Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Mindig az Ön közelében
Magyarországon is jelen vagyunk

Felhasználói feltételek

I. Általános felhasználási feltételek a WALTER GROUP weboldalaihoz

I.1. Hatály és alkalmazási terület

(1) Jelen használati feltételek tárgya az LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG és a hozzá kapcsolódó vállalatok (a továbbiakban „WALTER GROUP”) által rendelkezésre bocsátott weboldalak (a továbbiakban „weboldal”) használata.

(2) Ez az oldal tartalmazza a weboldal általános felhasználási feltételeit. A weboldal megnyitásával vagy használatával (a továbbiakban „használat”) minden felhasználó és látogató (a továbbiakban „felhasználó”) elismeri az általános felhasználási feltételeket. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor saját mérlegelési jogkörében megváltoztassa.

(3) Választási lehetőség a regisztrált felhasználók számára: Az „Egyetértek” vagy az „Elküld” mezőre történő kattintással a felhasználó számára a weboldal felhasználási feltételei kötelezővé válnak. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a meglévő felhasználási feltételeket saját mérlegelési jogkörében megváltoztassa. A felhasználónak a módosult felhasználási feltételekbe a fentiek szerint a „Egyetértek” vagy az „Elküld” mezőre történő kattintással ismét bele kell egyeznie, hogy a WALTER GROUP szolgáltatásait továbbra is igénybe vehesse.

(4) A WALTER GROUP a weboldalon az üzletágra és a vállalatra vonatkozó információkat kínál az ügyfeleinek, a fuvarozópartnereinek és a pályázóinak. Az egyes szolgáltatások (pl. LOADS TODAY, CONNECT ügyfélportál) csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők.

(5) A WALTER GROUP jogosult a weboldalt teljesen vagy részben megszüntetni valamint a tartalmakat ill. szolgáltatásokat szabadon megváltoztatni. A WALTER GROUP weboldalának folyamatos elérhetőségéért a WALTER GROUP nem vállal felelősséget. A WALTER GROUP weboldalának használatára vagy karbantartására nem keletkezik jogosultság.

I.2. Jogok / szellemi tulajdon

(1) A weboldal teljes tartalma (illusztrációk, szövegek, fogalmazások, márkák, képek, videók, grafikák) a WALTER GROUP-nak vagy szerződött partnereinek szellemi tulajdonát képezi. A WALTER GROUP weboldalának használatával a felhasználó számára nem keletkezik licensz- vagy egyéb felhasználói jog a weboldalon található jogokra (pl. szellemi tulajdonjog, szerzői jog és kapcsolódó jogok stb.). A márkák, a design, a képek, szövegek, szövegrészek és a WALTER GROUP weboldalának egyéb tartalmai a WALTER GROUP előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem módosíthatók, másolhatók, sokszorosíthatók, használhatók, kiegészíthetők vagy más módon sem hasznosíthatók. Ez alól kivételt képez a kifejezetten a felhasználásra ajánlott anyagok használatához történő sokszorosítása, hasznosítása vagy használata.

I.3. Felelősség

(1) A WALTER GROUP semmilyen kárért nem felel, amelyet a felhasználó számára a WALTER GROUP weboldalának használata okozhat, kivéve szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén.

(2) A WALTER GROUP nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kár vagy veszteség miatt, sem közvetlen, sem közvetett, azonnali vagy következménykárokért, függetlenül attól, hogy ezek a szerződésből, kártérítési jogosultságból (beleértve a gondatlanságot) vagy más okból felmerülnek, amíg azok a következő kategóriák egyikébe esnek::

(i) Elmaradt hasznon és következménykárok
(ii) Véletlen veszteségek és elmaradt hasznon
(iii) Elmaradt üzleti lehetőségek
(iv) Jó hírnév és adatok elvesztése

(3) A WALTER GROUP csoport megtett minden elvárható erőfeszítést annak biztosítására, hogy a WALTER GROUP weboldalán rendelkezésre bocsátott információk a rendelkezésre bocsátás idejében pontosak és teljesek legyenek. A WALTER GROUP nem vállal felelősséget és nem biztosít jótállást vagy garanciát a weboldalon rendelkezésre bocsátott információkért, mint pl. letöltések, harmadik szolgáltatók által kínált szolgáltatások, külső hivatkozások, vagy egyéb tartalmak, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetetten a WALTER GROUP weboldaláról használhatók vagy onnan megnyithatók. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot arra is, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse.

(4) A WALTER GROUP nem felel azokért a károkért, amelyek a felhasználói fiók szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt a felhasználó által, az azonosítókkal történő visszaélés vagy elvesztésük miatt a felhasználó által tárolt adatokban keletkeznek.

I.4. Rendelkezésre állás

(1) A WALTER GROUP igyekszik a weboldalt folyamatosan üzemeltetni és elérhető állapotban tartani – a műszaki, gazdasági, működési és szervezési lehetőségekhez mérten teljeskörűen.

(2) A WALTER GROUP nem vállal szavatosságot vagy garanciát azért, hogy a WALTER GROUP weboldala vagy annak tartalmai megszakítás nélkül vagy egyáltalán rendelkezésre álljanak, hibamentesek legyenek vagy a hibákat elhárítsák, valamint azért sem, hogy a WALTER GROUP weboldala vagy segédeszközei (pl. szerver) vírusoktól vagy más veszélyes összetevőktől mentesek. A WALTER GROUP a jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten kizár minden olyan felelősséget bármely kárért, amely a WALTER GROUP weboldalának rendelkezésre bocsátásából vagy a segédeszközökből keletkeztek.

(3) A műszaki vagy egyéb problémák miatti nem elérhetőség idejére a WALTER GROUP nem vállal át semmilyen felelősséget.

I.5. Külső hivatkozások

A WALTER GROUP weboldala tartalmaz olyan külső hivatkozásokat, amelyek harmadik szolgáltató más weboldalaira vezetnek. A WALTER GROUP-nak nincs befolyása a hivatkozott külső weboldal elérhetőségére, minőségére valamint tartalmára, és nem vállal felelősséget a külső weboldal olyan tartalmaiért, amelyek érvényben lévő jogszabályokba ütköznek vagy a felhasználóknak más formában kárt okozhatnak.

I.6. Biztonságos oldalak

A honlap részben SwissSign által biztosított SSL-tanúsítvánnyal rendelkezik A SwissSign SSL-tanúsítványai a webszerverre történő adatátadás során hatékonyan kódolják a felhasználói adatokat, eközben azonban hatékonyan azonosítják a szolgáltatót (WALTER GROUP), és az adathalászat elleni védelem érdekében megfelelően tanúsítják a honlap valódiságát is.
A felhasználó nyilatkozik arról, hogy ismeri, elolvasta, elfogadja és betartja a SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) és a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) rendelkezéseit. A WALTER GROUP a felhasználó felé kizárja az SSL-tanúsítvány használatával kapcsolatos bármilyen jellegű felelősségét.

I.7. Jelszavak és felhasználói fiókok

(1) Az egyes szolgáltatások (pl. LOADS TODAY, CONNECT ügyfélportál) csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők. A felhasználó regisztráció és felülvizsgálat után a WALTER GROUP-tól kap egy jelszót, amely lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz való hozzáférést.

(2) A felhasználó felelős a jelszó és esetleges egyéb meglévő információk titokban tartásáért, valamint minden, a felhasználói fiókra vonatkozó összes tevékenységért. A felhasználói fiók bármely nem engedélyezett használatát, valamint az egyéb biztonsági szabályok megsértését a WALTER GROUP-pal késlekedés nélkül közölni kell. A felhasználói fiók regisztrációja ill. a bejelentkezés egy "előfizetéses" megrendelésére a felhasználó partnerszámához kötött. A felhasználó nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a partnerszámát vagy a jelszót más személyek számára nyilvánossá tegye vagy azok rendelkezésére bocsássa. A partnerszám és/vagy a jelszó felhasználó által történő bármilyen nyilvánosságra hozatala a felhasználói fiók törlését ill. az "előfizetés" megszüntetését eredményezi.

(3) Azok az adatok, tartalmak és információk, amelyeket a felhasználó a felhasználói fiókja révén ismert meg, nem adhatók tovább jogosulatlan harmadik félnek.

(4) A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt vagy egy előfizetéses szolgáltatás megrendelését engedélyezze, vagy azt külön ok megjelölése nélkül elutasítsa. Továbbá a WALTER GROUP jogosult minden felhasználói fiók vagy az egyes előfizetett szolgáltatások megrendelésének külön ok megadása nélküli zárolására.

I.8. Kártékony anyag feltöltése

A WALTER GROUP megtiltja olyan számítógépes programok, fájlok és egyéb anyagok feltöltését, amelyek kárt okoznak és/vagy zavaró funkciókat tartalmaznak, mint a vírusok, manipulált fájlok, „rejtett” fájlok (pl. audió fájlokba integrált képek), férgek, trójai programok és bot-ok görgetési célra, több képernyő leképezésére és egyéb tevékenységekre, amelyek a weboldal integritását vagy működését, vagy az online kommunikációt általánosságban megzavarhatják.

I.9. Elektronikus támadások

(1) A WALTER GROUP weboldalán tilos mindennemű, a WALTER GROUP adataival összefüggésben álló minden adatára vagy az egyes felhasználókra irányuló elektronikus támadás.

(2) Minden elektronikus támadás annak a felhasználónak az azonnali kizárását vonja maga után, akinek a szférájába a támadás esik, és polgári illetve büntető eljárást von maga után.

II. Egyéb rendelkezések

Ez a nyilatkozat leírja, hogy a CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] miként dolgozza fel az Ön személyes adatait.

A WALTER GROUP felelősséget vállal azért, hogy az Ön személyes adatait megfelelően védje, és figyelembe veszi a személyes adatok védelmére, jogszerű használatára és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra vonatkozó valamennyi jogi rendelkezést.

A következő állítások általánosak, és a WALTER GROUP-on belüli valamennyi adatfeldolgozási műveletre teljes körűen kiterjednek. Ez azt jelenti, hogy az alábbi állítások csak részben vonatkoznak Önre.

II.1. Illetékes bíróság

Jelen megállapodás alapjául az osztrák jog szolgál. Vitás kérdések rendezésében a Bécsi, Belvárosi Kereskedelmi Bíróság (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) az illetékes. Kizárólag az osztrák jog alkalmazandó a CISG és az osztrák nemzetközi polgári jog vonatkozó normáinak alkalmazása nélkül.

II.2. Módosítások és kiegészítések, érvényességi záradék

(1) Jelen megállapodás módosítása és kiegészítése csak írásban történhet. A szóbeli megállapodások érvénytelenek.

(2) Ha a jelen megállapodás egy vagy több feltétele bármely okból érvényét vesztené, az nem érinti a megállapodás egyéb tartalmának érvényességét.