Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Upit
Uvijek blizu Vas
Mi smo u Bosni i Hercegovini

Uslovima korištenja

I. Opšti uslovi korišćenja web stranica grupe WALTER GROUP

I.1. Područje važenja i obim usluge

(1) Predmet ovih uslova korišćenja je korišćenje web stranica (u daljem tekstu „web stranica“), koje je stavilo na raspolaganje preduzeće LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i sa njim povezana preduzeća u sastavu koncerna (u daljem tekstu „web stranica“).

(2) Ova strana sadrži opšte Uslove korištenja web-stranice. Pozivanjem ili korištenjem web-stranice (u daljem tekstu „korištenje“) svi korisnici i posjetioci (u daljem tekstu „korisnici“) prihvataju važenje Opštih uslova korištenja. Grupa WALTER GROUP u svako doba i prema vlastitoj procjeni zadržava pravo izmjene Uslova korištenja.

(3) Alternativa za registrovane korisnike:: Klikom na polje „Saglasan“ ili „Poslati“ korisnik se obavezujuće slaže sa Uslovima korištenja web-stranice. Grupa WALTER GROUP zadržava pravo izmjene priloženog Uslova korištenja prema vlastitoj procjeni. Korisnik mora još jednom dati svoju saglasnost sa izmijenjenim odredbama korištenja, tako kako je gore opisano, klikom na polje „Saglasan“ ili „Poslati“, kako bi i dalje mogao koristiti usluge grupe WALTER GROUP.

(4) Grupa WALTER GROUP na svojoj internetskoj stranici pruža informacije vezane za branšu i preduzeće svojim klijentima, transportnim partnerima i kandidatima. Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registrovanim korisnicima.

(5) Grupa WALTER GROUP ovlaštena je u potpunosti ili djelomično ukinuti internetsku stranicu i na bilo koji način promijeniti sadržaje odnosno usluge. Grupa WALTER GROUP ne garantuje stalnu raspoloživost internetske stranice grupe WALTER GROUP. Ne postoji pravo na korištenje ili održavanje internetske stranice grupe WALTER GROUP.

I.2. Zaštitna prava/intelektualno vlasništvo

(1) Ukupni sadržaj internetske stranice (ilustracije, tekstovi, formulacije, brendovi, slike, videozapisi, grafike) intelektualno je vlasništvo grupe WALTER GROUP ili njenih ugovornih partnera. Korištenjem internetske stranice grupe WALTER GROUP korisnik ne ostvaruje prava na licencu ili ostala korisnička prava u pogledu prava koja se nalaze na internetskoj stranici (npr. industrijska zaštitna prava, autorska prava i srodna zaštitna prava itd.). Brendovi, dizajn, slike, tekstovi, dijelovi teksta i ostali sadržaji internetske stranice grupe WALTER GROUP ne smiju se bez prethodne pisane saglasnosti grupe WALTER GROUP mijenjati, kopirati, umnožavati, koristiti, dopunjavati ili obrađivati na neki drugi način. To se ne odnosi na umnožavanje, obradu ili korištenje onih materijala koji su izričito ponuđeni za korištenje.

I.3. Odgovornost

(1) Grupa WALTER GROUP odgovara za eventualne štete koje mogu nastati kod korisnika upotrebom internetske stranice grupe WALTER GROUP, samo u slučaju namjere ili grube nepažnje.

(2) Grupa WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke, koje pretrpi korisnik - ni direktne niti indirektne, neposredne ili naknadne štete nezavisno od toga, proizlaze li one iz Ugovora, prava na naknadu štete (uključujući nepažnju) ili na bilo koji drugi način, ako one spadaju u jednu od sljedećih kategorija::

(i) Propuštena dobit i naknadne štete
(ii) Slučajni gubici i propuštena dobit
(iii) Propušteni poslovi
(iv) Gubitak goodwill-a i gubitak podataka

(3) Grupa WALTER GROUP uložila je sve moguće napore kako bi osigurala da informacije objavljene na internetskoj stranici grupe WALTER GROUP u trenutku objave budu tačne i potpune. Grupa WALTER GROUP ne daje garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije objavljene na web stranici, kao sto su npr. prijenos podataka putem interneta, usluge koje nude treći ponuđači, eksterni linkovi ili drugi sadržaji, koji se direktno ili indirektno koriste na internet stranici grupe WALTER GROUP ili koji mogu da se pozovu sa nje. Grupa WALTER GROUP takođe zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmjenu ili dopunu objavljenih informacija.

(4) Grupa WALTER GROUP ne odgovara za štete koje nastanu nestručnom primjenom ili zloupotrebom korisničkog računa od strane samog korisnika, zloupotrebnom ili gubitkom identifikacijskih karakteristika ili podataka koje je korisnik spremio.

I.4. Raspoloživost

(1) Grupa WALTER GROUP nastoji kontinuirano održavati internetsku stranicu i činiti je dostupnom – u skladu sa mjerama postojećih tehničkih, privrednih, preduzetničkih i organizacijskih mogućnosti.

(2) Grupa WALTER GROUP ne preuzima jamstvo ili garanciju za to da će internetska stranica grupe WALTER GROUP ili njeni sadržaji biti dostupni bez prekida ili uopšte, da će biti bez grešaka ili da će greške biti uklonjene, kao ni za to, da internetska stranica grupe WALTER GROUP ili pomoćna sredstva (kao npr. server) budu bez virusa ili drugih opasnih elemenata. Grupa WALTER GROUP izričito isključuje svaku odgovornost za štete bilo koje vrste koje proizlaze iz objave internetske stranice grupe WALTER GROUP ili pomoćnih sredstava ako je to zakonski dopušteno.

(3) Grupa WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za vrijeme nedostupnosti svoje internetske stranice zbog tehničkih ili drugih problema.

I.5. Eksterni linkovi

Internetska stranica grupe WALTER GROUP sadrži eksterne linkove koji vode do drugih internetskih stranica trećih ponuđača. Grupa WALTER GROUP ne utiče na dostupnost, kvalitet i sadržaj internetskih stranica povezanih s eksternim linkovima i ne preuzima odgovornost za sadržaje eksternih internetskih stranica ako se na njima krše važeći pravni propisi ili na neki drugi način korisnicima uzrokuje neka šteta.

I.6. Zaštićene stranice

Internetska stranica djelomično sadrži certifikate SSL preduzeća SwissSign. Certifikati SSL preduzeća SwissSign, osim učinkovitog kodiranja korisničkih podataka tokom prijenosa na internetski server, sadrže i identifikaciju ponuđača (WALTER GROUP) te potvrdu autentičnosti internetske stranice za zaštitu od mrežne krađe identiteta (phishing).
Korisnik izjavljuje da je upoznat s Opštim odredbama ugovora SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) i SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), da ih je pročitao i prihvatio te da će ih se pridržavati. WALTER GROUP isključuje bilo kakvu odgovornost prema korisniku u vezi sa upotrebom certifikata SSL.

I.7. Lozinke i korisnički računi

(1) Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registrovanim korisnicima. Nakon registracije i provjere koju provodi grupa WALTER GROUP korisnik dobija lozinku koja mu omogućava pristup korisničkom računu.

(2) Korisnik je odgovoran za čuvanje povjerljivosti lozinke i ostalih podataka, kao i za sve aktivnosti, koje se vrše u vezi sa korisničkim računom. O svim neodobrenim korištenjima korisničkog računa ili drugom ugrožavanju sigurnosti mora se odmah obavijestiti grupa WALTER GROUP. Registracija korisničkog računa odnosno prijava za primanje pretplate vezana je za partnerski broj korisnika. Korisnik nije ovlašten, pokazati partnerski broj ili lozinku drugim osobama ili ih staviti njima na raspolaganje. Svako pokazivanje partnerskog broja i/ili lozinke od strane korisnika može dovesti do brisanja korisničkog računa odnosno ukidanja pretplate.

(3) Podaci, sadržaji i informacije, koji su poznati korisniku na temelju njegovog korisničkog računa, ne smiju se prosljeđivati neovlaštenim trećim osobama.

(4) Grupa WALTER GROUP zadržava pravo odobrenja registracije ili prijave za primanje neke usluge sa pretplatom ili odbijanja bez navođenja razloga. Osim toga grupa WALTER GROUP je ovlaštena blokirati svaki korisnički račun ili primanje pojedinih usluga sa pretplatom bez navođenja razloga.

I.8. Upload/Postavljanje štetnog materijala

Grupa WALTER GROUP zabranjuje postavljanje kompjuterskih programa, datoteka i ostalih materijala, koji sadrže štetna i/ili prekidajuća obilježja kao viruse, manipulisane datoteke, „skrivene" datoteke (kao npr. slike integrisane u audiodatotekama), crve, trojanske konje ili softvere za automatsko listanje stranica, sliku više zaslona i za ostale aktivnosti koje generalno mogu ometati integritet ili funkciju internetske stranice ili online-komunikacije.

I.9. Elektronski napadi

(1) Zabranjeni su elektronski napadi svake vrste na internetsku stranicu grupe WALTER GROUP ili na sve podatke grupe WALTER GROUP povezane s njom kao i na podatke pojedinih korisnika.

(2) Svaki elektronski napad dovodi do trenutnog isključenja korisnika, u čiju sferu spada taj napad, te će biti građanskopravno i krivinčopravno gonjen.

II.1. Sudska nadležnost

Ovaj ugovor temelji se na austrijskom pravu. Za rješavanje sporova nadležan je Trgovački sud u Beču (Wien, Innere Stadt). Vrijedi isključivo austrijsko pravo bez primjene UN-kupoprodajnog prava i normi upućivanja iz austrijskog Međunarodnog privatnog prava.

II.2. Izmjene i dopune, salvatorna klauzula

(1) [key=aenderungen_vertrag_nur_schriftlich]

(2) Ukoliko jedan ili više uslova ovoga Ugovora iz bilo kojeg razloga postanu nevažeći, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora ostaje nedirnuta.