Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Jsme vždy ve Vaší blízkosti
Jsme v Čechách
We care!

Compliance

 

Compliance znamená dodržování právních předpisů a interních přepisů společnosti. Naše obchodní aktivity jsou v souladu se zákony, s naším Code of Conduct a s dalšími interními směrnicemi a pokyny. Compliance tvoří nedílnou součást naší společenské a sociální odpovědnosti.

Směrnice Compliance, uvedené v našem Code of Conduct doplňuje náš informační systém „We Care“. Naši zaměstnanci, obchodní partneři, ale také třetí osoby mají možnost nahlásit nezákonné chování - především z oblasti hospodářské kriminality, korupce, ochrany zaměstanců, ochrany údajů a životního prostředí.

We care