Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Dopyt
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
GREEN technolog

Ochrana životného prostredia – GREEN technology

Venujeme maximálne úsilie tomu, realizovať všetky podnikateľské aktivity tak, aby sme v čo najlepšie chránili životné prostredie. Preto kladieme predovšetkým veľký dôraz na čo možno najnižšiu spotrebu energie, ako aj na redukciu našich emisií CO2. Vďaka našim inováciám produktov, efektívnejšej stratégie prepravy a využívaním najmodernejších izolačných systémov ušetríme v porovnaní s európskymi štandardnými produktmi viac ako 50.000 CO2 ročne.

Úspora CO2 v detaile:

  • 55.000 kg CO2 kombinovanou dopravou (cesta – železnica – loď)
  • 1.690.000 kg CO2 optimalizáciou prepravy (kombinované prepravy, dodávky Transpack a dodávky súprav)
  • 50.000.000 kg CO2 použitím najmodernejších izolačných systémov
Redukcia CO₂
GREEN technology

GREEN technology znamená :

  • Výber a použitie materiálov vhodných na recykláciu
  • Energeticky efektívnejšia a ekologickejšia výroba v certifikovaných a európskych výrobných závodoch
  • Úspora CO2 a nízke škodlivé emisie pri výrobe, preprave a bežnom využívaní kontajnerov
  • Priebežné kontroly kvality a ekologické audity v dodávateľských závodoch
  • Kontajnerové produkty s dlhou životnosťou – opätovné použitie namiesto novej výroby
  • Izolácia vysokej kvality – nízka spotreba energie