Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Aina lähellä
Toimialueena
Suomi

Tietosuojaseloste

Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], käsittelee henkilötietojasi.

CONTAINEX on vastuussa siitä, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla, ja se noudattaa kaikkia henkilötietojen suojelemisesta, niiden asianmukaisesta käsittelystä sekä salassapidosta ja tietoturvasta annettuja lakisääteisiä määräyksiä.

Seuraavat toimintatavat ovat yleisiä ja koskevat kattavasti kaikkea CONTAINEXin sisällä tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavassa esitettävät toimintatavat koskevat sinua vain osittain.

1. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • esimerkiksi (potentiaalisten) kuljetusyhteistyökumppanien sekä kuljetuksia, toimituksia ja tilauksia toimeksi antavien tai muutoin yhteistyöhön pyrkivien henkilöiden tarjousten ja tiedustelujen käsittely
 • sopimusneuvottelut sekä tarjousten ja sopimusten laatiminen
 • mahdollisten sopimuskumppaneiden arvioiminen, esim. potentiaalisten asiakkaiden tai toimittajien luottotietojen tarkistamisen yhteydessä
 • sopimus- ja liikesuhteiden hoitaminen, esim. kuljetusten (jakelu) ja toimitusten hoitaminen, vuokra- ja leasingsopimusten täyttäminen, laskuttaminen, maksumuistutukset, valitusten ja vahinkotapausten käsittely, laadunvalvonta, sisäänostot, palveluiden optimointi liiketoimintasovelluksia käyttämällä (kuljetusten seuranta, portaalit jne.)
 • asiakassuhteet, esim. tietojen lähettäminen, uutiskirjeet, tarjoukset ja mainosmateriaalit, jatkuva asiakaspalvelu, tilaisuudet
 • vakuutusten hankinta ja hallinta, vahinkotapausten käsittely
 • kaluston hallinta: ajoneuvojen huolto ja kunnossapito
 • tuotekehitys
 • konserniyritysten hallinto
 • IT-infrastruktuurin ylläpito, esim. turvallisuudesta, ajanmukaisesta tekniikasta sekä huolloista huolehtiminen
 • internetsivujen tarjoaminen: Internetsivuston parantaminen ja kehittäminen, käyttäjätilastojen luominen, hyökkäysten tunnistaminen, estäminen ja tutkiminen jne

 

Saamme henkilötiedot

 • käyttäjältä itseltään esimerkiksi tiedustelujen, sopimusten valmistelun sekä jo tehtyjen sopimusten toimeenpanemisen yhteydessä
 • WALTER GROUP -konserniin kuuluvilta yrityksiltä
 • kolmansilta osapuolilta, kuten kuljetusyhteistyökumppaneilta tai asiakkailta toimeksiantojen hoitamiseksi
 • julkisista lähteistä, kuten yritysrekisteristä, kiinteistörekisteristä, virallisista ilmoituksista, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä
 • käyttämältäsi internetselaimelta (automaattisesti) valitsemiesi asetusten mukaisesti, kun vierailet internetsivustollamme.

 

Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Liikesuhteen solmiminen kanssamme ei kuitenkaan ole mahdollista, jos ei meillä ole käytettävissämme tarvittavia henkilötietoja. Emme myöskään pysty takaamaan kaikkien internetsivustomme toimintojen toimivuutta, jos käyttäjä ei luovuta meille niiden kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

 

2. Käsiteltävät tietoryhmät

 • Nimitiedot, esim. etunimi, sukunimi, käyttäjänimi, jne.
 • Henkilöä koskeva tiedot, esim. ikä, sukupuoli, syntymäpäivä, kansallisuus, tehtävä yrityksessä, kopio henkilöllisyystodistuksesta, jne.
 • Yhteystiedot, esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.
 • Tunnistetiedot, esim. henkilöllisyystodistuksen numero, passin numero, asiakasnumero, jne.
 • Pankkiyhteystiedot, esim. tilinumero, luottokelpoisuustiedot, jne.
 • Virastotiedot, esim. arkistotunnus, veronumero, pidätykset palkasta, vuokratodistus, jne.
 • Ajoneuvotiedot, esim. moottoriajoneuvon numero, moottorin numero, rekisterinumero, rekisteriote, tankkauskortti, trukkikortin tiedot jne.
 • Kuvatiedostot ja videot
 • Tietokoneen käyttäjätiedot, esim. yhteystiedot, kirjautumistiedot, käyttötiedot, IP-osoite, referrer-tieto, käyttäjänimet ulkoisia järjestelmiä varten jne.
 • Internetsivustojen käyttötiedot: sivun lataamisen päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite, internetselaimen nimi ja versio, tietyt evästeet jne.
 • Tietoja henkilön käyttäytymisestä, esim. merkinnät vastauskäyttäytymisestä ja muistutuksista, yhteydenpito ja käynnissä olevien tutkimusten selvitykset jne.
 • Rodullinen/etninen alkuperä, esim. henkilötodistukseen merkitty syntymäpaikka jne.
 • Sijaintitiedot, esim. GPS-tiedot, GPS-signaalin aikaleima, paikannustiedot (pituus- ja leveysaste) jne.

3. Käsittelyn oikeusperusta

Oikeusperusta sille, että käytämme tietoja:

 • Sopimuksen toimeenpaneminen sekä sopimusta valmistelevien toimien hoitaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta), esim. kuljetusten ja toimitusten sujuvan kulun organisoiminen, valitusten ja vahinkoilmoitusten käsittely, laskutus, laadunvalvonnan hoitaminen, tarjousten käsittely, asiakkaiden ja käyttäjien tiedustelujen hoitaminen ja niihin vastaaminen.
 • Vallitseva oikeutettu etumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta) esimerkiksi silloin, kun välitämme käyttäjille mukautettuja tietoja ja tarjouksia ilman, että tämä edellyttää etukäteissuostumusta, on: tietojen käsittely oikeusprosessin yhteydessä, kuljettajan tietojen välittäminen, kun tämä on välttämätöntä kuljetuksen hoitamiseksi eikä kuljettajaan saada suoraa yhteyttä, sellaisten tietojen käsittely, jotka ovat internetsivustomme toiminnan kannalta välttämättömiä jne.
 • Lakisääteiset velvollisuudet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta), esim. vero-oikeudelliset velvollisuudet sekä tieliikenneasetuksen (StVO), Itävallan moottoriajoneuvolain (KFG), seuraamusmaksuista annetun Itävallan lain (VwStG), hallintomenettelylain (VwVfG) sekä rahanpesua koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuudet jne.
 • Jos mikään edellä mainituista oikeusperusteista ei täyty, perustuu tietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käyttäjän antamaan suostumukseen. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (ts. peruuttaminen ei vaikuta menneisyyteen).

4. Käyttäjän henkilötietojen välittäminen edelleen

Saatamme edellä mainituissa tarkoituksissa välittää henkilötietosi eteenpäin seuraaville vastaanottajille:

 • konserniimme kuuluvat yritykset sekä heidän työntekijänsä
 • käyttämämme kolmannet osapuolet, esim. tietoteknisten palveluiden ja painopalveluiden tarjoajat, palvelinkeskukset, isännöintipalvelut, ohjelmistojen ja ohjelmistopalveluiden (esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseksi) tarjoajat, korvausvaatimusten käsittelyyn liittyvät palveluntarjoajat (vakuutusyhtiöt ja vakuutuskumppanit), kiinteistönhuolto, asianajajat, veroneuvojat, notaarit, tilintarkastajat jne.
 • henkilöt, jotka ovat kanssamme liiketoimintasuhteessa, esim. kuljetusyhteistyökumppanit, toimittajat, kauppakumppanit jne.
 • julkiset virastot, kuten tullilaitos, sisäasiainministeriö, suurlähetystöt, alueelliset hallintoviranomaiset jne.

 

Tietoja välitetään vastaanottajille myös Itävallan ulkopuolella sekä poikkeustapauksissa myös sellaisiin kolmansiin maihin, jotka eivät ole turvallisia. Tällöin huolehdimme kuitenkin sopivista tietosuojatoimenpiteistä, esim. soveltamalla sitovia yrityksen sisäisiä tietosuojamääräyksiä tai Euroopan unionin normitettuja tietosuojalausekkeita.

5. Tallennuksen kesto

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin voidaan kohtuullisesti pitää tarpeellisena, jotta mainitut tavoitteet saavutetaan. Tallennamme henkilötietosi tätä pidemmäksi aikaa vain siinä tapauksessa, että lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus sitä vaatii tai että mahdollisen oikeusvaateen vanhentumisaika ei vielä ole kulunut umpeen.

6. Käyttäjän oikeudet henkilötietoihin liittyen

Sinulla on oikeus muun muassa (sovellettavan lainsäädännön mukaisilla edellytyksillä) (i) tarkistaa, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet sekä saada tiedoista itselleen kopio, (ii) vaatia omien henkilötietojesi oikaisua, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheelliset tai jos niitä ei käsitellä lainmukaisesti, (iii) vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä (iv) tietyissä olosuhteissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja peruuttaa aiemmin antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn, (v) vaatia tietojen siirtämistä, (vi) saada tietää, keille kolmansille osapuolille henkilötietojasi välitetään sekä (vii) tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle kantelu henkilötietojen käsittelystä.

7. Evästeet/Cookies

Internetsivustollamme käytetään niin sanottuja evästeitä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet internetsivustolla. Me käytämme evästeitä pääasiassa tarjotaksemme sivuston käyttäjille lisätoimintoja, jotka esimerkiksi helpottavat sivustolla navigoimista ja mahdollistavat sen, että voit jatkaa sivuston käyttöä samassa paikassa ja/tai tallentaa omat määrityksesi tai asetuksesi seuraavaa sivustolla vierailua varten. Evästeet eivät voi käyttää muita tietokoneellasi olevia tiedostoja eivätkä lukea tai muuttaa niitä.

Useimmat sivustollamme käytetyt evästeet ovat niin sanottuja istuntoevästeitä eli väliaikaisia evästeitä. Ne poistetaan automaattisesti, kun poistut sivustolta. Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle. Voit kuitenkin poistaa ne selaimestasi manuaalisesti. Muutoin evästeet säilyvät 1 kuukaudesta 10 vuoteen. Käytämme sellaisia pysyviä evästeitä, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa, kun saavut sivustollemme seuraavan kerran. Näin sivuston käyttäminen on sujuvampaa ja tarjonta voidaan mukauttaa mieltymyksiisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme lisäksi kolmannen osapuolen palveluntarjoajien evästeitä, joiden avulla internetin tarjonnasta voidaan tehdä sinulle kiinnostavampaa. Tästä syystä internetsivuston käytön yhteydessä, jos olet antanut siihen suostumuksesi, tallennetaan myös kolmansien osapuolien väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Kolmansien osapuolien evästeiden ainoa tarkoitus on antaa kolmansille osapuolille mahdollisuus räätälöityyn mainontaan. Emme ota mitään vastuuta kolmansien osapuolien evästeiden lainmukaisuudesta.

Voit internetsivustollamme vieraillessasi hyväksyä muiden kuin teknisesti välttämättömien evästeiden tallentamisen. Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vain tietynlaisten evästeiden tallentamisen. Voit myös milloin tahansa myöhemmin muuttaa evästeiden asetuksia evästeasetuksista.

Käyttäjä voi kontrolloida evästeiden käyttöä tietokoneellaan myös muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että hän saa ilmoituksen aina, kun internetsivusto haluaa tallentaa evästeitä. Evästeet on mahdollista myös estää tai poistaa sen jälkeen, kun ne on tallennettu tietokoneelle.

Jos evästeisiin liittyy henkilötietojen tallentamista kolmannessa maassa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalan ulkopuolella ja ilman kahdenvälisiä sopimuksia, tiedot tallennetaan vain, jos annat siihen erikseen suostumuksesi.

Evästeiden poistaminen käytöstä, estäminen tai poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston käyttöön ja estää joidenkin sivuston toimintojen käytön.

8. Google Analytics

Internetsivustomme käyttävät Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc. -yhtiön ("Google") tarjoama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä voidakseen analysoida internetsivuston käyttöä ja luodakseen meille kustannustehokkaan ja helposti käytettävän käyttötilaston. Jos olet antanut tähän suostumuksesi, evästeiden tuottama tieto internetsivustojemme käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Internetsivustomme käyttävät Google Analyticsin tarjoamaa mahdollisuutta IP-osoitteiden anonymisointiin. Tällöin Google lyhentä käyttäjän IP-osoitteen jo Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden alueella. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja meidän toimeksiannostamme arvioidakseen sitä, miten sinä käytät internetsivustoja, laatiakseen raportteja internetsivustojen käytöstä sekä edelleen toimittaakseen meille tietoja sivustojen ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Google Analyticsin käyttäjän selaimelta saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Evästeiden tallentamien sekä sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoite) keräämisen Googlen käyttöön sekä näiden tietojen käsittelyn voi estää Googlelta lataamalla ja asentamalla selaimeen lisäosan seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Voit estää Google Analyticsin käytön myös ottamalla tilastoevästeet pois käytöstä evästeasetuksista.

Lisätietoa Googlen käyttöehdoista sekä Googlen tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa http://www.google.com/analytics/terms/de.html tai http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google remarketing

Internetsivustoilla käytetään Google Remarketing -palvelua. Google Remarketing on Google Inc.:in (”Google”, Mountain View, USA) mainospalvelu, jonka avulla voimme - mikäli annat tähän suostumuksesi - tarjota sinulle kohdennettua ja oletettavasti kiinnostavaa mainontaa sen perusteella, millä sivustoillamme olet aiemmin vieraillut. Nämä mainokset näkyvät vain Googlen mainospaikoilla joko Google Adwordsin tai Google Display -verkoston kautta.

Google remarketingin käytön voi estää Googlen mainosasetuksista.

Voit estää Google Remarketingin käytön myös ottamalla markkinointievästeet pois käytöstä evästeasetuksista.

10. Hotjar

Mikäli olet antanut tähän suostumuksesi, käytämme satunnaisesti ja väliaikaisesti Hotjar-työkalua, jotta voisimme paremmin ymmärtää sivustojemme käyttäjien tarpeita ja optimoida sivustojemme tarjontaa. Hotjarin teknologian avulla saamme paremman käsityksen sivustojemme käyttäjien käyttökokemuksista, esimerkiksi siitä, kuinka paljon aikaa käyttäjät tarvitsevat lomakkeiden täyttämiseen. Hotjar kerää tietoa käyttäjän päätelaitteelta: sen anonymisoidun IP-osoitteen, maantieteellisen sijainnin, kieliasetukset ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen sekä hiiren napsautukset ja näppäimistön painallukset. Lisäksi Hotjar hyödyntää evästeitä käyttäjien uudelleentunnistamiseen. Ei Hotjar emmekä me käytä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, eikä tietoja yhdistetä muihin tietoihin yksittäisistä käyttäjistä. Lisätietoa voi lukea Hotjarin tietosuojaselosteesta, joka löytyy täältä.

Hotjarin käyttö on mahdollista estää. Ohjeet siihen löytyvät sivustolta www.hotjar.com/opt-out.

Voit estää Hotjarin käytön myös ottamalla tilastoevästeet pois käytöstä evästeasetuksista.

11. Social Media Plugins

(1.1) Yksittäiset internetsivustomme sisältävät ShareThis-komponentteja. ShareThis on kirjanmerkkipalvelu, jonka avulla käyttäjä pystyy jakamaan kullakin hetkellä valitsemansa sivut muille käyttäjille sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin ja Instagramin kautta. Käyttäjä voi näin jakaa sivustojen sisältöä sekä kommentoida ja arvioida sitä. Kun käyttäjä hyödyntää ShareThis-elementtejä, muodostaa hänen internetselaimensa suoran yhteyden ShareThis-palvelun palvelimelle sekä tarvittaessa valittuihin sosiaalisiin medioihin ja kirjanmerkkipalveluihin. ShareThis-palvelu käyttää evästeitä. Näin tuotetut tiedot (kuten käytön ajankohta tai selaimen kieli) välitetään ShareThis Inc.:lle Yhdysvaltoihin, missä niitä käsitellään. Kun lähetät internetsivustojen sisältöä esim. sosiaaliseen mediaan tai kirjanmerkkipalveluihin, voidaan sivustolla vierailun ja kyseisen median käyttäjäprofiilin välille muodostaa yhteys. Lisätietoa ShareThis Inc.:n tietosuojasta sekä siitä, miten (ja mihin tarkoituksiin) ShareThis Inc. käsittelee tietoja, on saatavilla osoitteessa http://www.sharethis.com/privacy. Tietoa kuinkin sosiaalisen median ja kirjanmerkkipalvelun tietojenkäsittelykäytänteistä ja tietosuojasta sekä käyttäjän asetusvaihtoehdoista on saatavilla kunkin palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta. Me emme luovuta kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille. ShareThis-painikkeita käyttämällä käyttäjä hyväksyy sen, että ShareThis Inc. käsittelee tietoja sivustolla https://sharethis.com esiteltävässä laajuudessa. Käyttäjä voi estää käyttäjätietojen käytön milloin tahansa ottamalla käyttöön Opt Out -evästeen. Lisätietoa myös tästä on saatavilla edellä mainitulla ShareThis Inc.:n sivustolla. Jos käyttäjä ei halua, että ShareThis kerää käyttäjätietoja sivuston kautta, ei hänen tule käyttää ShareThis-elementtejä.

(1.2) Facebok Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (lyhyemmin Facebook), tarjoaa internetsivustojen operaattoreille lisäosia, joita käytetään myös meidän yksittäisillä internetsivustoillamme. Lisäosat ovat tunnistettavissa Facebook-logosta tai Facebookin tykkäys- ja suosittelupainikkeista. Kun käyttäjä avaa jonkin meidän internetsivustomme, joka sisältää tämän lisäosan, muodostaa käyttäjän selain yhteyden lisäosan tarjoavan palveluntarjoajan palvelimelle. Facebook välittää lisäosan sisältämän tiedon suoraan käyttäjän selaimelle ja näyttää sen avatulla sivulla. Me emme pysty vaikuttamaan tällöin esitettävään sisältöön. Facebook saattaa pystyä seuraamaan käyttäjän vierailua kyseisellä sivulla ja yhdistää sen käyttäjän Facebook-tiliin, jos käyttäjä on rekisteröityneenä Facebookiin tai vastikään vieraillut Facebook-sivustolla tai sivustolla, jolla on Facebook-sisältöä. Jos käyttäjä itse aktiivisesti käyttää lisäosia esimerkiksi napsauttamalla tykkäyspainiketta tai lähettämällä suosituksen sivustosta, välitetään nämä tiedot käyttäjän selaimelta suoraan Facebokille ilman, että me pystymme tähän vaikuttamaan. Lisätietoa siitä, miten, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa Facebook käyttää ja käsittelee käyttäjän tietoja, on luettavissa Facebookin tietosuojaselosteesta osoitteessa http://www.facebook.com/policy.php. Kyseiseltä sivulta käyttäjä saa tietoa myös oikeuksistaan sekä siitä, millaisilla asetuksilla hän voi suojata yksityisyyttään. Me emme pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa Facebook kerää ja käsittelee tietoja, emmekä me pysty käyttämään näitä tietoja. (1.3) Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (lyhyemmin Twitter), tarjoaa internetsivustojen operaattoreille lisäosia, joita käytetään myös meidän yksittäisillä internetsivustoillamme. Lisäosat tunnistaa Twitter-painikkeista. Sivut, joilla tämä lisäosa on käytössä, muodostavat suoran yhteyden Twitteriin ja välittävät erilaisia tietoja riippumatta siitä, oletko kirjautuneena Twitteriin. Tietojen perusteella on mahdollista tehdä päätelmiä internetsivustojemme käytöstä, ja Twitter voi käyttää näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Lisäosien esittämät tiedot sijaitsevat Twitterin palvelimilla ja ne vain näytetään meidän internetsivustoillamme. Me emme pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa Twitter kerää ja käsittelee tietoja, emmekä me pysty käyttämään näitä tietoja. Lisätietoa Twitterin tietosuojaperiaatteista on saatavilla osoitteessa http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, tarjoaa lisäosia, joita käytetään internetsivustoillamme. Aina kun jokin internetsivustomme, joka sisältää LinkedIn:in toimintoja, avataan, muodostetaan yhteys LinkedIn:in palvelimille. LinkedIn saa tiedon siitä, että käyttäjän IP-osoitteesta on käyty sivustollamme. Kun käyttäjä napsauttaa LinkedIn:in Like- ja Share-painikkeita ja on kirjautuneena LinkedIn-tililleen, voi LinkedIn yhdistää käyttäjän vierailun sivustollamme tämän käyttäjätiliin. Haluamme korostaa, että meillä sivuston tarjoajana ei ole tietoa lähetetyn datan sisällöstä eikä tiedon käytöstä LinkedIn-palvelussa.

Lisätietoja on saatavilla LinkedIn-palvelun tietosuojaselosteesta osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Retargeting

Internetsivustot käyttävät retargeting-teknologioita. Me hyödynnämme näitä teknologioita tehdäksemme internetin tarjonnasta käyttäjän kannalta kiinnostavampaa. Tämä tekniikka mahdollistaa sen, että sivustoillamme vierailleelle ja palveluistamme tai tuotteistamme kiinnostuneelle käyttäjälle esitetään mainoksiamme kolmansien osapuolien sivustoilla.

Olemme vakuuttuneita siitä, että kohdennettu, kiinnostuksen perusteella laadittu mainonta on käyttäjän näkökulmasta mielenkiintoisempaa kuin mainonta, johon käyttäjällä ei ole henkilökohtaista yhteyttä. Tällaisen mainonnan lisääminen kolmansien osapuolien sivustoille perustuu evästetekniikoihin sekä aiemman selainkäytön analysoimiseen. Tällainen mainonta tapahtuu täysin anonyymisti. Mitään henkilötietoja ei tallenneta eikä yhdistetä henkilökohtaisiin käyttäjäprofiileihin.

13. Yhteystietomme

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin siitä, miten henkilötietojasi käsitellään.

Yleistä tietosuoja-asetusta koskeva tiedustelu