Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Förfrågan
Alltid i din närhet
Vi finns i hela Sverige
We care!

Compliance

 

Compliance betyder upprätthållande av lagstadgade och företagsinterna bestämmelser. Våra företagsrelaterade aktiviteter utförs i enlighet med gällande lagar, vår Code of Conduct samt ytterligare interna riktlinjer och anvisningar. Compliance är en fast beståndsdel av vårt affärsmässiga och sociala ansvar.

De i vår Code of Conduct fastställda Compliance-riktlinjer har utökats med vårt informationssystem "We Care". Medarbetare, affärspartners men också tredje person har här möjlighet att rapportera om olagligt beteende - särskilt inom områden som tjänstemannabrottslighet, korruption samt medarbetar-, data- och miljöskydd.

We Care