Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Poptávka
Jsme vždy ve Vaší blízkosti
Jsme v Čechách
GREEN technolog

Ochrana životního prostředí – GREEN technology

Pro naši společnost je velmi důležité, aby všechny procesy v našem podniku probíhaly tak, aby co nejvíce šetřily životní prostředí. Velký důraz klademe především na pokud možno co nejnižší spotřebu energií a na snížení emisí CO2. Ve srovnání se standardními evropskými výrobky šetříme prostřednictvím inovací našich produktů, efektivní strategie přepravy a instalací nejmodernějších izolačních materiálů více než 50.000 tun CO2 za rok.

Podrobnosti o úsporách CO2:

  • 55.000 kg CO2 za rok díky kombinované (silniční - železniční - lodní) dopravě
  • 1.690.000 kg CO2 díky optimalizaci přepravy (kombinovaná doprava, dodávky formou setů a dodávky Transpack)
  • 50.000.000 kg CO2 využitím nejmodernějších izolačních materiálů
Redukce CO₂
GREEN technology

GREEN technology je označení pro:

  • Výběr a využití recyklovatelných materiálů
  • Energicky efektivni a ekologická výroba v certifikovaných, evropských výrobních závodech
  • Snížení emisí CO2 a dalších škodlivin při výrobě, přepravě a při běžném používání kontejnerů
  • Stálé kontroly kvality a audity ochrany životního prostředí v dodavatelských závodech
  • Kontejnery s dlouhou životností - lze je znovu použít, namísto výroby nových kontejnerů
  • Vysoce kvalitní izolace - nízká spotřeba energií