pogoj; naša obdelava podatkov v okviru pravnega zasledovanja, posredovanje podatkov o voznikih, če je to potrebno za izvedbo prevoza in z voznikom ni vzpostavljen neposreden stik, obdelava podatkov, ki so potrebni za to, da so zagotovljene funkcije naše spletne strani itd.
 • Zakonske obveznosti (tč. c, 1. odst., 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov), npr. obveznosti s področja zakonodaje o cestnem prometu, motornih vozilih, prekrških, upravnem postopku, o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, itd.
 • Če ne obstajajo nikakršne navedene pravne podlage, potem je obdelava podatkov odvisna od vašega soglasja v skladu s tč. a, 1. odst., 6. čl. splošne uredbe o varstvu podatkov. Seveda imate pravico, da kadarkoli prekličete izdana soglasja. S preklicem soglasja ostane pravna podlaga izvršene obdelave podatkov dopustna za že izvršene obdelave do preklica soglasja (torej, preklic ne posega v zakonitost že izvršenih pretekih dejanj obdelave podatkov).

4. Posredovanje vaših osebnih podatkov

V zgoraj navedene namene je mogoče, da bomo vaše osebne podatke posredovali naslednjim prejemnikom:

 • Družbam, ki pripadajo našemu koncernu in njihovim sodelavcem
 • Tretjim osebam, pri katerih naročamo storitve, kot npr. izvajalci informacijskih storitev, izvajalci tiska, računski centri, gostovanje, programska oprema in izvajalci storitev npr. za pošiljanje novičnikov, izvajalci v okviru reševanja škod in poravnave škod (zavarovanja iin zavarovalni partnerji), hišne uprave, odvetniki, davčni svetovalci, notarji, revizorji itd.
 • Osebam, ki so z nami v poslovnem odnosu, npr. transportni partnerji, dobavitelji, trgovski partnerji itd.
 • Javnim organom, npr. carinski uradi, BMI, veleposlaništva, upravni regijski organ

 

Posredovanje poteka delno tudi prejemnikom izven Avstrije in v izjemnih primerih tudi v tretje države, ki niso varne. V tem primeru pa zagotovimo, da so sprejete ustrezne garancije za varstvo podatkov, npr. z obvezujočimi predpisi o varstvu podatkov, ki so interni v podjetju ali standardnimi klavzulami za varstvo podatkov EU.

5. Trajanje shranjevanja

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je to razumno potrebno, da se izpolnijo navedeni nameni. Vaše osebne podatke hranimo poleg tega tako dolgo, dokler obstajajo zakonski roki za hrambo ali dokler ne potečejo zastaralni roki potencialnih pravnih zahtevkov.

6. Vaše pravice v povezavi z osebnimi podatki

Med drugim ste upravičeni (pod pogoji prava, ki se uporablja), (i) preveriti, če bomo o vas hranili osebne podatke in katere in, pridobiti kopije teh podatkov (ii), zahtevati popravek, dopolnitev ali brisanje vaših osebnih podatkov, ki so bili napačno obdelani ali pa niso bili obdelani v skladu z zakonodajo (iii), od nas zahtevati, da obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo in (iv) v določenih okoliščinah ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov ali preklicati soglasje, ki ste ga pred tem izdali, (v) zahtevati prenosljivost podatkov (vi), poznati identiteto tretjih oseb, katerim so bili posredovani vaši osebni podatki in (vii) vložiti pritožbo pri pristojnem organu.

7. Piškotki ("Cookies")

Na naših spletnih straneh se uporabljajo tako imenovani piškotki. Piškotek je majhna datoteka, ki se lahko shrani na vašem računalniku, ko obiščete določeno spletno stran. Načeloma uporabljamo piškotke, da uporabnikom ponudi dodatne funkcije na spletni strani, npr. da jim olajša navigacijo spletne strani, da jim omogoči nadaljnjo uporabo spletne strani tam, kjer ste jo zapustili in/ali shranjevanje priljubljenih ali nastavitev, ko to spletno stran ponovno obiščete. Piškotki ne morejo posegati do nobenih drugih podatkov na vašem računalniku, jih ne morejo brati ali spreminjati.

Večina piškotkov na naših spletnih straneh so tako imenovani piškotki sej ali začasni piškotki. Samodejno bodo izbrisani, kadar spletno stran ponovno zapustite. Poleg tega uporabljamo trajne piškotke, ki se shranjujejo na trdem disku. Te lahko iz vašega brskalnika ročno izbrišete. Drugače pa imajo ti piškotki življenjsko dobo 1 meseca do 10 let. Uporabljamo takšne trajne piškotke, da vas ponovno prepoznamo, kadar našo spletno stran naslednjič ponovno obiščete, da vam takoj zagotovimo bolj udoben obisk spletne strani in lahko spletno ponudbo kar najbolje prilagodimo vašim željam.

Poleg tega uporabljamo piškotke tretjih ponudnikov (npr. Facebook, Linkedln), ki pomagajo pri tem, da je spletna ponudba za vas bolj zanimiva. Zaradi tega se pri uporabi spletnih strani shranjujejo tudi začasni in trajni piškotki tretjih ponudnikov. Izključen namen teh piškotkov tretjih oseb je v tem, da imajo tretji ponudniki tako možnost, da vas nagovorijo s prirejenim oglaševanjem. Ne prevzemamo nikakršnega jamstva za pravnomočno uporabo piškotkov s strani tretjih oseb.

Pri obisku naše spletne strani lahko aktivno soglašate s shranjevanjem piškotkov. Poleg tega imate možnost, da aktivirate shranjevanje samo za določene vrste piškotkov oz. jih izklopite. Če želite vaše nastavitve za piškotke v kasnejšem trenutku prilagoditi potem lahko to vedno storite v nastavitvah piškotkov.

Poleg tega lahko piškotke na vašem računalniku preverjate tako, da v vaših nastavitvah brskalnika izberete funkcijo, kjer prejmete obvestilo, kadar želi določena spletna stran piškotke shraniti. Piškotke lahko tudi blokirate ali izbrišete, če so že bili shranjeni na vašem računalniku.

Če so piškotki povezani s shranjevanjem osebnih podatkov v tretji državi izven območja veljavnosti osnovne uredbe o varstvu podatkov (DSGVO) in brez bilateralnih sporazumov o ustrezni stopnji zaščite, se ti shranjujejo samo, če ste s tem soglašali.

Izklop, blokiranje ali brisanje piškotkov lahko vsekakor vpliva na vašo spletno izkušnjo in vam prepreči, da bi lahko spletne strani uporabljali v polnem obsegu.

8. Google Analitike

Naše spletne strani uporabljajo Google Analytics, službo za spletno analizu podjetja Google Inc. ("Google"). Google Analytics uporablja piškotke, da omogoči analizo uporabe spletne strani in na stroškovno učinkovit način pripravi statistiko dostopa do spletne strani, ki se preprosto uporablja (Zaradi tega imamo prevladujoče upravičen interes za obdelavo podatkov v skladu z tč. f, odst. 1, 6. čl. splošne uredbe o varnosti podatkov). Informacije o uporabi naših spletnih strani, ki jih pridobimo s piškotki se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo.

Naše spletne strani uporabljajo možnost anonimiziranja IP, ki jo omogoča Google Analytics. To pomeni, da se IP-naslov uporabnika pri Google skrajša še na območju držav članic EU ali drugih pogodbenih držav Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih se na strežnik pri Google v ZDA prenese poln naslov in tam skrajša. Po našem naročilu bo podjetje Google te informacije uporabilo za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, za pripravo poročil o aktivnostih spletne strani in za izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani. IP-naslov, ki se v okviru Google Analytics prenese z brskalnika uporabnika, se združi z drugimi podatki podjetja Google.

Vnos podatkov, ki jih zbere piškotek in se nanašajo na uporabo spletnih strani (Vklj. z vašim IP-naslovom) in obdelavo podatkov pri Google lahko preprečite tako, da si z naslednje povezave prenesete vtičnik brskalnika in ga namestite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno lahko preprečite uporabo Google Analyitics z izklopom statističnih piškotkov v nastavitvah za piškotke.

Podrobnejše informacije o pogojih uporabo pri Google in izjavi o varstvu podatkov Google najdete na naslovu r http://www.google.com/analytics/terms/de.html oz. na http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Ponovno trženje Google

Spletne strani uporabljajo ponovno trženje. Ponovno trženje Google je oglaševalska storitev podjetja Google Inc. ("Google", Mountain View, ZDA), s katero vam lahko na podlagi vašega obnašanja kot potrošnika pri prejšnjih obiskih na naših spletnih straneh pripravimo natančno oglaševanje na podlagi domnevnega interesa. To oglaševanje se pojavi samo na oglaševalskih mestih Google, na oglaševalskih površinah Google Adwords ali na Google Display Network.

Ponovnemu oglaševanju Google lahko ugovarjate v Google Ads Preferences Manager oz. lahko tam urejate svoje nastavitve.

Alternativno lahko ponovno oglaševanje na spletnih straneh preprečite z izklopom oglaševalskih piškotkov v nastavitvah za piškotke.

10. Hotjar

Občasno in začasno uporabljamo Hotjar, da bi lahko potrebe naših uporabnikov bolje razumeli in optimizirali ponudbo na spletnih straneh. S pomočjo tehnologije Hotjar pridobimo boljše razumevanje izkušenj naših uporabnikov s spletnimi stranmi, npr. koliko časa določen uporabnik potrebuje za izpolnjevanje obrazcev. Hotjar zbira informacije do končne naprave uporabnika, katerega šifriran IP-naslov, geografska lokacija, nastavitve jezika in interakcije uporabnikov, kakor tudi premikanje miške, klike in vnose na tipkovnici. Poleg tega uporablja Hotjar piškotke za ponovno prepoznavanje obiskovalcev. Ne Hotjar in tudi ne mi ne uporabljamo informacij za identifikacijo posameznih uporabnikov in jih tudi na združujemo z drugimi podatki posameznih uporabnikov. Nadaljnje informacije najdete v Izjavi o varstvu podatkov Hotjar tukaj.

Uporabi Hotjar lahko ugovarjate. Navodila najdete na naslovu www.hotjar.com/opt-out.

Alternativno lahko uporabo Hotjar preprečite z izklopom statističnih piškotkov v nastavitvah za piškotke.

11. Plugin socialnih medijev

(1.1) Posamezne naše spletne strani vsebujejo elemente AddThis. AddThis je služba za Bookmarking, ki uporabniku spletne strani omogoča, da lahko aktualno izbrane vsebine deli z drugimi uporabniki v socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram in drugi. Uporabnik lahko s tem vsebine spletne strani deli, jih komentira in oceni. Če uporabnik uporablja te elemente AddThis, bo spletni brskalnik uporabnika vzpostavil neposredno povezavo s strežniki AddThis in po potrebi z izbranim socialnim omrežjem ali s službo Bookmarking. Ob uporabi AddThis se uporabljajo piškotki. Pri tem zbrani podatki (npr. kot trenutek uporabe ali jezik brskalnika) bodo preneseni na AddThis LLC v ZDA in tam obdelani. Če vsebine spletne strani posredujete socialnim omrežjem, službam Bookmarking itd., potem se lahko vzpostavi povezava med obiskom spletne strani in uporabniškim profilom pri ustreznem omrežju. Podrobnejše informacije za obdelavo podatkov (vključno z namenom uporabe) pri AddThis LLC in varstvom podatkov, ki ga ima AddThis LLC so na voljo na naslovu http://www.addthis.com/privacy. Nadaljnje informacije za obdelavo podatkov in varstvo podatkov v socialnih omrežjih, službah Bookmarking itd. kakor možnosti nastavitve za uporabnika so navedene v smernicah o varstvu podatkov ustreznega ponudnika. Podjetje LKW WALTER zadevnih podatkov ne posreduje tretjim osebam. Z uporabo polj AddThis uporabnik soglaša z obdelavo podatkov pri AddThis LLC, in sicer v obsegu, ki je naveden na spletni strani http://www.addthis.com. Uporabnik lahko uporabi uporabniških podatkov kadarkoli ugovarja z izbiro „Opt Out Cookies“. Več o tem najdete prav tako na predhodno navedeni spletni strani AddThis LLC. Če uporabnik ne želi, da AddThis zbira uporabniške podatke preko spletne strani, potem uporabnik elementov AddThis ne sme uporabljati.

1.2) Facebook Inc. s sedežem v 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (kratko Facebook), ponuja vtičnike za upravljavce spletnih strani, ki se uporabljajo na posameznih naših spletnih straneh. Vtičniki so prepoznavni z logotipom Facebook oz. gumbom Facebook-Like in Recommend-Button. Če uporabnik uporabi določeno spletno stran našega podjetja, ki ta vtičnik vsebuje, bo brskalnik uporabnika vzpostavil povezavo s strežniki ponudnika vtičnica. Vsebino vtičnika bo Facebook posredoval neposredno na strežnik uporabnika in jo ustrezno prikazal v okviru spletne strani. Na prikazane vsebine vtičnika nimamo nikakršnega vpliva. Facebook lahko obisk uporabnika na ustreznih spletnih straneh v določenih okoliščinah prepozna in dodeli določenemu uporabniškemu računu pri Facebook, če je uporabnik registriran pri Facebook ali pa je pred kratkim obiskal določeno stran pri Facebook oz. obiskal vsebine Facebook. Če uporabnik vtičnike aktivno uporablja, ker je uporabnik npr. aktiviral tipko Like ali pa je poslal priporočilo za določeno stran, bo brskalnik uporabnika prav tako ustrezne informacije posredoval na Facebook brez, da bi imeli kakšen vpliv na to. Podrobnejše informacije o načinu, namenu in obsegu, kakor nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov uporabnika pri Facebook so navedene v obvestilih o varstvu zasebnosti pri Facebook na naslovu http://www.facebook.com/policy.php. Tam se uporabnik lahko seznani s pravicami o možnostih nastavitev za varstvo zasebnosti. Namen in obseg zbiranja podatkov pri Facebook in nadaljnja obdelava pri Facebook ostajajo izven našega vpliva, prav tako nimamo dostopa do teh podatkov. (1.3) Twitter Inc. s sedežem v 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA (kratko Twitter) ponuja vtičnike za spletne strani operaterja, ki se uporabljajo na posameznih naših spletnih straneh. Vtičniki so prepoznavni po "Twitter-Tweet" ali "Follow-Button". Strani s temi vtičniki vzpostavijo neposredno povezavo s ponudnikom Twitter in posredujejo - odvisno od vašega statusa prijave pri Twitter - različne informacije. S tem je mogoče sklepati o uporabi naših spletnih strani, katere lahko nato Twitter uporabi za lastne namene. Prikazane vsebine vtičnikov se shranjujejo na strežnikih ponudnika Twitter in bodo na naših spletnih straneh samo prikazane. Namen in obseg zbiranja podatkov pri Twitter ostaja izven našega vpliva, prav tako nimamo dostopa do teh podatkov. Podrobnejše informacije o varstvu podatkov najdete na naslovu http://twitter.com/privacy.

1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA ponuja vtičnike, ki se uporabljajo na naših spletnih straneh. Ob priklicu določene strani na naših spletnih straneh, ki vsebuje funkcije LinkedIn, bo vzpostavljena povezava do strežnikov pri LinkedIn. LinkedIn bo obveščen o tem, da je uporabnik obiskal naše spletne strani z vašim IP-naslovom. Če uporabnik klikne na tipko „Like/Share-Button“ pri LinkedIn in se prijavi v svoj račun pri LinkedIn, lahko LinkedIn, obisk uporabnika na naši spletni strani določi kot njegov in prepozna njegov uporabniški račun. Opozarjamo na to, da kot ponudnik strani nismo seznanjeni z vsebino posredovanih podatkov in tudi ne z uporabo teh podatkov pri LinkedIn.

Nadaljnje informacije o tem najdete v izjavi o varstvu podatkov pri LinkedIn na naslovu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Ponovno ciljanje

Spletne strani uporabljajo tako imenovane tehnologije ponovnega ciljanja. Te tehnologije uporabljamo, da spletno ponudbo oblikujemo bolj zanimivo za uporabnika. Ta tehnologija omogoča uporabnikom, ki so se že zanimali za spletno stran in storitve ali izdelke našega podjetja, da jih nagovorijo spletne strani tretjih ponudnikov z oglaševanjem.

Prepričani smo o tem, da je prikaz prilagojenega, interesno pogojenega oglaševanja za uporabnika praviloma bolj zanimivo kot oglaševanje, ki ni prilagojen. Prikaz oglasov na spletnih straneh tretjih ponudnikov se izvaja na podlagi tehnologije piškotkov in analize prehodnega obnašanja uporabnika. Ta oblika oglaševanja se izvaja popolnoma anonimno. Nikakršni osebni podatki se ne shranjujejo in uporabniški profili uporabnika z osebnimi podatki se tudi ne združujejo.

13. Naši kontaktni podatki

Za vprašanja in pripombe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov smo vam na voljo.

Kontaktni obrazec – varstvo osebnih podatkov