Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Tiedustelu
Aina lähellä
Toimialueena
Suomi

Käyttöehdoistamme

I. WALTER GROUPin verkkosivuston yleiset käyttöehdot

I.1. Soveltamisala ja palvelun laajuus

(1) Näiden käyttöehtojen kohde on LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG:n ja siihen liittyvien konserniyhtiöiden (jäljempänä WALTER GROUP) tarjoamien verkkosivujen (jäljempänä ’verkkosivusto’) käyttö.

(2) Tällä sivulla on verkkosivuston yleiset käyttöehdot. Lataamalla verkkosivuston tai käyttämällä sitä (jäljempänä ’käyttö’) kaikki käyttäjät ja vierailijat (jäljempänä 'käyttäjät') hyväksyvät yleiset käyttöehdot. WALTER GROUPilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

(3) Vaihtoehto rekisteröityneille käyttäjille: Napsauttamalla kenttää ”Suostun” tai ”Lähetä” käyttäjä hyväksyy verkkosivuston käyttöehdot käyttäjää sitovina. WALTER GROUP pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja harkintansa mukaan. Jatkaakseen WALTER GROUPin palvelujen käyttöä käyttäjän on tällöin hyväksyttävä muutetut käyttöehdot edellä kuvatulla tavalla napsauttamalla kenttää ”Suostun” tai ”Lähetä”.

(4) WALTER GROUP tarjoaa verkkosivustolla ala- ja yrityskohtaista tietoa asiakkaille, kuljetuskumppaneille ja työnhakijoille. Tietyt palvelut (esim. LOADS TODAY ja CONNECT-asiakasportaali) ovat ainoastaan rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä.

(5) WALTER GROUPilla on oikeus lopettaa verkkosivuston ylläpito kokonaan tai osittain sekä muuttaa sisältöä ja palveluja harkintansa mukaan. WALTER GROUP ei takaa WALTER GROUP -verkkosivuston keskeytyksetöntä saatavuutta. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia WALTER GROUPin verkkosivun käyttöoikeutta tai ylläpitoa.

I.2. Teollis- ja tekijänoikeudet

(1) Verkkosivuston koko sisältö (kuvitukset, tekstit, muotoilut, tavaramerkit, kuvat, videot, grafiikka) kuuluu WALTER GROUPin tai sen sopimuskumppanien immateriaalioikeuksien piiriin. Käyttäjä ei saa WALTER GROUPin verkkosivustoa käyttämällä minkäänlaisia lisenssi- tai muita verkkosivuston käyttöön liittyviä oikeuksia (esim. teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia ja vastaavia lähioikeuksia). WALTER GROUPin verkkosivustolla olevia tavaramerkkejä, muotoilua, kuvia, tekstejä, tekstiosia tai muuta sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, monistaa, käyttää, täydentää tai muulla tavoin hyödyntää ilman WALTER GROUPin etukäteistä kirjallista suostumusta. Poikkeuksena on nimenomaisesti käyttöön tarjottujen aineistojen monistus, hyödyntäminen tai käyttö.

I.3. Vastuu

(1) WALTER GROUP vastaa käyttäjälle WALTER GROUPin verkkosivuston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista vain, jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä tuottamuksellisuus.

(2) WALTER GROUP ei vastaa käyttäjälle aiheutuvista suorista tai epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, riippumatta siitä, onko niiden perustana sopimus, vahingonkorvausoikeus (mukaan lukien tuottamuksellisuus) tai jokin muu, siinä tapauksessa, että vahinko kuuluu johonkin seuraavista::

(i) Menetetty voitto ja välilliset vahingot
(ii) Vahingossa tapahtuva häviäminen ja menetetty voitto
(iii) Menetetyt liiketoimintamahdollisuudet
(iv) Maineen (good will) ja tietojen menetys

(3) WALTER GROUP on kaikin kohtuullisesti toteutettavin toimenpitein pyrkinyt varmistamaan, että WALTER GROUPin verkkosivustolla tarjotut tiedot ovat niiden tarjoamisen ajankohtana oikeita ja täydellisiä. WALTER GROUP ei anna sitoumuksia tai takuita verkkosivustolla tarjotuista tiedoista, kuten latauslinkeistä, kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista, ulkoisista linkeistä tai muista sisällöistä, joita voi suoraan tai epäsuorasti käyttää tai ladata WALTER GROUPin verkkosivustolta. WALTER GROUP pidättää myös oikeuden muuttaa tai täydentää tarjottuja tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta.

(4) WALTER GROUP ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän itse aiheuttamasta käyttäjätilin epäasianmukaisesta tai väärästä käytöstä tai tunnistustietojen tai käyttäjän tallentamien tietojen väärinkäytöstä tai häviämisestä.

I.4. Saatavuus

(1) WALTER GROUP pyrkii ylläpitämään verkkosivustoa jatkuvasti ja takaamaan sen käytettävyyden saatavilla olevien teknisten, taloudellisten, liiketaloudellisten ja organisatoristen mahdollisuuksien puitteissa.

(2) WALTER GROUP ei takaa WALTER GROUPin verkkosivuston tai sen sisällön keskeytyksetöntä käytettävyyttä, virheettömyyttä tai virheiden korjaamista eikä sitä, että WALTER GROUPin verkkosivustossa tai muissa kohteissa (esim. palvelimilla) ei ole viruksia tai muita vaarallisia elementtejä. WALTER GROUP kieltäytyy lainsäädännön sallimissa rajoissa nimenomaisesti vastaamasta millään tavalla minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat WALTER GROUPin verkkosivuston tai apuvälineiden tarjoamisesta.

(3) WALTER GROUP ei vastaa ajasta, jolloin verkkosivuston käyttö ei teknisten tai muiden ongelmien vuoksi ole mahdollista.

I.5. Ulkoiset linkit

WALTER GROUPin verkkosivustolla on ulkoisia linkkejä, jotka johtavat muiden tarjoajien verkkosivustoille. WALTER GROUPilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa ulkoisten linkkien kohteena olevien verkkosivustojen saatavuuteen, laatuun tai sisältöön, eikä se vastaa ulkoisten verkkosivustojen sisällöstä, joka rikkoo voimassa olevaa lakia tai aiheuttaa muulla tavoin vahinkoa käyttäjille.

I.6. Suojatut sivustot

Verkkosivuston jotkin osat sisältävät SwissSignin SSL-sertifikaatteja. SwissSignin SSL-sertifikaatit mahdollistavat käyttäjätietojen tehokkaan salauksen siirrettäessä tietoja web-palvelimiin sekä sisällöntarjoajan (WALTER GROUP) tunnistamisen ja verkkosivuston aitouden todennuksen tietojen kalastelun estämiseksi.
Käyttäjä myöntää tutustuneensa SwissSign Gold CP/CPS:n (repository.swisssign.com) yleisiin käyttöehtoihin ja SwissSign Goldin käyttösopimuksiin (End User Agreements, repository.swisssign.com) ja lukeneensa nämä ehdot sekä noudattavansa niitä. WALTER GROUP ei ole vastuussa käyttäjän SSL-sertifikaatin käyttöön liittyvistä toimista.

I.7. Salasanat ja käyttäjätilit

(1) Tietyt palvelut (esim. LOADS TODAY ja CONNECT-asiakasportaali) ovat ainoastaan rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt ja kun WALTER GROUP on tarkistanut käyttäjän tiedot, hän saa käyttäjätilin käytön mahdollistavan salasanan.

(2) Käyttäjä vastaa salasanan sekä mahdollisten muiden tietojen salassapidosta sekä kaikesta käyttäjätiliin liittyvästä toiminnasta. Kaikenlaisesta käyttäjätilin luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkeistä on ilmoitettava välittömästi WALTER GROUPille. Käyttäjätilin rekisteröinnin ja tilauksen tekemisen edellytyksenä on, että käyttäjällä on asiakasnumero. Käyttäjällä ei ole oikeutta paljastaa asiakasnumeroa tai salasanaa muille tai antaa näitä muiden käyttöön. Kaikenlainen asiakasnumeron ja/tai salasanan paljastaminen käyttäjän toimesta voi johtaa käyttäjätilin sulkemiseen tai tilauksen lopettamiseen.

(3) Käyttäjä ei saa välittää sivullisille tietoa, sisältöä tai informaatiota, jonka hän on saanut tietoonsa käyttäjätilinsä kautta.

(4) WALTER GROUP pidättää oikeuden myöntää lupa rekisteröintiin tai tilattuun palveluun ja kieltää se syitä ilmoittamatta. WALTER GROUPilla on myös oikeus sulkea käyttäjätili tai lopettaa yksittäisten palvelujen tilaus syitä ilmoittamatta.

I.8. Haitallisen aineiston lataaminen palvelimelle

WALTER GROUP kieltää sellaisten tietokoneohjelmien, tiedostojen ja muunlaisten aineistojen lataamisen palvelimelle, jotka sisältävät haitallisia ja/tai katkoja aiheuttavia ominaisuuksia, kuten viruksia, manipuloituja tiedostoja, ”piilotettuja” tiedostoja (kuten äänitiedostoihin upotettuja kuvia), matoja, troijalaisia hevosia tai robottiohjelmien vieritystä, useiden näyttöjen esittämistä ja muita sellaisia toimintoja varten, jotka voivat yleisesti ottaen häiritä verkkosivuston eheyttä tai toimintaa tai häiritä yleisesti online-viestintää.

I.9. Sähköiset hyökkäykset

(1) Kaikenlaiset sähköiset hyökkäykset WALTER GROUPin verkkosivustolle tai kaikkiin siihen liittyviin WALTER GROUPin tietoihin tai yksittäisten käyttäjien tietoihin ovat kiellettyjä.

(2) Kaikki sähköiset hyökkäykset aiheuttavat sen käyttäjän, jonka tiedoilla hyökkäys on tehty, välittömän sulkemisen verkkosivustolta, ja häntä vastaan nostetaan siviili- ja rikosoikeudellinen kanne.

II.1. Oikeuspaikka

Tämä sopimus perustuu Itävallan lakiin. Riitojen ratkaisemisesta vastaava tuomioistuin on Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt (Wienin kauppatuomioistuin). Tähän sovelletaan ainoastaan Itävallan lakia, ei YK:n kauppaoikeutta eikä Itävallan kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluvia sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä.

II.2. Muutokset ja täydennykset, salvatorinen lauseke

(1) Sopimusta voidaan muuttaa ja täydentää ainoastaan kirjallisesti. Suulliset lisäsopimukset ovat pätemättömiä.

(2) Jos tämän sopimuksen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, muut määräykset pysyvät siitä huolimatta voimassa.