Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Alltid i nærheten
Vi er i
Norge

Personvernerklæring

Her informerer vi om hvordan CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com, behandler personopplysningene dine.

CONTAINEX er ansvarlig for å verne om personopplysningene dine og å etterkomme alle rettsforskrifter om vern, korrekt behandling og hemmelighold av persondata samt generell datasikkerhet.

Forklaringene nedenfor er generelle og omfatter all behandling av personopplysninger hos CONTAINEX. Det innebærer at noen av opplysningene ikke er direkte relevante for deg personlig.

1. Formålet med databehandlingen

Vi behandler i hovedsak personopplysninger til disse formålene:

 • Behandling av tilbud og forespørsler til oss fra (potensielle) transportpartnere eller personer som ønsker å gi transporter, leveranser, bestillinger osv. i oppdrag eller ønsker en annen type samarbeid.
 • Avtaleforhandlinger og tilbuds- og avtaleutforming
 • Vurdering av egnethet som avtalepartner, f.eks. kredittopplysninger om kunder eller leverandører.
 • Gjennomføring av kjøpsavtaler og betingelser, f.eks gjennomføring av transporter (disposisjon) og leveranser, oppfyllelse av leasingavtaler, fakturering, purringer, behandling av reklamasjoner, innkjøp, optimalisering av tjenestene vi tilbyr gjennom bruk av spesielle businessverktøy (som transportovervåkning, portaler osv.).
 • Kundekontakt, dvs. utsending av informasjon, nyhetsbrev, tilbud og reklamemateriale, løpende kundeservice, gjennomføring av arrangementer osv.
 • Bestemmelse og administrasjon av forsikringer, skadeavvikling
 • Flåtemanagement: vedlikehold og reparasjoner av bilene våre
 • Produktutvikling
 • Administrasjon av konsernselskapene
 • Opprettholdelse av IT-struktur, f.eks. sikringstiltak, teknisk oppdatering, vedlikehold osv.
 • Klargjøring av nettsidene: Forbedring og utvikling av nettsidene, sammenstilling av bruker-statistikker, registrering, hindring og utredning av angrep på nettsiden osv.

 

Personopplysningene får vi

 • fra deg selv: f.eks ved henvendelser til oss, ved mulig inngåelse av en avtale,
 • fra andre selskaper i WALTER GROUP
 • fra utenforstående, f.eks. transportpartnere eller kunder for å kunne avvikle et oppdrag
 • fra offentlig tilgengelige kilder, som firmabok, grunnbok, handelsregister, foreningsregister
 • fra (automatisk) fra nettleseren din når du besøker nettsidene våre, i samsvar med de innstillingene du har valgt

 

Det er helt frivillig om du vil gi oss tilgang til personopplysningene dine. Imidlertid vil et forretningsforhold ikke være mulig dersom vi ikke får tilgang til nødvendige data. Tilsvarende er det ikke mulig å tilby deg alle tjenestene på nettsiden vår hvis du ikke gir oss de opplysningene vi trenger.

 

2. Typene data som behandles

 • Navn, f.eks. fornavn, etternavn, brukernavn osv.
 • Persondata, f.eks. alder, kjønn, fødselsdato, nasjonalitet, stilling i skelskapet, ID-koper isv.
 • Kontaktdata, f.eks. adresse, telefonnummer, e-post adresse osv.
 • Identifikasjonsdata, f.eks. personnummer, passnummer, kundenummer osv.
 • Bankdata, f.eks. kontonummer, kredittopplysninger osv.
 • Offentlige data, f.eks. saksnummer, skattenummer, lønnstrekk, leiebevis (Tyskland) osv.
 • Kjøretøydata, f.eks. registreringsnummer, chassisnummer, motornummer, kjennetegn, registreringspapirer, drivstoffkort, truckførerbevis osv.
 • Bilder og videoer
 • IT-brukerdata, f.eks. forbindelsesdata, logging-info, adgangsinformasjon, IP-adresse, referrer, brukernavn for systemer som kan nås eksternt osv.
 • Brukerdata for nettsidene: Dato og tidspunkt for besøk, IP-adresse, navn og versjon på nettleser, typer informasjonskapsler osv.
 • Opplysninger om personers handlinger, f.eks. svarreaksjoner, påminnelser, brevveksling, forklaringer til løpende saker, osv.
 • Etnisk bakgrunn, f.eks. fødested i pass osv.
 • Posisjonsdata, f.eks. GPS-data, tids-stempel PGS-signal, posisjonsdata (lengde- og breddegrad) osv.

3. Rettsgrunnlaget for behandlingen

Rettsgrunnlaget for behandlingen av persondataene dine er:

 • Avvikle oppdrag og gjennomføre tiltak i forkant av avtalen (art. 6 avsn. 1 - b GDPR) , f.eks. organisere problemfri avvikling av transporter og leveranser, bearbeide reklamasjoner og skademeldinger, fakturere, styre kvalitetssikring, utarbeide og besvare tilbud osv.
 • Vår berettigede interesse (art. 6 avsn. 1 - f GDPR) er å gi deg individualisert reklame - forutsatt at dette ikke krever samtykke, databehandling i sammenheng med rettsforhold, formidling av sjåføropplysninger som kreves for å kunne gjennomføre transporten og direkte kontakt med sjåføren ikke er mulig, behandling av data som er nødvendige for at nettsidene våre skal kunne fungere korrekt osv.
 • Juridiske forpliktelser (art. 6 avsn. 1 - c GDPR), f.eks. skatteforpliktelser, trafikkregler, forsikringslover, lover mot hvitvasking osv.
 • Hvis ingen av disse rettsgrunnlagene foreligger, hjemles databehandlingen ditt samtykke iht. art. 6, avsn. 1 - a GDPR. Du har rett til når som helst å trekke dette samtykket tilbake. Tilbakekallelsen av samtykket berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene (dvs. at tilbakekallelsen ikke har tilbakevirkende kraft).

4. Formidling av personopplysninger

I forbindelse med de angitte formålene kan det forekomme at vi formidler personopplysningene dine til disse mottakerne:

 • selskap innen konsernet og deres medarbeidere
 • tredjeparter som er engasjert av oss, f.eks. IT-tjenester, trykkerier, regnskapsservice, hosting, programvare- og service-providere, f.eks. for forsendelse av nyhetsbrev, tjenesteytere i forbindelse med skadeoppgjør og -vurderinger (forsikringer og forsikringsselskaper), vaktmestere, advokater, skatterådgivere, notarer, revisorer osv.
 • forretningspartnere, f.eks. transportører, leverandører, handelspartnere osv.
 • Offentlige myndigheter, f.eks. tollvesen, ambassader, fylkesmann osv.

 

Formidling skjer i noen grad også til mottakere utenfor Østerrike og i enkelte tilfeller også til ikke sikre tredjeland. Det dette er tilfelle, vil vi imidlertid sørge for at det treffes egnede dataverntiltak, f.eks. gjennom bindende interne personvernforskrifter eller bruk av EUs standardklausuler.

5. Lagringstid

Vi oppbevarer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig og fornuftig med tanke på de angitte formålene. Videre lagrer vi personopplysningene dine så lenge det finnes juridiske lagringsfrister eller foreldelsesfristen for eventuelle rettskrav ikke er utløpt.

6. Rettighetene du har i forbindelse med behandling av personopplysninger

Med blant rettighetene dine (iht. gjeldene lovverk) hører (i) rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og å få en kopi, (ii) rett til å rette, supplere eller slette slike personopplysninger som er feil eller ikke behandles i tråd med lovverket. (iii) rett til å forlange at vi begrenser behandlingen av persondata og (iv) under visse forutsetninger motsette deg behandling av personopplysninger eller trekke tilbake et samtykke du har gitt til slik behandling, (v) rett til dataportabilitet, (v) kjenne til hvem som ellers får kjennskap til personopplysningene dine, og (vii) rett til å klage på behandlingen til en offentlig myndighet.

7. Cookies

På nettsidene våre bruker vi såkalte informasjonskapsler (cookies) En informasjonskapsel er en liten fil som kan lagres på computeren din når du er inne på en nettside. Vi bruker i utgangspunktet bare informasjonskapsler for å kunne tilby spesielle funksjoner på nettsiden, f.eks for å gjøre navigeringen på siden enklere, komme tilbake til en side du har vært tidligere og/eller lagre dine foretrukne innstillinger når du besøker siden på et senere tidspunkt. Informasjonskapslene har ikke tilgang til andre data på computeren din og kan heller ikke lese eller forandre på dem.

De fleste informasjonskapslene vi bruker er såkalte økt- eller midlertidige kapsler. De slettes automatisk når du forlater nettsiden. I tillegg bruker vi varige informasjonskapsler, som lagres på harddisken. De kan du slette manuelt i nettleseren din. Hvis ikke blir de lagret i fra 1 måned til 10 år. Vi bruker disse varige informasjonskapslene for å kjenne deg igjen når du besøker nettsiden neste gang. Det gjør besøket mer komfortabelt for deg og tilbudet du får kan tilpasses til dine interesser.

Vi bruker også informasjonskapsler fra tredjeparter (f.eks. Facebook, LinkedIn) som bidrar til å gjøre internettilbudet mer interessant for deg. Det innebærer at når du bruker nettsidene vil det lagres både midlertidige og varige informasjonskapsler fra tredjeparter. Det eneste formålet med disse informasjonskapslene er å gi tredjeparter mulighet til å sende deg tilpasset reklame. Vi overtar ikke ansvar for at slike informasjonskapsler brukes korrekt.

Når du er inne på siden vår kan du aktivt godta at det brukes informasjonskapsler utover det som trenges av tekniske årsaker. Dukan dessuten aktivere eller deaktivere lagring av enkelte typer informasjonskapsler. Hvis du senere ønsker å tilpasse bruken av informasjonskapsler, kan du når som hest gjøre det i innstillingene på enheten din.

Du kan kontrollere informasjonskapslene på computeren din ved å stille inn nettelseren din slik at du får en melding hver gang en nettside ønsker å lagre en informasjonskapsel. Du kan også blokkere eller slette informasjonskapsler som allerede er lagret påcomputeren din.

Hvis informasjonskapsler med personopplysninger forbindes med et tredjeland som befinner seg utenfor gyldighetsområdet til EUs datavernforordning (GDPR), uten bilaterale avtaler om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil opplysningene dine bare bli lagret hvsi du har gitt ditt samtykke.

Deaktivering, blokkering eller sletting av informasjonskapsler kan imidlertid påvirke hvilke funksjoner å siden du kan bruke.

8. Google Analytics

Nettsidene våre bruker Google Analytics, en nettanalyseløsning fra Google Inc. ("Google). Google Analytics bruker Cookies for å kunne analysere brukertrafikken på siden og gi oss en rimelig og effektiv statistikk. Informasjonen Google samler om bruken av nettsiden, med hjelp av informasjonskapselen, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Nettsidene våre bruker muligheten Google Analytics gir til IP-anonymiseringen. Det betyr at Google avkorter brukernes IP-adresser før de forlater EU/EØS-området. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere hvordan du bruker nettsiden, sette sammen rapporter om trafikken på nettsidene og utføre andre tjenester som står i sammenheng med bruken av nettsidene og internett generelt. Den IP-adressen som brukers nettleseren sender til Google Analytics sammenholdes ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre at opplysningene som registreres i informasjonskapslene (inkl. IP-adressen) overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt kan du hindre bruk av Google Analytics ved å deaktivere statistikk-kapsler i innstillingene på enheten din

Mer informasjon om bruksbetingelsene for Google og Googles personvernerklæring finner du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-marketing

Nettsidene gjør bruk av Google Re-Marketing. Google Re-Marketing er en markedsføringstjeneste fra Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), som bruker brukeroppførselen din ved tidligere besøk til å vise deg interessetilpasset reklame. Slik reklame vises bare på Google reklamepunkter; enten på bannere fra Google Adwords eller Google Display Network.

Du kan hindre eller begrense Google Re-Marketing i Google Ads Preferences Manager.

Alternativt kan du deaktivere marketing-kapsler og hindre re-marketing på nettsidene i innstillingene på enheten din.

10. Hotjar

Av og til og i begrenset omfang bruker vi Hotjar, for å få bedre forståelse for brukernes behov og tilpasse tilbudet på nettsidene våre. Med Hotjar får vi bedre forståelse for hvordan brukerne opplever nettsiden, f.eks. hvor lang tid det tar å fylle ut et skjema. Hotjar registrerer informasjon om enheten til brukeren; den anonymiserte IP-adressen, geografisk sted, språkinnstillinger og brukervaner som musbevegelser, klikk og tastaturinnskriving. Hotjar bruker også informasjonskapsler for å gjenkjenne brukere som kommer tilbake til siden. Hverken Hotjar eller vi bruker opplysningene til å identifisere enkelte brukere eller å sammenholde med andre opplysninger om enkeltbrukere. Du finner mer informasjon i Hotjars personvernerklæring her.

Du kan motsette deg bruk av Hotjar Du finner en forklaring på www.hotjar.com/opt-out.

Alternativt kan du hindre bruk av Hotjar ved å deaktivere statistikk-kapsler i innstillingene dine.

11. Social media plugins

(1.1) Enkelte av nettsidene våre inneholder ShareThis-komponenter. ShareThis er en bokmerketjeneste som lar brukeren dele en aktuell side med andre brukere i sosiale nettverk som Facebook, Twitter, Instagram o.lign.. Brukeren kan delen innholdet på nettsiden; kommentere og vurdere det. Når brukeren aktiverer ShareThis, setter brukers nettleser opp en direkte forbindelse med ShareThis' servere og hhv. et sosialt nettverk eller bokmerketjeneste. ShareThis krever bruk av informasjonskapsler (cookies). Dataene som genereres (som f.eks. tidspunkt eller språk) overføres til ShareThis LLC i USA og behandlet der. Hvis du sender innholdet på nettsiden til sosiale nettverk, bokmerketjenester osv., kan det opprettes en forbindelse mellom besøket på nettsiden og brukerprofilen i det aktuelle sosiale nettverket Mer informasjon om databehandlingen (og bruksformålet) som ShareThis LLC gjennomfører og ShareThis LLCs regler om datasikkerhet, finner du på http://www.sharethis.com/privacy. Mer informasjon om databehandling og personvern i sosiale nettverk, bokmerketjenester osv., samt mulige brukerinnstillinger, finner du i personvernpolicyen til hver enkelt tilbyder. Vi videreformidler ikke data til tredjeparter. Når du klikker på et ShareThis-felt samtykker du samtidig i at ShareThis LLC behandler dataene som oppstår - i det omfang som beskrives på nettsiden http://www.sharethis.com. Bruker kan når som helst hindre bruk av brukerdata ved å installere en opt-oukapsel. Mer om dette finner du også på ShareThis nettsiden som finnes ovenfor. Hvis bruker ikke ønsker at ShareThis samler brukerdata fra nettsiden, må bruker unngå å klikke på disse elementene.

(1.2) Facebook Inc. som har hovedkontor i 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (kort Facebook), tilbyr plugins for nettside-operatører, som er i bruk på noen av nettsidene våre. Plug-ins-ene gjenkjennes på Facebooklogoen eller Facebook like- og recommended-knappen. Hvis brukeren besøker en av våre nettsider som har en slik plugin, etablerer brukers nettleser forbindelse til serverne til plugin tilbyderen. Innholdet i plugin overføres direkte fra Facebook til brukers nettleser og vises i rammen på siden. Vi kan ikke påvirke innholdet i plugin. Eventuelt kan Facebook registrere hvilke sider på nettsiden som bruker går inn på og tilordne besøket til en Facebook profil, hvis bruker er registrert på Facebook eller besøkte en Facebook-side for kort tid siden. Hvis brukeren aktivt bruker plugins, fordi han har trykket "liker" eller har delt en anbefaling av siden, vil informasjonen også formidles direkte til Facebook, uten at vi har mulighet å påvirke det. Mer om type, formål og omfang samt videre behandling og bruk av persondata finner du Facebooks personvernerklæring på http://www.facebook.com/policy.php. Der finne du mer om hvilke rettigheter og innstillingsmuligheter du har for å beskytte privatlivet ditt. Formål og omfang av datainnsamlingen som Facebook gjør, samt den videre behandlingen har ingen sammenheng med oss, og vi har heller ikke tilgang til disse dataene. (1.3) Twitter Inc. med hovedkontor i 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kort Twitter) tilbyr plugins for nettside-operatører, som er i bruk på noen av nettsidene våre. Disse plugins angis med "Twitter-Tweet" eller "Follow-Button" Sider med disse plugins oppretter en direkte forbindelse til Twitter og overfører forskjellige typer data, avhengig av din login-status på Twitter. På den måten kan det være mulig å trekke konklusjoner pm bruken av nettsidene våre, som Twitter evt. bruker til sine egne formål. Innholdet i plugins ligger bare på Twitters servere og ikke på våre nettsider der de vises. Formål og omfang av datainnsamlingen som Twitter gjør, samt den videre behandlingen har ingen sammenheng med oss og vi har heller ikke tilgang til disse dataene. Mer informasjon om Twitters personvernbestemmelser finner du på http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA tilbyr plugins som brukes på nettsidene våre. Hver gang en av sidene på nettsiden som inneholder en LinkedIn-funkjson, opprettes det en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn informeres om at en bruker med din IP-adresse har besøkt nettsidene våre. Hvis brukeren har klikket på LinkedIns „Like/Share-Button“ og samtidig var logget inn på LinkedIn, vil besøket på nettsiden vår kunne tilordnes brukeren og hans profil. Vi gjør oppmerksom på at vi som nettside-tilbyder ikke har kjennskap til innholdet i dataene som formidles eller hvordan LinkedIn behandler dem.

Du finner mer informasjon i LinkedIns personvernerklæring på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12. Re-targeting

Vi bruker denne teknologien for å gjøre internettilbudet mer interessant for brukerne. Denne teknikken gjør at brukere som tidligere har interesert seg for tjenester eller produkter fra oss, kan nås med reklame på tredjeparts nettsider.

Vi er sikre på at å integrere en personlig, interesserelatert reklame er mer relevant for brukerne enn nøytral reklame uten personlig referanse. Visningen av slik reklame på tredjepart-sider skjer på grunnlag av cookie-teknologi og analyse av forutgående navigering. Denne typen reklame er helt anonym. Det lagres ikke personopplysninger og det sammenføres heller ikke brukerprofiler og personopplysninger. Hovedkontoret vårt står til disposisjon for spørsmål og kommentarer omkring behandlingen av personopplysninger i alle selskapene i gruppen.

13. Her kan du kontakte oss

Vi står til disposisjon for spørsmål og kommentarer omkring behandlingen av personopplysninger i alle selskapene i gruppen.

Spørsmål til EUs personvernforordning (GDPR)