Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Uvijeku u vašoj blizini
Mi smo u
Crna Gora

Izjava o zaštiti podataka

U ovoj je izjavi opisano na koji način CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com obrađuje vaše osobne podatke.

CONTAINEX je odgovoran za dovoljnu zaštitu vaših osobnih podataka i pridržava se svih propisa za zaštitu, pravovaljano postupanje i čuvanje tajnosti osobnih podataka kao i o sigurnosti podataka.

Sljedeća su objašnjenja općenita i odnose se na sve postupke obrade podataka u poduzeću CONTAINEX. To znači da se sljedeća objašnjenja mogu i samo djelomično odnositi na vas.

1. Svrha obrade podataka

Osobne podatke obrađujemo uglavnom u sljedeće svrhe:

 • Obrada ponuda i upita koje smo primili, npr. od (potencijalnih) transportnih partnera, osoba koje žele naručiti prijevoz, isporuke, narudžbe ili žele na drugi način surađivati s nama
 • Radnje koje prethode sklapanju ugovora te izrada ponude i sastavljanje ugovora
 • Procjena prikladnosti ugovornog partnera kao što su provjere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacija naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prijevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje postojećih ugovora i ugovora o leasingu, izrada računa, slanje opomena, obrada reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanje kvalitetom, reailzacija nabave, optimizacija naših usluga uporabom poslovnih aplikacija (npr. nadzor prijevoza, portali itd.)
 • Odnosi s kupcima tj. slanje obavijesti, e-novosti, ponuda i reklamnog materijala, trajna briga o klijentima, realizacija događanja itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Rad IT-infrastrukture, npr. osiguranje sigurnosti, aktualnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Stavljanje mrežnih stranica na raspolaganje: poboljšanje i razvoj mrežnih stranica, izrada statistika uporabe, prepoznavanje, sprečavanje i analiza napada na mrežne stranice itd.

 

Osobne podatke dobivamo

 • od vas samih: npr. preko upita koje nam šaljete, preko sklapanja ugovora, u okviru izvršavanja ugovora sklopljenih s nama
 • od društava koncerna unutar grupacije WALTER GROUP
 • od trećih osoba, npr. transportnih partnera ili klijenata radi realizacije naloga
 • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, gruntovnice, baze službenih oglasa, registara udruga, registara obrtnika
 • od vašeg preglednika (automatski) pri posjetu naših internet stranica i to u skladu s postavkama koje ste odabrali

 

Davanje vaših osobnih podataka dobrovoljno je. No ako nam na raspolaganje ne stavite potrebne osobne podatke, poslovni odnos s nama neće biti moguć. Također vam ne možemo zajamčiti sve funkcije naših mrežnih stranica ako nam ne stavite na raspolaganje osobne podatke koji su potrebni za to.

 

2. Kategorije obrađivanih podataka

 • Podatci o imenu, npr. ime, prezime, korisničko ime itd.
 • Podatci o osobi, npr. dob, spol, datum rođenja, nacionalnost, uloga u poduzeću, kopije iskaznica itd.
 • Podatci za kontakt, npr. adresa, telefonski broj, e-adresa itd.
 • Podatci za identifikaciju, npr. broj osobne iskaznice, broj putovnice, broj kupca itd.
 • Podatci o banci, npr. broj računa, podatci o bonitetu itd.
 • Službeni podatci, npr. brojevi spisa, porezni broj, ovrha na plaći, knjižica najmoprimca (Njemačka) itd.
 • Podatci o vozilu, npr. broj motornog vozila, broj šasije, broj motora, registarska oznaka, prometna dozvola, kartica za gorivo, informacije iz vozačke dozvole za viličare itd.
 • Slikovne datoteke i videozapisi
 • IT korisnički podatci, npr. podatci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena sustava dostupnih izvana itd.
 • Podatci o korištenju mrežnom stranicom: datum i vrijeme otvaranja, IP adresa, naziv i verzija preglednika, određeni kolačići itd.
 • Podatci o ponašanju osoba, npr. bilješke o ponašanju pri odgovorima i podsjetnici, korespondencija i objašnjenja o aktualnim naplatama itd.
 • Rasna/etnička pripadnost, npr. mjesto rođenja u dokumentima itd.
 • Podatci o položaju, npr. GPS-podatci, vremenski žig GPS-signala, podatci o položaju (stupanj zemljopisne duljine i širine) itd.

3. Pravni temelji za obradu

Pravne osnove naše obrade vaših podataka jesu:

 • Izvršavanje ugovora i obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., stavak 1., točka b OUZP-a), npr. dok organiziramo besprijekoran tijek prijevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave štete, izrađujemo račune, vodimo sustav upravljanja kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo vaše upite i odgovaramo na njih.
 • Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1., točka f OUZP-a), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude izrađene za vas, ako preduvjet nije privola; naša obrada podataka u okviru pravnog progona, prosljeđivanje vozača podataka ako je to potrebno za realizaciju prijevoza i ako ne postoji izravan kontakt s vozačem, obrada podataka koji su potrebni za pružanje funkcija naših mrežnih stranica itd.
 • Pravne obveze (članak 6., stavak 1., slovo c OUZP-a), npr. obveze iz poreznog zakonodavstva, obveze prema Zakonu o prometu cestama (StVO), Zakonu o motornim vozilima (KFG), Upravnom kaznenom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako nije prisutna nijedna od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka temelji se na vašoj privoli u smislu članka 6., stavak 1., točka a OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo na povlačenje danih privola. Povlačenje privole ne utječe na pravovaljanost obrade podataka provedene do trenutka povlačenja (tj. povlačenje ne djeluje retroaktivno).

4. Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka

Radi ostvarenja navedenih svrha moguće je da vaši osobni podatci budu proslijeđeni sljedećim primateljima:

 • društvima koja su dio našeg koncerna kao i njihovim zaposlenicima
 • trećim osobama koje angažiramo, npr. pružateljima IT usluga, tiskarama, računalnim centrima, hostingu, pružateljima usluga softvera i servisa npr. za slanje e-novosti, pružateljima usluga u okviru reguliranja štete i štetnog postupka (osiguranja i osiguravateljni partneri), portirima, odvjetnicima, poreznim savjetnicima, javnim bilježnicima, revizorima itd.
 • osobama s kojima smo u poslovnom odnosu, npr. transportnim partnerima, dobavljačima, trgovačkim partnerima itd.
 • tijelima javne uprave, npr. carini, MUP-u, veleposlanstvima, tijelima regionalne uprave itd.

 

Podatci se djelomično prosljeđuju i primateljima izvan Austrije, a u iznimnim slučajevima u nesigurne treće zemlje. No u tom slučaju poduzimamo mjere da su prisutna prikladna jamstva zaštite podataka, npr. kroz obvezujuće korporativna pravila o zaštiti podataka ili EU standardne klauzule za zaštitu podataka.

5. Rok čuvanja

Vaše osobne podatke čuvamo samo tijekom razumnog roka potrebnog za postizanje navedenih svrha. Osim toga vaše osobne podatke čuvamo sve dok postoje zakonske obveze čuvanja ili još nisu istekli rokovi zastare potencijalnilh pravnih zahtjeva.

6. Vaša prava u vezi s osobnim podacima

Između ostaloga imate pravo (uz pretpostavku primjenjivog prava) (i) provjeriti jesmo li i koje smo osobne podatke o vama spremili kao i dobiti kopiju tih podataka, (ii) zatražiti ispravak, dopunu ili brisanje vaših osobnih podataka koji nisu ispravni ili koji nisu obrađeni u skladu sa zakonima, (iii) od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka kao i (iv) pod određenim uvjetima odbiti obradu svojih osobnih podataka ili povući prethodnu danu privolu za obradu podataka, (v) zatražiti prenosivost podataka (vi) saznati identitet trećih osoba kojima se vaši osobni podatci prosljeđuju te (vii) podnijeti prigovor nadležnom tijelu.

7. Kolačići

Na našim stranicama upotrebljavaju se tzv. kolačići. Kolačić je malena datoteka koja se može pohraniti na vaše računalo kada posjećujete neku mrežnu stranicu. Kolačiće načelno upotrebljavamo kako bismo korisnicima ponudili dodatne funkcije na internet stranici, npr. kako bismo vam olakšali navigiranje internet stranicom, kako bismo vam omogućili ponovnu uporabu internet stranice gdje ste je napustili i/ili kako bismo pohranili vaše preferencije ili postavke kada ponovno posjetite internet stranicu. Kolačići ne mogu pristupati drugim podatcima na vašem računalu, niti ih mogu očitavati ili mijenjati.

Većina kolačića na našim internet stranicama jesu tzv. sesijski ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite internet stranicu. Osim toga upotrebljavamo trajne kolačiće koji ostaju pohranjeni na tvrdom disku, no njih možete ručno obrisati u svojem pregledniku. Ti kolačići imaju vijek trajanja od 1 mjeseca do 10 godina. Takve trajne kolačiće upotrebljavamo kako bismo vas prepoznali kada sljedeći put posjetite našu internet stranicu, kako bismo vam na taj način omogućili ugodnije korištenje stranicom te kako bismo internetsku ponudu čim više prilagodili vašim željama.

Osim toga upotrebljavamo kolačiće treće strane koji pomažu u tome da vam ponuda na internetu bude zanimljivija. Stoga se pri korištenju internet stranicama pohranjuju privremeni i trajni kolačići treće strane ako ste pristali na to. Isključiva je svrha tih kolačića treće strane omogućiti trećim osobama da vam se obrate s ciljanim oglasima. Mi ne preuzimamo odgovornost za zakonitu uporabu kolačića od strane trećih osoba.

Pri posjetu našim internet stranicama možete aktivno pristati na pohranjivanje kolačića koji nisu tehnički neophodni. Uz to možete aktivirati odnosno deaktivirati pohranjivanje samo određene vrste kolačića. Ako kasnije želite prilagoditi postavke kolačića, to u svakom trenutku možete učiniti u postavkama kolačića.

Osim toga kolačiće na svojem računalu možete kontrolirati tako da postavke svojega preglednika odaberete tako da dobijete obavijest ako neka mrežna stranica želi pohraniti kolačiće. Kolačiće možete blokirati ili obrisati ako su već pohranjeni na vašem računalu.

Ako su kolačići povezani s pohranjivanjem osobnih podataka u trećoj zemlji izvan područja valjanosti Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i ako ne postoje bilateralni sporazumi o odgovarajućoj razini zaštite, pohranjuju se samo ako ste pristali na to.

Deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može ugroziti vaše iskustvo na internetu te se stoga može dogoditi da se nećete moći u potpunosti koristiti našim mrežnim stranicama.

8. Google Analytics

Naše internet stranice grupacije upotrebljavaju Google Analytics, uslugu za analizu interneta društva Google Inc. („Google“) ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali suglasnost za njihovo korištenje. Google Analytics upotrebljava kolačiće kako bi omogućio analizu korištenja internet stranicom te kako bi nam na troškovno učinkovit način izradio lako upotrebljivu statistiku pristupa internet stranici. Informacije o korisnikovu korištenju našim internet stranicama koje izrade kolačići u pravilu se prenose poslužitelju društva Google u SAD i ondje pohranjuju ako ste pristali na to.

Naše internet stranice upotrebljavaju mogućnost anonimiziranje IP adrese koju nudi Google Analytics. To znači da Google IP adresu korisnika skraćuje još u zemljama članicama Europske unije ili drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa samo se u iznimnim slučajevima prenosi na poslužitelja društva Google u SAD i ondje skraćuje. Google će po našem nalogu te informacije upotrijebiti za analizu vašeg korištenja internet stranicama, za izradu izvještaja o aktivnostima na internet stranici kao i za pružanje nama ostalih usluga u vezi s uporabom interneta. IP adresa koja se u okviru usluge Google Analytics prenosi s korisnikova preglednika ne dovodi se u vezu s ostalim podatcima društva Google.

Prikupljanje informacija koje kolačić izrađuje i koji se odnose na korištenje mrežnim stranicama (uklj. vašu IP adresu) društvu Google kao i obradu tih podataka od strane društva Google možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Uporabu usluge Google Analytics alternativno možete spriječiti deaktiviranjem kolačića Statistika u postavkama kolačića.

Pobliže informacije o uvjetima korištenja društva Google kao i izjavu o zaštiti podataka društva Google pronaći ćete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno na http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing

Internet stranice upotrebljavaju uslugu Google Re-Marketing ukoliko ste aktivacijom kolačića u shvrhe marketinga u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korištenje. Google Re-Marketing je usluga društva Google Inc. kojom vam na temelju vašeg korisničkog ponašanja pri ranijim posjetima našim internet stranicama možemo prikazivati ciljane oglase u skladu s vašim interesima ako ste pristali na to. Ti se oglasi prikazuju samo na mjestima za oglase društva Google, bilo na oglasima Google Adwords ili Google Display Network.

Uslugu Google Re-Marketing možete spriječiti odnosno svoje postavke možete urediti u Nadzornoj ploči za upravljanje oglasima društva Google.

Uporabu usluge Re-Marketing alternativno možete spriječiti deaktiviranjem kolačića Marketing u postavkama kolačića.

10. Hotjar

Povremeno i privremeno upotrebljavamo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe svojih korisnika i optimizirali ponudu na internet stranicama ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korištenje. Tehnologija Hotjar omogućuje nam da bolje razumijemo iskustva naših korisnika s internet stranicama, npr. koliko im je vremena potrebno za ispunjavanje obrazaca. Hotjar prikuplja informacije o korisnikovu terminalnom uređaju, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, postavke jezika kao i korisnikove interakcije kao što su kretnje miša, klikovi i unosi preko tipkovnice. Hotjar uz to upotrebljava kolačiće za ponovno prepoznavanje korisnika. Niti Hotjar niti mi ne upotrebljavamo te informacije za identificiranje korisnika niti povezivanje s ostalim podatcima o pojedinim korisnicima. Ostale informacije pronaći ćete ovdje u izjavi o zaštiti podataka usluge Hotjars.

Možete se usprotiviti uporabi usluge Hotjar. Upute se nalaze na stranici www.hotjar.com/opt-out.

Uporabu usluge Hotjar alternativno možete spriječiti deaktiviranjem kolačića Statistika u postavkama kolačića.

11. Social Media Plugins

(1.1) Pojedine od naših internet stranica sadrže komponente ShareThis. ShareThis je usluga za označavanje koja korisniku internet stranice omogućuje dijeljenje trenutno odabrane stranice s drugim korisnicima na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i sl. Korisnik tako može dijeliti, komentirati i analizirati sadržaje internet stranice. Ako korisnik upotrebljava elemente ShareThis, korisnikov preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima društva ShareThis i odabrane društvene mreže ili usluge za označavanje. Pri uporabi usluge ShareThis upotrebljavaju se kolačići. Pritom izrađeni podatci (npr. trenutak korištenja ili jezik preglednika) prenose se društvu SharwThis Inc. u SAD i ondje obrađuju. Ako sadržaje internet stranice šaljete društvenim mrežama, uslugama za označavanje itd., može se upostaviti veza između posjeta internet stranici i korisničkog profila na dotičnoj mreži. Pobliže informacije o obradi podataka (uključujući svrhu uporabe) od strane društva ShareThis Inc. kao i o zaštiti podataka koju provodi ShareThis Inc. možete pronaći na stranici https://sharethis.com/privacy. Ostale informacije o obradi podataka i zaštiti podataka na društvenim mrežama, uslugama za označavanje itd. kao i mogućnosti korisničkih postavki vidljive su iz smjernica za zaštitu podataka dotičnih ponuđača. Mi podatke ne prosljeđujemo trećim osobama. Korisnik uporabom polja ShareThis izjavljuje da pristaje na obradu podataka od strane društva ShareThis Inc. i to u opsegu navedenom na internet stranici https://sharethis.com. Korisnik u svakom trenutku može upotrijebiti kolačić za odustanak („opt out“) i tako se usprotiviti obradi. Pobliže o tome možete vidjeti na navedenoj stranici društva ShareThis Inc. Ako korisnik ne želi da ShareThis preko mrežne stranice skuplja korisničke podatke, ne smije upotrebljavati elemente ShareThis.

(1.2) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (skraćeno: Facebook) pruža dodatke za vlasnike mrežnih stranica koji se upotrebljavaju na našim pojedinim mrežnim stranicama. Dodatci se mogu prepoznati po logotipu mreže Facebook odnosno gumbu Like i Recommend. Kada korisnik otvori neku od naših mrežnih stranica na kojoj se nalazi taj dodatak, korisnikov preglednik uspostavlja vezu s poslužiteljima ponuđača dodatka. Facebook sadržaj tog dodatka prenosi izravno na korisnikov preglednik i prikazuje u okviru stranice. Mi nenamo nikakav utjecaj na prikazane sadržaje dodatka. Facebook možda može povezati korisnikov posjet odgovarajućim stranicama te ga dodijeliti računu na Facebooku ako je korisnik registriran na mreži Facebook ili ako je nedavno posjetio neku stranicu na mreži Facebook odnosno sa sadržajima mreže Facebook. Ako korisnik aktivno upotrebljava dodatke jer je primjerice aktivirao gumb Like ili poslao preporuku za stranicu, odgovarajuće informacije s korisnikova preglednika prosljeđuju se izravno društvu Facebook, a da mi nemamo nikakav utjecaj na to. Pobliže informacije o načinu, svrsi i opsegu te daljnjoj obradi i uporabi korisnikovih podataka od strane društva Facebook pronaći ćete u politici privatnosti mreže Facebook na stranici http://www.facebook.com/policy.php. Ondje će korisnik saznati više o pravima i mogućnostima postavki za zaštitu privatnosti. Mi ne utječemo na svrhu i opseg prikupljanja podataka kao ni daljnju obradu koju provodi Facebook niti imamo pristup tim podatcima. (1.3) Twitter Inc. sa sjedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (skraćeno: Twitter) pruža dodatke za vlasnike mrežnih stranica koji se upotrebljavaju na našim pojedinim mrežnim stranicama. Dodatci se mogu prepoznati po gumbu Twitter-Tweet ili Follow. Stranice s tim dodatcima ne uspostavljaju izravnu vezu s Twitterom, a ovisno o vašem statusu prijavljenosti na mrežu Twitter prosljeđuju različite podatke. Tako se možda mogu izvući zaključci o uporabi naših mrežnih stranica koje bi Twitter mogao iskoristiti za vlastite svrhe. Prikazani sadržaji dodataka nalaze se na poslužiteljima društva Twitter i na našim se stranicama samo prikazuju. Mi ne utječemo na svrhu i opseg prikupljanja podataka kao ni na daljnju obradu koju provodi Twitter niti imamo pristup tim podatcima. Pobliže informacije o odredbama zaštite podataka društva Twitter pronaći ćete na stranici http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA nudi dodatke koji se upotrebljavaju na našim mrežnim stranicama. Pri svakom otvaranju neke od naših stranica koja sadrži funkcije servisa LinkedIn uspostavlja se veza s poslužiteljima društva LinkedIn. LinkedIn dobiva informaciju o tome da je korisnik s vašom IP adresom posjetio naše mrežne stranice. Ako korisnik klikne na gumb Like/Share servisa LinkedIn, i ako je prijavljen na svojem računu na mreži LinkedIn, LinkedIn može korisnikov posjet našim mrežnim stranicama povezati s njegovim korisničkim računom. Upozoravamo vas da mi kao vlasnik stranica ne znamo ništa o sadržaju prosljeđenih podataka niti o njihovoj uporabi od strane društva LinkedIn.

Ostale informacije o tome pronaći ćete u izjavi o zaštiti podataka društva LinkedIn na stranici https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Retargeting

Mrežne stranice upotrebljavaju tzv. tehnologije retargetinga. Mi upotrebljavamo te tehnologije kako bismo ponudu na internetu učinili zanimljivijom korisnicima. Ta tehnika omogućuje da korisnicima, koji su se već zanimali za mrežnu stranicu i naše usluge ili proizvode, priđemo s oglasima na mrežnim stranicama trećih ponuđača.

Uvjereni smo da je prikazivanje personaliziranog oglasa na temelju interesa korisnicima u pravilu zanimljivije od oglasa koji nema takav osobni pristup. Prikazivanje tih oglasa na mrežnim stranicama trećih osoba odvija se na pomoću tehnologije kolačića i analize prethodnog ponašanja korisnika. Taj oblik oglašavanja odvija se potpuno anonimno. Ne pohranjuju se nikakvi osobni podatci niti se korisnički profili dovode u vezu s korisnikovim osobnim podatcima.

13. Naši podaci za kontakt

Stojimo vam na raspolaganju za pitanja ili upite o obradi vaših osobnih podataka.

Upit o Općoj uredbi o zaštiti podataka (OUZP/GDPR)