Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Solicitare
Mereu în apropierea dumneavoastră
Suntem prezenți in Romania

Declarație de confidențialitate

Această declarație descrie modul în care CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

CONTAINEX este responsabil pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un mod adecvat și respectă cerințele legale referitoare la protecția, procesarea legală și menținerea confidențialității, precum și securitatea datelor datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Următoarele explicații sunt generale și se referă la toate procesele de prelucrare a datelor în cadrul CONTAINEX. Aceasta înseamnă că următoarele declarații vi se aplică numai parțial.

1. Scopurile procesării datelor

Procesăm datele cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

 • Procesarea ofertelor și cererilor adresate nouă, de exemplu de către partenerii de transport (potențiali), de către persoane care doresc să comande transporturi, livrări, comenzi etc. sau care își doresc o altă formă de colaborare
 • Negocierea contractelor și redactarea ofertelor și a contractelor
 • Evaluarea gradului de adecvare ca parteneri contractuali, de exemplu, verificări de bonitate ale potențialilor clienți, furnizori etc.
 • Derularea relațiilor noastre contractuale și comerciale, de exemplu, efectuarea transporturilor (dispecerat) și livrărilor, îndeplinirea contractelor de stoc sau leasing, emiterea facturilor, recuperarea creanțelor, procesarea reclamațiilor și daunelor, managementul calității, derularea procesului nostru de achiziții, optimizarea serviciilor noastre prin utilizarea de aplicații business (de exemplu, monitorizarea transporturilor, portale etc.)
 • Relații cu clienții, adică trimiterea de informații, newslettere, oferte și materiale publicitare, consilierea permanentă a clienților, efectuarea de evenimente etc.
 • Realizarea și administrarea asigurărilor, procesarea daunelor
 • Fleet Management: întreținerea și repararea vehiculelor noastre
 • Dezvoltarea produselor
 • Administrarea companiilor din concern
 • Operarea infrastructurii IT, de exemplu, garantarea securității, a nivelului actual al tehnicii, întreținerea etc.
 • Punerea la dispoziție a paginilor de internet: îmbunătățirea și dezvoltarea paginilor de internet, redactarea statisticilor de utilizare, recunoașterea, prevenirea și cercetarea atacurilor asupra paginilor de internet etc.

 

Primim datele cu caracter personal

 • de la dumneavoastră.: atunci când ne adresați solicitări, la procesarea contractelor, în cadrul îndeplinirii contractelor încheiate cu noi
 • de la companiile membre ale concernului WALTER GROUP
 • de la terți, de exemplus, de la partenerii de transport sau clienți pentru procesarea contractelor
 • din surse publice, de exemplu, Registrul comerțului, Cartea funciară, Fișierul asociațiilor, Registrul persoanelor juridice
 • de pe browserul dumneavoastră de internet (automat) la vizitarea paginilor noastre web, în conformitate cu setările alese de dumneavoastră

 

Punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal este voluntară. Nu va fi însă posibilă stabilirea unor relații comerciale cu noi, dacă nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare. În egală măsură, nu putem asigura toate funcțiile paginilor noastre de internet, dacă nu ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal necesare în acest sens.

 

2. Categoriile de date prelucrate

 • Date referitoare la nume, de exemplu, prenume, nume, nume de utilizator etc.
 • Date referitoare la persoană, de exemplu, adresă, sex, data nașterii, naționalitate, poziție în cadrul companiei, copii ale actelor de identitate etc.
 • Date de contact, de exemplu, formulă de adresare, număr de telefon, adresă de e-mail etc.
 • Date de identificare, de exemplu, numărul cărții de identitate, numărul de pașaport, numărul de client etc.
 • Date bancare, de exemplu număr de cont, date referitoare la bonitate etc.
 • Date oficiale, de exemplu, număr de dosar, cod fiscal, popriri salariale, pașaport de chiriaș (Germania) etc.
 • Datele vehiculului, de exemplu, număr de înmatriculare, număr de șasiu, seria de motor, număr de vehicul, talon de înmatriculare, card de alimentare, informații referitoare la permisul de stivuitorist etc.
 • Imagini și înregistrări video
 • Date de utilizare IT, de exemplu, date de conectare, informații de autentificare, informații de acces, adresă IP, referrer, nume de utilizator pentru sistemele accesibile din exterior etc.
 • Date de utilizare ale paginilor de internet: data și ora accesării, adresa IP, denumirea și versiunea browser-ului web, anumite cookie-uri etc.
 • Informații referitoare la comportamentul persoanelor, de exemplu, observații referitoare la comportamentul de răspuns și reamintiri, corespondență și explicații referitoare la evaluările actuale etc.
 • Origine rasială / etnică, de exemplu, locul nașterii din documentele de identitate etc.
 • Date de poziționare, de exemplu, date GPS, marcajul de timp al semnalului GPS, date de poziționare (longitudine și latitudine) etc.

3. Temeiul legal pentru procesare

Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră de către noi sunt:

 • Îndeplinirea contractelor și executarea măsurilor precontractuale (articolul 6 par 1 lit b RGPD), de exemplu, dacă atunci când organizăm desfășurarea fără probleme a transporturilor și livrărilor, când procesăm reclamațiile și notificările referitoare la daune, emitem facturi, pentru managementul calității, redactarea ofertelor, prelucrarea solicitărilor dumneavoastră, etc.
 • Interesul nostru legitim (articolul 6 par. 1 lit f RGPD), de exemplu, când vă transmitem informații și oferte personalizate, în măsura în care nu este necesar un acord prealabil în acest sens; procesarea datelor în cadrul proceselor de urmărire legală, transmiterea datelor șoferului, dacă acest lucru este necesar pentru efectuarea transportului și nu există un contact direct cu șoferul, procesarea datelor care sunt necesare pentru asigurarea funcțiilor paginilor noastre de internet etc.
 • Obligațiile legale (articolul 6 par 1 lit c RGPD), de exemplu, obligațiile legale referitoare la impozite, obligațiile conform StVO, KFG, VwStG, VwVfG, a prescripțiilor de prevenire a spălării banilor etc.
 • În cazul în care niciuna dintre bazele legale nu este îndeplinită, procesarea datelor de către noi se realizează conform articolului 6 par 1 lit RGPD. Aveți bineînțeles dreptul de a vă retrage acordul în orice moment. Prin retragerea acordului, nu este afectată legalitatea procesării datelor efectuată pe baza acordului exprimat în mod valabil anterior retractării (adică: retractarea nu are efect retroactiv).

4. Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru îndeplinirea obiectivelor anterioare este posibil ca noi să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către următorii destinatari:

 • Companii care țin de concernul nostru, precum și angajații acestora
 • Terți delegați de noi, de exemplu, prestatorii de servicii IT, prestatorii de servicii de tipărire, centre de calcul, hosting, furnizori de software și servicii, de exemplu, pentru trimiterea de newslettere, prestatorii de servicii ai centrelor de compensare daune și procesare daune (asiguratori și parteneri ai acestora), administrații locative, avocați, consultanți fiscali, notari, auditori economici etc.
 • Persoane care se află în relații comerciale cu noi, de ex. parteneri de transport, furnizori, parteneri comerciali etc.
 • Autorități publice, de exemplu, oficii vamale, ministerul de interne, ambasade, administrații publice locale etc.

 

Transmiterea are loc parțial și către destinatari din afara Austriei și în situații excepționale către state terțe nesigure. În această situație avem însă grijă ca niște garanții adecvate de protecție a datelor să fie aplicate, de exemplu, prin directive interne ale companiei cu privire la protecția datelor sau prin prevederile de protecție a datelor ale UE.

5. Durata stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de către noi doar atâta timp cât acest lucru este considerat ca fiind necesar în mod rațional, pentru a îndeplini obiectivele indicate. Suplimentar, stocăm datele dumneavoastră personale pe perioadele prevăzute ca fiind obligatorii de către legislație sau cât timp nu s-a ajuns la termenul de prescripție al potențialelor solicitări bazate pe drepturi legale.

6. Drepturile dumneavoastră în raport cu datele cu caracter personal

Aveți dreptul (cu condiția existenței unei legislații aplicabile) (i) de a verifica dacă și care date cu caracter personal sunt salvate de noi și să primiți copii ale acestora, (ii) de a rectifica, completa sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt greșite sau care nu au fost procesate conform legilației, (iii) de a ne solicita limitarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal și (iv) în anumite condiții, să refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să vă retrageți acordul exprimat anterior cu privire la prelucrarea datelor, (v) de a solicita transferul datelor, (vi) de a cunoaște identitatea terților către care sunt transmise datele dumneavoastră cu caracter personal și (vii) de a depune o reclamație la autoritatea competentă.

7. Cookie-uri

Pe paginile noastre web se utilizează așa numite cookie-uri. Un cookie este un mic fișier care poate fi salvat pe calculatorul dumneavoastră atunci când vizitați o pagină de internet. Utilizăm cookie-urile numai pentru a oferi utilizatorilor funcții suplimentare pe pagina de internet, de exemplu, pentru a facilita navigarea pe pagină, pentru a vă permite continuarea navigării pe pagina de internet de unde ați părăsit-o și/sau pentru a salva preferințele dumneavoastră când vizitați pagina din nou. Cookie-urile nu pot accesa, citi sau modifica alte date de pe calculatorul dumneavoastră.

Cele mai multe cookie-uri de pe paginile noastre web sunt așa numite cookie-uri de sesiune sau temporare. Acestea sunt șterse automat, atunci când părăsiți pagina web. De asemenea, utilizăm și cookie-uri permanente, care rămân salvate pe hard disc. Acestea pot fi șterse manual din browser-ul dumneavoastră. În caz contrar, aceste cookie-uri au o durată de viață de la 1 lună la 10 ani. Utilizăm aceste cookie-uri permanente pentru a vă recunoaște atunci când vizitați pagina noastră web din nou, pentru a vă face astfel utilizarea mai confortabilă și pentru a adapta conținutul de internet cât mai bine dorințelor dumneavoastră.

Utilizăm și cookie-uri ale furnizorilor terți, care ajută la structurarea mai interesantă a ofertei noastre de pe internet. Acesta este motivul pentru care se salvează la utilizarea paginilor de internet și cookie-uri temporare și permanente ale furnizorilor terți, în cazul în care v-ați oferit acordul în acest sens. Obiectivul exclusiv al acestor cookie-uri ale terților este să ofere furnizorilor terți posibilitatea de a vă aborda cu publicitate personalizată. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea legală a cookie-urilor terților.

La vizitarea paginilor noastre web aveți posibilitatea de a vă exprima acordul în mod activ cu privire la salvarea cookie-urilor, care depășesc nivelul necesar din punct de vedere tehnic. În plus, aveți posibilitatea de a activa sau dezactiva salvarea numai a anumitor tipuri de cookie-uri. Doriți să adaptați ulterior setările referitoare la cookie-uri, o puteți face oricând în setările cookie-urilor.

Consimțământul pentru cookie-uri
Site-ul nostru web utilizează tehnologia de consimțământ pentru cookie-uri de la OneTrust pentru a obține consimțământul dumneavoastră pentru stocarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră final și pentru a documenta acest lucru într-o manieră conformă cu protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este OneTrust Technology Ltd.

Atunci când intrați pe site-ul nostru, se face o conexiune la serverele OneTrust pentru a obține consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor. OneTrust stochează apoi un cookie în browserul dumneavoastră pentru a putea aloca consimțămintele date sau pentru a le revoca. Datele colectate în acest mod sunt stocate până când ne solicitați să le ștergem, până când ștergeți singur cookie-ul OneTrust sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil.

OneTrust este utilizat pentru a obține consimțământul necesar din punct de vedere legal pentru utilizarea modulelor cookie. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. c RGPD.

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu OneTrust. Acesta este un contract impus de legea privind protecția datelor, care garantează că OneTrust prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu RGPD.

Puteți de asemenea să controlați cookie-urile de pe calculatorul dumneavoastră, prin selectarea unor setări ale browser-ului care să vă anunțe când pagina web dorește salvarea cookie-urilor. Puteți de asemenea să blocați sau să ștergeți cookie-urile, dacă au fost deja salvate pe calculatorul dumneavoastră.

Dacă cookie-urile sunt asociate cu stocarea datelor cu caracter personal într-o țară terță în care nu se aplică regulamentul RGDP (Regulamentul general privind protecția datelor) și fără acorduri bilaterale cu privire la un nivel corespunzător de protecție, acestea vor fi stocate numai dacă v-ați oferit consimțământul în acest sens.

Dezactivarea, blocarea sau ștergerea de cookie-urilor poate să afecteze însă experiența dumneavoastră online și să prevină astfel utilizarea completă a paginilor noastre de internet.

8. Google Analytics

Paginile noastre web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”), dacă ați consimțit utilizării acestora activând module cookie de performanță în setările cookie-urilor. Google Analytics utilizează cookie-uri, pentru a permite o analiză a utilizării paginii web și pentru a crea într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor o statistică de accesare a paginii web, care să fie ușor de utilizat. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea paginilor noastre web de către utilizator sunt transferate și stocate de obicei pe un server al Google din SUA, în cazul în care v-ați oferit consimțământul în acest sens.

Paginile noastre web utilizează posibilitatea de anonimizare IP oferită de Google Analytics. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului Google este prescurtată în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractuale ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transferată întreaga adresă IP către un server Google din SUA și prescurtată acolo. La cererea noastră, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginilor web de către dumneavoastră, pentru a realiza rapoarte de activitate ale paginilor web și pentru a presta servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web și a internetului pentru noi. Adresa IP determinată în cadrul Google Analytics de către browser-ul utilizatorului nu este combinată cu niciun fel de alte date de la Google.

Puteți preveni obținerea datelor generate de către cookie-uri și raportate la utilizarea paginilor web (incl. adresa dumneavoastră IP) și transmiterea lor către Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Informații mai detaliate referitoare la condițiile de utilizare Google, precum și la Declarația de confidențialitate a datelor a companiei Google puteți găsi la http://www.google.com/analytics/terms/de.html, respectiv la http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Remarketing

Paginile web utilizează Google Remarketing, dacă v-ați dat acordul cu utilizarea cookie-urilor de marketing activându-le în setările cookie-urilor. Google Remarketing este un serviciu de publicitate al Google Inc., prin intermediul căruia putem să vă oferim publicitate personalizată în funcție de interesele dumneavoastră, pe baza comportamentului de utilizare de la vizitele anterioare, în cazul în care v-ați oferit acordul în acest sens. Această publicitate apare numai în spațiile publicitare Google, fie pe suprafețele de publicitate Google Adwords sau în Google Display Network.

Puteți refuza utilizarea Google Remarketing în Google Ads Preferences Manager, respectiv puteți să vă editați setările.

10. Google Maps

Site-urile noastre web utilizează serviciul de hărți Google Maps de la Google Inc. Acest lucru implică un transfer de date al adresei IP a utilizatorului între browser și serverele Google Maps. Dacă este necesar, aceste date sunt transmise și către serverele Google Maps din SUA.

Prelucrarea datelor se desfășoară în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD (interesul legitim de a facilita găsirea locurilor pe care le indicăm pe site).

11. Google reCAPTCHA

Utilizăm „Google reCAPTCHA” (denumit în continuare „reCAPTCHA”) pe site-urile noastre web. Furnizorul este Google Inc.

Scopul reCAPTCHA este de a verifica dacă introducerea datelor pe site-urile noastre (de exemplu, într-un formular de contact) este făcută de un om sau de un program automat. În acest scop, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului web pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe în mod automat de îndată ce vizitatorul intră pe site-ul web. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, timpul petrecut de vizitator pe site-ul web sau mișcările de mouse efectuate de utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului web nu sunt informați că are loc o analiză.

Prelucrarea datelor se desfășoară în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD (interesul legitim de a proteja ofertele web de spionajul automat abuziv și de SPAM).

12. Google YouTube

Am integrat videoclipuri YouTube pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite să prezentăm videoclipuri interesante direct pe site. YouTube este o filială a Google Inc. Portalul video este operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA. Atunci când accesați o pagină de pe site-ul nostru care are încorporat un videoclip YouTube, browserul dumneavoastră se conectează automat la serverele YouTube sau Google. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda) este responsabilă pentru toate prelucrările de date în Europa.

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

13. Google Optimize

Utilizăm Google Optimize, un serviciu al Google Inc., temporar și pe pagini individuale, după caz. Google Optimize analizează utilizarea diferitelor variante ale site-ului web, astfel încât să putem adapta experiența utilizatorului la comportamentul utilizatorilor site-ului web. Google Optimize utilizează cookie-uri pentru a face referire la variante.

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

14. Microsoft Bing Ads

Site-urile web utilizează Bing Ads Universal Event Tracking (UET) dacă v-ați dat acordul pentru utilizarea acestuia prin activarea cookie-urilor de marketing în setările cookie-urilor. Bing Ads este un serviciu furnizat de Microsoft Corporation care ne permite să vă prezentăm publicitate direcționată de presupus interes pe baza comportamentului dumneavoastră de utilizator în timpul vizitelor anterioare pe site-urile noastre web. În acest caz, datele dumneavoastră vor fi transmise operatorului Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Statele Unite.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

De asemenea, vă puteți modifica setările pentru publicitatea bazată pe interese de la Microsoft la https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Prelucrarea datelor se efectuează în baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR.

15. Yandex

Utilizăm „Yandex Metrica”, un serviciu de analiză web furnizat de Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlanda (denumit în continuare: „Yandex”) pe variantele individuale ale paginii noastre web specifice pieței.

Utilizăm Yandex Metrica în scopuri de marketing, în special pentru a optimiza publicitatea pe motorul de căutare pe Yandex, dacă sunteți de acord cu utilizarea sa prin activarea cookie-urilor de marketing în setările cookie-urilor.

Yandex utilizează cookie-uri pentru a analiza utilizarea paginii noastre web. Informațiile astfel generate despre utilizarea de către utilizator a paginii noastre web sunt transmise către un server Yandex din Federația Rusă și sunt stocate acolo. Paginile noastre utilizează opțiunea de anonimizare a IP-ului oferită de Yandex. Acest lucru înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Yandex înainte de a fi stocată. https://yandex.com/support/metrica/general/ip-masking.html.

De asemenea, puteți împiedica colectarea informațiilor menționate mai sus de către Yandex Metrica utilizând Yandex Metrica Opt-Out Browser Add-on: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

Pentru a obliga Yandex să proceseze datele transmise numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și să respecte reglementările aplicabile privind protecția datelor, am încheiat un acord de procesare a comenzilor cu Yandex.

Mai multe informații despre condițiile de utilizare ale Yandex găsiți pe pagina https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse/.

16. Hotjar

Ocazional și temporar utilizăm Hotjar, pentru a înțelege nevoile clienților noștri mai bine și pentru a optimiza oferta pe paginile noastre web, în cazul în care ei și-au dat acordul în acest sens activând cookie-uri de performanță în setările cookie-urilor. Cu ajutorul tehnologiei Hotjar înțelegem mai bine experiența utilizatorilor paginilor noastre de internet, de exemplu, timpul necesar pentru completarea formularelor. Hotjar centralizează informații cu privire la terminalul utilizatorului, adresa sa IP anonimizată, locația geografică, setările de limbă și interacțiunile cu utilizatorul, precum mișcările mouse-ului, clicurile și introducerile cu tastatura. În plus, Hotjar utilizează cookie-uri pentru a recunoaște vizitatorii din nou. Informațiile nu sunt utilizate nici de Hotjar și nici de către noi pentru identificarea utilizatorilor individuali și nici nu sunt îmbinate cu alte date despre utilizatorii individuali. Informațiile suplimentare le găsiți în Declarația de confidențialitate Hotjar aici.

17. Social Media Plugins

Paginile noastre web utilizează pluginuri de rețele sociale de la Walls.io. Acestea ne permit să afișăm direct pe site actualizările de pe rețele sociale ale companiilor noastre. Atunci când aceste pluginuri sunt apelate, adresa IP a utilizatorului este transmisă către Walls.io. Prelucrarea datelor de către Walls.io are loc exclusiv în UE. Walls.io este operat de Walls.io GmbH din Viena, Austria.

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

18. SmartSupp

Utilizăm pluginul de chat SmartSupp. în anumite zone ale paginilor noastre web. Furnizorul este SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republica Cehă. Puteți utiliza chat-ul SmartSupp pentru a începe comunicarea directă cu personalul nostru. Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, se colectează, stochează și prelucrează date. SmartSupp înregistrează istoricul paginilor web vizitate (URL și referrer) și informații despre browserul utilizat. În plus, sunt transmise datele de contact și conținutul solicitărilor pe care le-ați furnizat în mod voluntar prin intermediul acestui formular de contact. În acest scop, sunt utilizate cookie-uri de sesiune, care sunt șterse după vizitarea paginii web. Datele transmise sunt stocate pe serverele din Uniunea Europeană.

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

19. Cloudflare

Pentru a securiza paginile noastre web și a optimiza timpii de încărcare, Cloudflare este utilizat ca firewall web și CDN („Content Delivery Network”). Prin urmare toate cererile sunt direcționate în mod obligatoriu prin serverele lor și consolidate în statistici care nu pot fi dezactivate.

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Mai multe informații despre securitate și protecția datelor la Cloudflare găsiți pe pagina https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

20. Short.IO

Folosim „Short.IO” pentru a face ca ofertele noastre web să fie accesibile prin intermediul unor URL-uri scurte și semnificative sub propriul nostru Vanity Domain. Furnizorul este Short.cm Inc, Delaware, SUA.

Short.IO permite crearea și gestionarea așa-numitelor URL-uri scurte, a Pretty-URL-urilor informative și a codurilor QR asociate. Atunci când aceste URL-uri sunt apelate, Short.IO efectuează o redirecționare corespunzătoare către pagina țintă stocată.

Prelucrarea datelor se efectuează în baza art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Avem un interes legitim în a face ca site-ul nostru web să fie accesibil cu URL-uri scurte simple și semnificative.

21. Lunio

Utilizăm „Lunio Click Fraud Prevention” (denumit în continuare „Lunio”) pentru a preveni atacurile frauduloase asupra anunțurilor noastre GoogleAds. Furnizorul este PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Chorley, Regatul Unit, PR7 1PS.

Lunio verifică dacă există tentative de fraudă la clicurile pe anunțurile noastre GoogleAds. Sursele ilegale sunt ulterior excluse din anunțurile noastre GoogleAds în funcție de adresa IP.

Prelucrarea datelor se efectuează în baza art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Avem un interes legitim în protejarea anunțurilor noastre împotriva fraudei abuzive prin clicuri și, prin urmare, împotriva daunelor financiare.

22. Datele noastre de contact

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și nelămuriri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cerere referitoare la Regulamentul UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)