Switch to your native language

INT

Switch to your native language

INT
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku

FAQ - otázky a odpovede

Všeobecné otázky

Koľko stojí kontajner?

Ceny našich kontajnerov závisia od vybavenia a veľkosti, ako aj od ďalších detailov, a preto nemôžeme na tomto mieste poskytnúť paušálnu odpoveď. Na získanie podrobnejších informácií nám jednoducho pošlite konkrétny dopyt.
Poslať dopyt

Možno si kontajner prenajať?

Áno. Na prenájom ponúkame aj rôzne typy kontajnerov – od kancelárskeho kontajnera až po skladový kontajner. Vďaka našej sieti depozičných skladov po celej Európe, ako aj nájomnej flotile s vyše 30.000 jednotkami sú okamžite dostupné. Pre ďalšie informácie navštívte našu stránku s nájomnými kontajnermi.

Možno odpočítať z kontajnerz ?

Žiaľ Vám na tomto Mieste nedokážeme poskytnúť paušálne odpovede. Aké možnosti, resp. alternatívy odpočítania dane pre Vás prichádzajú do úvahy, si musíte ujasniť s Vašim daňovým poradcom.

Koľko kontajnerov možno uložiť na seba?

Keď sa jedná o kancelárske alebo skladové kontajnery možno na seba uložiť až tri kontajnery. V prípade námorných kontajnerov možno na seba uložiť až 9 kontajnerov, ale v tomto prípade treba každý jeden prípad posúdiť individuálne. K tomu nám ale najlepšie pošlite dopyt a my poskytneme so zohľadnením našich platných možností usporiadania a podľa technického opisu produktu potrebné plány!
Poslať dopyt

Spadajú kontajnery pod schvaľovaciu povinnosť?

Áno. Vo väčšine prípadov spadá umiestnenie kontajnera pod schvaľovaciu povinnosť. Či sa jedná stavebná zámer spadajúci pod povinnosť povolenia, resp. ohlásenia závisí od veľkosti a účelu použitia kontajnerov. Môže to byť ale odlišné, pretože sú stavebné nariadenia v každej krajine odlišné. Poprípade bude potrebné podanie schvaľovacieho plánu. Aby ste mali s Vaším zámerom istotu, je v každom prípade potrebné, aby ste sa spojili s príslušným správnym orgánom, napr. so stavebný úradom, s obcou, mestom atď.

Kde sa smie kontajner postaviť?

Kontajner môžete postaviť na súkromnom, ako aj na verejnom pozemku. Pritom ale treba myslieť na to, že v závislosti od miesta musíte splniť špecifické požiadavky. Na súkromnom pozemku: Zodpovedáte za poskytnutie vhodného miesta na postavenie kontajnera alebo kontajnerov a postarať sa o bezpečný príjazd na miesto postavenia. Na verejnom pozemku: Si musíte dodatočne od príslušného správneho orgánu vyžiadať písomné povolenie.

Môžem si kontajner objednať aj ako súkromná osoba?

Áno. V spoločnosti CONTAINEX si môžete jednotlivé kontajnery kúpiť aj ako súkromné osoby, vrátane garancie spätného odkúpenia! Jedna výnimka: Súkromným osobám neponúkame kontajnerové zostavy. Navyše treba zaplatiť vopred a bohužiaľ neposkytujeme súkromným osobám možnosti financovania.

Čo je garancia spätného odkúpenia spoločnosti CONTAINEX?

Keď sa rozhodnete pre kúpu kontajnera CONTAINEX vysokej kvality, tak ho radi odkúpime späť, ak preňho už nebudete mať použitie. Pre obšírnejšie informácie nám, prosím, pošlite dopyt a my Vám zavoláme späť!

Ak nesmiem postaviť modrý kontajner, sú kontajnery spoločnosti CONTAINEX dostupné aj v bielej farbe?

Áno. Naše kontajnery sú podľa CONTAINEX-RAL dostupné v rôznych farbách

Koľko stojí dodanie kontajnera?

Paušálne uvádzanie cien je v tomto prípade neprofesionálne. Výška nákladov za dodanie závisí od: dostupnosti v depozičných skladoch spoločnosti CONTAINEX, miesta dodania a typu kontajnera. Navyše hrajú úlohu miestne podmienky, a či je na vyloženie potrebný žeriav.

Aký podklad je vhodný pre kontajnery?

Miesto pre kontajner si vyžaduje od stavebníka pripravenú rovnú a spevnenú plochu. Minimálne požiadavky začínajú pri skrutkovaných základoch a končia až pri pásových/bodových základoch. Vždy ale závisí od toho, aký kontajner postavíte a koľko z nich (nad seba). Predpokladom toho je preto predchádzajúca obhliadka zo strany odborného personálu.

Je kontajner dodávaný žeriavom?

Naše kontajnery sú vždy dodávané bez žeriava. V prípade potreby ale pritom zorganizujeme vyloženie priamo na mieste externým žeriavom

Aké obloženia môže mať kontajner od spoločnosti CONTAINEX?

Možné sú rôzne obloženia – od dreva cez plech až po fóliovanie. Od výroby ale nie sú dostupné, ale v prípade potreby radi vytvoríme kontakt s rôznymi partnerskými spoločnosťami. Najlepšie bude, ak si o tom pozriete naše zrealizované projekty a následne nám zašlite individuálny dopyt!

Sú kontajnery dodané aj s kľúčmi?

Áno. Naše kontajnery sa k Vám dostanú až s troma kľúčmi. Tie sú sériovo vybavené cylindrickými vložkami zámok.

Sú kontajnery dostupné v rôznych farbách?

V spoločnosti CONTAINEX si môžete farbu vybrať individuálne. Máte pritom k dispozícii množstvo farieb z karty CONTAINEX-RAL.

Kde sa kontajnery vyrábajú?

Naše kontajnery sa vyrábajú v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Používame pritom iba materiály vysokej kvality. Navyše kladieme veľký dôraz na dodržanie ekologických štandardov, ako aj štandardov kvality.

Ako sú kontajnery dodávané?

V závislosti od typu kontajnera existujú rôzne možnosti dodania. Tak možno napríklad dodať kancelárske kontajnery priestorovo úsporne ako Transpack alebo už zostavené. Závisí to v značnej miere od miesta dodania. Sanitárne, WC a skladové kontajnery sa štandardne dostávajú k Vám už zostavené. Ďalej je v prípade skladových kontajnerov možné dodanie v setoch, pričom možno ušetriť náklady, ako aj zdroje.

Kancelárske kontajnery

Koľko váži kancelársky kontajner?

V zmontovanom stave váži kancelársky kontajner v závislosti od veľkosti od cca 1.290 kg do 2.710 kg.

Koľko stojí kancelársky kontajner?

K tomu nám jednoducho pošlite konkrétny dopyt.

Poslať dopyt

Sanitárne a WC kontajnery

Ako sú dodávané sanitárne kontajnery? A sú okamžite použiteľné?

Sanitárne a WC kontajnery sú v závode hotovo inštalované až po vonkajšiu hranu kontajnera. Sú teda dodané už zmontované a sú okamžite použiteľné.

Ako sú WC a sanitárne kontajnery zásobované vodou?

V závislosti od miesta umiestnenia sú dostupné nasledujúce možnosti: Sanitárne moduly možno zásobovať zo zásobníka alebo prostredníctvom priameho pripojenia na vodovodné potrubie. Pri dlhodobom využívaní musí byť daná možnosť prívodu, resp. odtoku cez podlahu/zem.

Skladový kontajner

Možno materiálový kontajner alebo skladový kontajner odpočítať z dane?

Žiaľ Vám na tomto Mieste nedokážeme poskytnúť paušálne odpovede. Aké možnosti, resp. alternatívy odpočítania dane pre Vás prichádzajú do úvahy, si musíte ujasniť s Vašim daňovým poradcom.

Aký veľký je materiálový kontajner, resp. skladový kontajner?

Materiálový kontajner môže mať veľkosť od 6 do 40 stôp. Okrem týchto vyhotovení existuje ešte Mover-Box® s kompaktným objemom 7 m3. Na získanie ďalších informácií sa pozrite na našu stránku námorných kontajnerov alebo skladových kontajnerov.

Koľko kilogramov možno uskladniť do skladového kontajnera?

V prípade našich kontajnerov je možné uskladnenie až do 10.000 kg.

Stavebný kontajner

Koľko stojí stavebný kontajner?

Paušálne uvádzanie cien je v tomto prípade neprofesionálne, pretože koľko stojí stavebný kontajner závisí vždy od druhu a vybavenia.

Kontajnerové zostavy

Treba na výstavbu kontajnerovej zostavy žiadosť o vydanie stavebného povolenia?

V tomto prípade by ste sa mali informovať u príslušného správneho orgánu. Pretože v závislosti od účelu a spôsobu využitia a dĺžky umiestnenia, ako aj od veľkosti zostavy sa rozhoduje veľmi individuálne, či stačí podať ohlásenie stavby alebo žiadosť.

Existujú kontajnerové zostavy od spoločnosti CONTAINEX iba v modrej farbe?

Nie. Zo širokej palety našej palety farieb CONTAINEX-RAL si pre Vašu kontajnerovú zostavu môžete vybrať vhodnú farbu, a to od jasnej žltej, cez krikľavo ružovú až po čiernu.

Vykoná spoločnosť CONTAINEX dodanie a montáž kontajnerovej zostavy?

Áno. Na želanie zorganizujeme vyloženie a montáž. Poskytujeme aj dodanie vyplatené na miesto určenia. Na vykonanie bezchybnej montáže musí byť navyše zo strany stavebníka pripravený vhodná základ.

Nájomné kontajnery

Treba nájomný kontajner pred vrátením vyčistiť?

Áno. Inak Vám budeme musieť vyúčtovať konečné čistenie.

Kto zodpovedá a ručí za škody na nájomnom kontajneri?

Nájomca ručí a zodpovedá za všetky škody – od vlámania až po živelné pohromy. Váš nájomný kontajner si ale môžete kedykoľvek nechať poistiť sami!

Na akú dlhú dobu si možno prenajať nájomný kontajner?

Na ako dlho chcete. Pretože neexistuje žiadna maximálna doba nájmu. Pri každom projekte sa individuálne zameriavame na potreby zákazníka. Minimálna doba prenájmu je 60 dní.

Bude to lacnejšie, keď si nájomný kontajner prenajmem na dlhšiu dobu?

My v spoločnosti CONTAINEX neponúkame žiadne štandardné ceny, pretože vždy vypracujeme ponuku šitú na mieru, ktoré presne zodpovedá Vašim potrebám. V každom prípade sa oplatí, keď nám pošlete nezáväzný dopyt.

Môže nájom na dohodnutú dobu prenájmu zaplatiť vopred?

Zúčtovanie je v spoločnosti CONTAINEX veľmi individuálne a v značnej miere závisí od bonity našich zákazníkov, ako aj od veľkosti zostavy a počtu nájomných kontajnerov.

Musím nájomný kontajner poistiť?

O tom môžete rozhodnúť sami. Spoločnosť CONTAINEX nepožaduje poistenie nájomných kontajnerov.

Ako dlho trvá v spoločnosti CONTAINEX dodanie nájomných kontajnerov?

Vždy pritom záleží od dostupnosti v depozičných skladoch spoločnosti CONTAINEX, ako aj od miesta dodania. K tomu sa, prosím, s nami spojte!

Prenajímajú sa spolu s kontajnermi aj dverové zámky?

Sériovo sú v nájomných kontajneroch zabudované zámky z umelej hmoty, ktoré možno uzamknúť tŕňovým kľúčom. Ak uprednostňujete cylindrické vložky zámok, musíte si ich zadovážiť sami!

Môžem si spolu s kontajnerom prenajať aj klimatizačné zariadenie?

Áno. Klimatizačné zariadenie si môžete prenajať.

Keď si prenajmem kontajner, môžem si k nemu prenajať aj nábytok?

Áno. Na prenájom ponúkame rôzny nábytok a rôzne príslušenstvo. Pozrite sa k tomu na našu stránku s nájomnými kontajnermi

Je možné, kúpiť si po skončení nájmu prenajatý kontajner?

V závislosti od okolností to je možné, ale iba po dohode s nami.

Musím vopred nahlásiť, keď si chcem prenajať kontajner dlhšie, než bolo dohodnuté?

Nie. Doba prenájmu sa u nás predlžuje automaticky, kým nedostaneme odhlášku.

Môžem si prenajať kontajner vrátane skladovacieho miesta?

Nie. Ale môžeme Vám sprostredkovať kontakt na samoobslužný sklad, ktorý to umožňuje.

Námorný kontajner

Aký vysoký je námorný kontajner?

Kontajner Dry-Van je vysoký 2.591 mm; kontajner High-Cube 2.896 mm.

Koľko váži námorný kontajner?

Hmotnosť kolísa v závislosti od veľkosti medzi 2.050 kg a 3.700 kg.

Aký široký je námorný kontajner?

Vonkajšia šírka námorného kontajnera je 2.438 mm.

Aký veľký je námorný kontajner?

V spoločnosti CONTAINEX sú k dispozícii kontajnery s rozmermi 20 stôp a 40 stôp.