Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Forespørsel
Alltid i nærheten
Vi er i
Norge
GREEN technolog

Miljøvern – GREEN technology

Det er viktig for oss å planlegge alle bedriftens aktiviteter på en slik måte at miljøet er beskyttet på best mulig måte. Vi legger derfor stor vekt på lavest mulig energiforbruk og reduksjon av CO2-utslipp. Takket være våre produktinnovasjoner, en effektiv transportstrategi og bruken av de nyeste isolasjonssystemene, sparer vi mer enn 50.000 tonn CO2 per år sammenlignet med europeiske standardprodukter.

CO2-besparelser i detalj:

  • 55.000 kg CO2 gjennom kombinert trafikk (vei – jernbane – skip)
  • 1.690.000 kg CO2 gjennom optimalisert transport (kombinert transport, Transpack- og Set-leveringer)
  • 50.000.000 kg CO2 gjennom bruk av de nyeste isolasjonssystemene
CO₂ reduksjon
GREEN technology

GREEN technology står for:

  • Valg og bruk av resirkulerbare materialer
  • En energiøkonomisk og miljøvennlige produksjon i sertifiserte europeiske fabrikker.
  • CO2-besparelser og lave utslipp av forurensende stoffer under produksjon, transport og i pågående containerbruk
  • Løpende kvalitets- og miljøkontroll i fabrikkene.
  • Containerprodukter med lang levetid – gjenbruk i stedet for ny produksjon
  • Isolasjon av høy kvalitet – lavere energiforbruk