Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Dopyt
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
We care!

Compliance

 

Compliance znamená dodržiavanie zákonných a vnútropodnikových ustanovení. Naše obchodné aktivity sú v zhode so zákonmi, s naším Code of Conduct, ako aj s rozsiahlejšími internými smernicami a pokynmi. Compliance je pre nás pevnou súčasťou našej spoločenskej a sociálnej zodpovednosti.

Smernice Compliance zakotvené v našom Code of Conduct dopĺňajú náš systém poukazovania „We Care“. Zamestnankyne a zamestnanci, obchodní partneri, ale aj tretie strany majú na tomto mieste možnosť nahlásiť protiprávne úkony – predovšetkým z oblastí hospodárskej kriminality, korupcie, ochrany zamestnancov, údajov a životného prostredia.

We care