Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Dopyt
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku

FAQ - otázky a odpovede

Všeobecné otázky

Koľko stojí kontajner?

Vhodné priestorové riešenie vo forme stavebného kontajnera sa zostavuje individuálne a podľa Vašich požiadaviek (počet a typ kontajnerov, nové alebo použité, možnosti vybavenia, prepravné trasy atď.). Naši manažéri odbytu sa vždy pre Vás snažia o riešenie s najlepším pomerom ceny a výkonu. Pošlite nám jednoducho dopyt s Vašimi konkrétnymi predstavami.
Poslať dopyt

Možno si kontajner prenajať?

Áno. Na prenájom ponúkame aj rôzne typy kontajnerov – od kancelárskeho kontajnera až po skladový kontajner. Vďaka našej sieti depozičných skladov po celej Európe, ako aj nájomnej flotile s vyše 30.000 jednotkami sú okamžite dostupné. Pre ďalšie informácie navštívte našu stránku s nájomnými kontajnermi.

Možno odpočítať z kontajnerz ?

Žiaľ Vám na tomto Mieste nedokážeme poskytnúť paušálne odpovede. Aké možnosti, resp. alternatívy odpočítania dane pre Vás prichádzajú do úvahy, si musíte ujasniť s Vašim daňovým poradcom.

Koľko kontajnerov možno uložiť na seba?

Keď sa jedná o kancelárske alebo skladové kontajnery možno na seba uložiť až tri kontajnery. V prípade námorných kontajnerov možno na seba uložiť až 9 kontajnerov, ale v tomto prípade treba každý jeden prípad posúdiť individuálne. K tomu nám ale najlepšie pošlite dopyt a my poskytneme so zohľadnením našich platných možností usporiadania a podľa technického opisu produktu potrebné plány!
Poslať dopyt

Spadajú kontajnery pod schvaľovaciu povinnosť?

Áno. Vo väčšine prípadov spadá umiestnenie kontajnera pod schvaľovaciu povinnosť. Či sa jedná o stavebný zámer spadajúci pod povinnosť povolenia, resp. ohlásenia závisí od veľkosti a účelu použitia kontajnerov. Môže to byť ale odlišné, pretože sú stavebné nariadenia v každej krajine odlišné. Poprípade bude potrebné podanie schvaľovacieho plánu. Aby ste mali s Vaším zámerom istotu, je v každom prípade potrebné, aby ste sa spojili s príslušným správnym orgánom, napr. so stavebný úradom, s obcou, mestom atď.

Kde sa smie kontajner postaviť?

Kontajner môžete postaviť na súkromnom, ako aj na verejnom pozemku. Pritom ale treba myslieť na to, že v závislosti od miesta musíte splniť špecifické požiadavky. Na súkromnom pozemku: Zodpovedáte za poskytnutie vhodného miesta na postavenie kontajnera alebo kontajnerov a postarať sa o bezpečný príjazd na miesto postavenia. Na verejnom pozemku: Si musíte dodatočne od príslušného správneho orgánu vyžiadať písomné povolenie.

Môžem si kontajner objednať aj ako súkromná osoba?

Áno. V spoločnosti CONTAINEX si môžete jednotlivé kontajnery kúpiť aj ako súkromné osoby, vrátane garancie spätného odkúpenia! Jedna výnimka: Súkromným osobám neponúkame kontajnerové zostavy. Navyše treba zaplatiť vopred a bohužiaľ neposkytujeme súkromným osobám možnosti financovania.

Čo je garancia spätného odkúpenia spoločnosti CONTAINEX?

Keď sa rozhodnete pre kúpu kontajnera CONTAINEX vysokej kvality, tak ho radi odkúpime späť, ak preňho už nebudete mať použitie. Pre obšírnejšie informácie nám, prosím, pošlite dopyt a my Vám zavoláme späť!

Ak nesmiem postaviť modrý kontajner, sú kontajnery spoločnosti CONTAINEX dostupné aj v bielej farbe?

Áno. Naše kontajnery sú podľa CONTAINEX-RAL dostupné v rôznych farbách

Koľko stojí dodanie kontajnera?

Paušálne uvádzanie cien je v tomto prípade neprofesionálne. Výška nákladov za dodanie závisí od: dostupnosti v depozičných skladoch spoločnosti CONTAINEX, miesta dodania a typu kontajnera. Navyše hrajú úlohu miestne podmienky, a či je na vyloženie potrebný žeriav.

Aký podklad je vhodný pre kontajnery?

Miesto pre kontajner si vyžaduje od stavebníka pripravenú rovnú a spevnenú plochu. Minimálne požiadavky začínajú pri skrutkovaných základoch a končia až pri pásových/bodových základoch. Vždy ale závisí od toho, aký kontajner postavíte a koľko z nich (nad seba). Predpokladom toho je preto predchádzajúca obhliadka zo strany odborného personálu.

Je kontajner dodávaný žeriavom?

Naše kontajnery sú vždy dodávané bez žeriava. V prípade potreby ale pritom zorganizujeme vyloženie priamo na mieste externým žeriavom

Aké obloženia môže mať kontajner od spoločnosti CONTAINEX?

Možné sú rôzne obloženia – od dreva cez plech až po fóliovanie. Od výroby ale nie sú dostupné, ale v prípade potreby radi vytvoríme kontakt s rôznymi partnerskými spoločnosťami. Najlepšie bude, ak si o tom pozriete naše zrealizované projekty a následne nám zašlite individuálny dopyt!

Sú kontajnery dodané aj s kľúčmi?

Áno. Naše kontajnery sa k Vám dostanú až s troma kľúčmi. Tie sú sériovo vybavené cylindrickými vložkami zámok.

Sú kontajnery dostupné v rôznych farbách?

V spoločnosti CONTAINEX si môžete farbu vybrať individuálne. Máte pritom k dispozícii množstvo farieb z karty CONTAINEX-RAL.

Kde sa kontajnery vyrábajú?

Naše kontajnery sa vyrábajú v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Používame pritom iba materiály vysokej kvality. Navyše kladieme veľký dôraz na dodržanie ekologických štandardov, ako aj štandardov kvality.

Ako sú kontajnery dodávané?

V závislosti od typu kontajnera existujú rôzne možnosti dodania. Tak možno napríklad dodať kancelárske kontajnery priestorovo úsporne ako Transpack alebo už zostavené. Závisí to v značnej miere od miesta dodania. Sanitárne, WC a skladové kontajnery sa štandardne dostávajú k Vám už zostavené. Ďalej je v prípade skladových kontajnerov možné dodanie v setoch, pričom možno ušetriť náklady, ako aj zdroje.

Kancelárske kontajnery

Koľko váži kancelársky kontajner?

V zmontovanom stave váži kancelársky kontajner v závislosti od veľkosti od cca 1.290 kg do 2.710 kg.

Koľko stojí kancelársky kontajner?

Vhodné priestorové riešenie vo forme stavebného kontajnera sa zostavuje individuálne a podľa Vašich požiadaviek (počet a typ kontajnerov, nové alebo použité, možnosti vybavenia, prepravné trasy atď.). Naši manažéri odbytu sa vždy pre Vás snažia o riešenie s najlepším pomerom ceny a výkonu. Pošlite nám jednoducho dopyt s Vašimi konkrétnymi predstavami.
Poslať dopyt

Sanitárne a WC kontajnery

Ako sú dodávané sanitárne kontajnery? A sú okamžite použiteľné?

Sanitárne a WC kontajnery sú v závode hotovo inštalované až po vonkajšiu hranu kontajnera. Sú teda dodané už zmontované a sú okamžite použiteľné.

Ako sú WC a sanitárne kontajnery zásobované vodou?

V závislosti od miesta umiestnenia sú dostupné nasledujúce možnosti: Sanitárne moduly možno zásobovať zo zásobníka alebo prostredníctvom priameho pripojenia na vodovodné potrubie. Pri dlhodobom využívaní musí byť daná možnosť prívodu, resp. odtoku cez podlahu/zem.

Kontajner s toaletami

Ako dlho vydrží v kontajneri s toaletami nádrž na fekálie?

Cyklus vyprázdňovania nádrže na fekálie závisí od počtu osôb a oblasti použitia.

Ako vyprázdnim v kontajneri s toaletami nádrž na fekálie?

Vyprázdnenie nádrže na fekálie prebieha buď cez horný otvor, alebo vypúšťací, resp. odsávací ventil. Pritom sa vyprázdňuje prostredníctvom fekálneho vozidla, resp. kalovým čerpadlom. V každom prípade je potrebné, aby ste dodržiavali návod na použitie od výrobcu nádrže na fekálie.

Ako u kontajnerov s toaletami funguje prívod čerstvej vody?

Prívod čerstvej vody prebieha cez lokálne napájacie vedenia (miestne vedenia). V závislosti od vyhotovenia kontajnera s toaletami prebieha pripojenie cez ½“, ¾“ alebo 1“ vonkajší závit.

Možno si kontajnery s toaletami prenajať?

Áno. Pošlite nám k tomu dopyt a naši zamestnanci sa postarajú o Vašu požiadavku.

Sprchový kontajner

Koľko stojí sprchový kontajner?

Paušálne uvádzanie cien je v tomto prípade neprofesionálne, pretože koľko stojí sprchový kontajner závisí vždy od druhu a vybavenia. K tomu nám jednoducho pošlite konkrétny dopyt.

Možno si sprchové kontajnery prenajať?

Áno. Pošlite nám jednoducho nezáväzný dopyt.

Koľko litrov vody sa zmestí do nádrže sprchového kontajnera?

V závislosti od veľkosti kontajnera sa do elektrického ohrievača vody zmestí 5, 15, 80, 150 alebo dokonca 300 litrov teplej vody. Pre bližšie informácie sa, prosím, pozrite do technického opisu. Naši manažéri odbytu sú Vám radi k dispozícii a individuálne Vám poradia.

Ako dlho sa možno v sprchovom kontajneri sprchovať?

V prípade klasického sprchového kontajnera s dvoma 300 litrovými ohrievačmi vody možno až do teoreticky úplnej spotreby horúcej vody počítať s 15 – 30 sprchovaniami, čo približne zodpovedá dvojhodinovému sprchovaniu. V praxi je plynulý ohrev vody v maximálnej možnej miere zaistený a zabezpečený ohrievačmi vody.

Množstvo dostupnej teplej vody ale vždy závisí od individuálneho prístupu používateľa, teploty studenej vody, ako aj od veľkosti a nastavenia ohrievača vody.

Skladové kontajnery

Možno materiálový kontajner alebo skladový kontajner odpočítať z dane?

Žiaľ Vám na tomto Mieste nedokážeme poskytnúť paušálne odpovede. Aké možnosti, resp. alternatívy odpočítania dane pre Vás prichádzajú do úvahy, si musíte ujasniť s Vašim daňovým poradcom.

Aký veľký je materiálový kontajner, resp. skladový kontajner?

Materiálový kontajner môže mať veľkosť od 6 do 40 stôp. Okrem týchto vyhotovení existuje ešte Mover-Box® s kompaktným objemom 7 m3.

Koľko kilogramov možno uskladniť do skladového kontajnera?

V prípade našich kontajnerov je možné uskladnenie až do 10.000 kg.

Stavebné kontajnery

Koľko stojí stavebný kontajner?

Paušálne uvádzanie cien je v tomto prípade neprofesionálne, pretože koľko stojí stavebný kontajner závisí vždy od druhu a vybavenia.

Môžem si kontajner objednať aj ako súkromná osoba?

Áno. V spoločnosti CONTAINEX si môžete jednotlivé kontajnery kúpiť aj ako súkromné osoby, vrátane garancie spätného odkúpenia! Jedna výnimka: Súkromným osobám neponúkame kontajnerové zostavy. Navyše treba zaplatiť vopred a bohužiaľ neposkytujeme súkromným osobám možnosti financovania.

Kontajnerové zostavy

Treba na výstavbu kontajnerovej zostavy žiadosť o vydanie stavebného povolenia?

V tomto prípade by ste sa mali informovať u príslušného správneho orgánu. Pretože v závislosti od účelu a spôsobu využitia a dĺžky umiestnenia, ako aj od veľkosti zostavy sa rozhoduje veľmi individuálne, či stačí podať ohlásenie stavby alebo žiadosť.

Existujú kontajnerové zostavy od spoločnosti CONTAINEX iba v modrej farbe?

Nie. Zo širokej palety našej palety farieb CONTAINEX-RAL si pre Vašu kontajnerovú zostavu môžete vybrať vhodnú farbu, a to od jasnej žltej, cez krikľavo ružovú až po čiernu.

Vykoná spoločnosť CONTAINEX dodanie a montáž kontajnerovej zostavy?

Áno. Na želanie zorganizujeme vyloženie a montáž. Poskytujeme aj dodanie vyplatené na miesto určenia. Na vykonanie bezchybnej montáže musí byť navyše zo strany stavebníka pripravený vhodná základ.

Nájomné kontajnery

Treba nájomný kontajner pred vrátením vyčistiť?

Áno. Inak Vám budeme musieť vyúčtovať konečné čistenie.

Kto zodpovedá a ručí za škody na nájomnom kontajneri?

Nájomca ručí a zodpovedá za všetky škody – od vlámania až po živelné pohromy. Váš nájomný kontajner si ale môžete kedykoľvek nechať poistiť sami!

Na akú dlhú dobu si možno prenajať nájomný kontajner?

Na ako dlho chcete. Pretože neexistuje žiadna maximálna doba nájmu. Pri každom projekte sa individuálne zameriavame na potreby zákazníka. Minimálna doba prenájmu je 60 dní.

Bude to lacnejšie, keď si nájomný kontajner prenajmem na dlhšiu dobu?

My v spoločnosti CONTAINEX neponúkame žiadne štandardné ceny, pretože vždy vypracujeme ponuku šitú na mieru, ktoré presne zodpovedá Vašim potrebám. V každom prípade sa oplatí, keď nám pošlete nezáväzný dopyt.

Môže nájom na dohodnutú dobu prenájmu zaplatiť vopred?

Zúčtovanie je v spoločnosti CONTAINEX veľmi individuálne a v značnej miere závisí od bonity našich zákazníkov, ako aj od veľkosti zostavy a počtu nájomných kontajnerov.

Musím nájomný kontajner poistiť?

O tom môžete rozhodnúť sami. Spoločnosť CONTAINEX nepožaduje poistenie nájomných kontajnerov.

Ako dlho trvá v spoločnosti CONTAINEX dodanie nájomných kontajnerov?

Vždy pritom záleží od dostupnosti v depozičných skladoch spoločnosti CONTAINEX, ako aj od miesta dodania. K tomu sa, prosím, s nami spojte!

Prenajímajú sa spolu s kontajnermi aj dverové zámky?

Sériovo sú v nájomných kontajneroch zabudované zámky z umelej hmoty, ktoré možno uzamknúť tŕňovým kľúčom. Ak uprednostňujete cylindrické vložky zámok, musíte si ich zadovážiť sami!

Môžem si spolu s kontajnerom prenajať aj klimatizačné zariadenie?

Áno. Klimatizačné zariadenie si môžete prenajať.

Keď si prenajmem kontajner, môžem si k nemu prenajať aj nábytok?

Áno. Na prenájom ponúkame rôzny nábytok a rôzne príslušenstvo. Pozrite sa k tomu na našu stránku s nájomnými kontajnermi

Je možné, kúpiť si po skončení nájmu prenajatý kontajner?

V závislosti od okolností to je možné, ale iba po dohode s nami.

Musím vopred nahlásiť, keď si chcem prenajať kontajner dlhšie, než bolo dohodnuté?

Nie. Doba prenájmu sa u nás predlžuje automaticky, kým nedostaneme odhlášku.

Môžem si prenajať kontajner vrátane skladovacieho miesta?

Nie. Ale môžeme Vám sprostredkovať kontakt na samoobslužný sklad, ktorý to umožňuje.

10-stopový kontajner

Aký veľký je 10-stopový kontajner?

Vonkajšie rozmery 10-stopových kontajnerov od spoločnosti CONTAINEX sú 2.989 x 2.435 x 2.591 mm (D x Š x V). Dĺžka a šírka sú v prípade 10-stopových kontajnerov normované. Čo sa týka výšky môžete okrem vyššie uvedenej požiadať aj o dopyt nasledovných rozmerov, ktoré sú takisto v mm:

 • 2.800 mm
 • 2.960 mm

Vnútorné rozmery (D x Š x V) 10-stopových kontajnerov od spoločnosti CONTAINEX sú nasledovné:

 

 • 2.795 x 2.240 x 2.340
 • 2.795 x 2.240 x 2.540
 • 2.795 x 2.240 x 2.700

Koľko váži 10-stopový kontajner?

V závislosti od typu váži 10-stopový kontajner od 1.300 do 1.500 kg.

Čo sa zmestí do 10-stopového kontajnera?

10-stopový kontajner má objem cca 19 m³.

20-stopový kontajner

Aký veľký je 20-stopový kontajner?

Vonkajšie rozmery (v milimetroch) 20-stopových kontajnerov v štandardnom vyhotovení sú 6.055 x 2.435 x 2.591 (D x Š x V). Navyše sú 20-stopové kontajnery dostupné s nasledujúcimi alternatívnymi výškovými rozmermi:

 • 2.800 mm
 • 2.960 mm

Vnútorné rozmery (D x Š x V), taktiež uvedené v milimetroch, sú nasledovné: 5.860 x 2.240 x 2.340. Alternatívne môžete požiadať o ponuku pre nasledujúce výšky:

 • 2.540 mm
 • 2.700 mm

Aký ťažký je 20-stopový kontajner?

V závislosti od druhu kontajnera váži 20-stopový kontajner 1.270 a 2.350 kg. Navyše je konkrétna hmotnosť ešte závislá aj od príslušného vyhotovenia.

 • 20-stopové skladové kontajnery: 1.270 kg
 • Kancelárske kontajnery od 1.850 kg
 • Sanitárne kontajnery od 2.500 kg

Aký dlhý je 20-stopový kontajner?

Aký dlhý je 20-stopový kontajner?

Koľko europaliet sa zmestí do 20-stopového kontajnera?

V závislosti od usporiadania sa do 20-stopového kontajnera zmestí od 8 do 11 paliet. Pritom musíte zobrať do úvahy dve premenné: Vnútorné rozmery kontajnera a vonkajšie rozmery palety. Europaleta má veľkosť 1,2 m x 0,8 m (D x Š) a kontajner má základnú plochu 5.90 m x 2,44 m.

Staveniskové kontajnery

Aký veľký je stavebný kontajner?

V závislosti od typu kontajnera sú stavebné kontajnery dostupné ako 10-, 16-, 20-, 24- a 30-stopové.

Koľko váži stavebný kontajner?

V závislosti od veľkosti a typu váži stavebný kontajner od 1.300 kg do 2.500 kg. Presné údaje nájdete v technickom opise.

Čomu treba venovať pozornosť pri kúpe stavebného kontajnera?

Predovšetkým tomu, aby sa perfektne hodil Vašej potrebe, a aby boli dané predpoklady potrebné na postavenie a dodanie. Na ujasnenie bude najlepšie, keď nám pošlete Váš nezáväzný dopyt.

Koľko stojí stavebný kontajner?

Vhodné priestorové riešenie vo forme stavebného kontajnera sa zostavuje individuálne a podľa Vašich požiadaviek (počet a typ kontajnerov, nové alebo použité, možnosti vybavenia, prepravné trasy atď.). Naši manažéri odbytu sa vždy pre Vás snažia o riešenie s najlepším pomerom ceny a výkonu. Pošlite nám jednoducho dopyt s Vašimi konkrétnymi predstavami.

Výstavný a predajný priestor

Spadajú kontajnery ako predajné stánky pod schvaľovaciu povinnosť?

V závislosti od účelu použitia a veľkosti môže pre Vás pri umiestnení kontajnera vzniknúť oznamovacia povinnosť, resp. schvaľovacia povinnosť. Príslušný je stavebný úrad v danej obci alebo v danom meste. Pre úplnú istotu sa, prosím, o povolení, resp. konaní informujte na príslušnom úrade. Poprípade bude potrebné podanie schvaľovacieho plánu.

Aký veľký je kontajner ako predajný stánok?

Kontajnery ako predajné stánky majú veľkosť od 10 stôp do 30 stôp. Ďalšie informácie nájdete v technickom opise V prílohe nájdete podrobný prehľad dostupných typov a príslušných rozmerov. Naši manažéri odbytu sú Vám radi k dispozícii a individuálne Vám poradia.

Má kontajner ako predajný stánok elektrické a vodovodné prípojky?

Áno. A keď ho rozšírite o sanitárny kontajner, má Váš kontajner ako predajný stánok okrem elektrických prípojok aj vodovodnú prípojku. 

Smie sa kontajner ako predajný stánok postaviť na vlastnom pozemku?

Ak stojí kontajner na Vašom pozemku je potrebné, aby ste venovali pozornosť nasledovnému: Pred umiestnením kontajnera ako predajný stánok zodpovedáte v každom prípade za to, aby ste si sami zadovážili potrebné informácie od príslušného úradu. Príslušný je stavebný úrad v danej obci alebo v danom meste.

Obytné kontajnery

Aké veľké sú obytné kontajnery?

Obytné kontajnery majú veľkosť od 10 stôp do 30 stôp. V milimetroch to predstavuje nasledovné rozmery: Od 2.989 x 2.435 x 2.591 mm v 10 stopách do 9.120 x 2.435 x 2.591 mm v 30 stopách. Ďalšie informácie nájdete v technickom opise.

Spadajú obytné kontajnery pod schvaľovaciu povinnosť?

K tomu si musíte na príslušnom úrade zadovážiť povolenie na umiestnenie kontajnera. O schvaľovacej povinnosti pritom rozhoduje účel použitia a nie konštrukčný typ kontajnera.

Príslušný je stavebný úrad v danej obci alebo v danom meste. Pre úplnú istotu sa, prosím, o povolení, resp. konaní informujte na príslušnom úrade. Poprípade bude potrebné podanie schvaľovacieho plánu.

Kde dostanem povolenie na odstavenie obytného kontajnera?

Na stavebnom úrade vo Vašej obci alebo vo Vašom meste.