Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Mereu în apropierea dumneavoastră
Suntem prezenți in Romania
Management SHEQ

Management SHEQ

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Acum 25 de ani s-a pus piatra de temelie pentru managementul SHEQ de astăzi cu ajutorul unui sistem de management al calității. Sistemul de management integrat cuprinde, într-o structură unitară, procesele, metodele și instrumentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor variate din domeniul siguranță, sănătate, mediu și calitate.

Sarcinile din domeniul SHEQ-Management:

Management SHEQ
  • Discuții regulate ale echipei de management SHEQ la masa rotundă
  • Organizarea și derularea sesiunilor de instruire de specialitate specifice
  • Coaching pentru angajați
  • Organizarea și derularea auditurilor interne
  • Planificarea, realizarea și controlul proiectelor tematice (de ex. configurarea managementului siguranței), implicarea altor Shared Services
  • Help-Desk în situații de urgență
  • Managementul riscului: analiza incidentelor, elaborarea măsurilor preventive
  • Colaborarea în grupe de lucru internaționale (armonizarea normelor, dezvoltarea și ameliorarea standardelor etc.)
  • Coordonare și colaborare în cadrul echipei de Corporate Social Responsibility (CSR)