Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Povpraševanje
Vedno v vaši bližini
Mi smo v Sloveniji
SHEQ-management

SHEQ-management

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Pred več kot 25 leti je z uvedbo našega sistema za zagotavljanje kakovosti bil postavljen temeljni kamen današnjega SHEQ-Managementa. Integriran sistem upravljanja povzema v enotni strukturi tiste postopke, metode in instrumente, ki so potrebni za izpolnjevanje raznovrstnih nalog na področju varnosti, zdravja, okolja in kakovosti.

Naloge upravljanja SHEQ-Managementa:

SHEQ-management
  • Redne okrogle mize SHEQ-Managementa
  • Organizacija in izvedba specifičnih strokovnih izobraževanj in delavnic
  • Mentorstvo zaposlenih
  • Organizacija in izvedba interne revizije
  • Načrtovanje, izvedba in kontroling tematskih projektov (npr. uvedba sistema upravljanja varnosti), vključitev drugih storitev - Shared Services
  • Center za pomoč uporabnikom v nujnih primerih
  • Upravljanje tveganj: analiza dogodkov, razvoj preventivnih ukrepov
  • Sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah (uskladitev standardov, razvoj in izboljšanje standardov itd.)
  • Koordinacija in sodelovanje v ekipi Korporativne družbene odgovornosti (CSR)