Switch to your native language

INT

Switch to your native language

INT
Mereu în apropierea dumneavoastră
Suntem prezenți in Romania
We care!

Compliance

 

Compliance înseamnă respectarea prevederilor legislative, precum și a celor interne ale companiei. Activitățile noastre comerciale sunt conforme cu legile în vigoare, Code of Conduct și alte directive și instrucțiuni interne. Compliance este parte integrantă a responsabilității noastre societale și sociale.

Directivele de Compliance din Code of Conduct sunt completate de sistemul de informare (whistleblowing) „We Care“. Angajații, partenerii de afaceri, precum și terții au posibilitatea de a notifica comportamente ilegale, mai ales din domeniile criminalitate economică, corupție, protecția muncii, a datelor și a mediului înconjurător.

We care