Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Tiedustelu
Aina lähellä
Toimialueena
Suomi
SHEQ-hallinto

SHEQ-hallinto

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Yli 25 vuotta sitten, laadunhallintajärjestelmän käynnistämisen yhteydessä, luotiin perusta tämän päivän SHEQ-hallinnolle. Integroitu hallinnointijärjestelmä kokoaa prosessit, metodit ja välineet yhteen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka on välttämätön turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja laatua koskevien tavoitteiden täyttämiseksi.

SHEQ-hallinnon tehtävät:

SHEQ-hallinto
  • SHEQ-hallintotiimin säännölliset pyöreän pöydän keskustelut
  • Erityisten ammatillisten koulutusten ja työpajojen organisointi ja toteutus
  • Työntekijävalmennus
  • Sisäisten auditointien organisoiminen ja toteuttaminen
  • Eri aihepiireihin liittyvien projektien (esim. turvallisuushallinnon rakentaminen) suunnittelu, toteutus ja valvonta, jaettujen palveluiden mukaan ottaminen
  • Neuvonta hätätilanteissa
  • Riskien hallinta: Vaaratilanteiden analysointi, ehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen
  • Yhteistyö kansainvälisten työryhmien kanssa (normien yhdenmukaistaminen, standardeiden kehittäminen ja parantaminen jne.)
  • Koordinointi ja yhteistyö yhteisvastuutiimin (Corporate Social Responsibility-Team, CSR) kanssa