Switch to your native language

INT
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
+421 2 54 641 177

Stiahnuť

Nájdete tu prehľadné prospekty ku všetkým našim produktom a informáciám. Samozrejme si môžete všetky prospekty a informácie stiahnuť a vytlačiť.

Kancelársky kontajner

Sanitárny kontajner

Skladový kontajner

Námorný kontajner

Ďalšie prospekty

Všeobecné dodacie a nájomné podmienky

Certifikáty