Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Zawsze w Państwa okolicy
Jesteśmy w Polsce
+48 22 10 46 333
SHEQ-Management

SHEQ-Management

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

Ponad 25 lat temu stworzono podstawy dzisiejszego zarządzania SHEQ, wdrażając system zarządzania jakością. Zintegrowany system zarządzania łączy w spójnej strukturze takie procesy, metody i narzędzia, które są konieczne do wykonania różnorodnych zadań w obszarach Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko i Jakość.

Zadania w zarządzaniu SHEQ:

SHEQ-Management
  • Comiesięczne narady zespołu zarządzania SHEQ
  • Organizacja i przeprowadzanie specyficznych szkoleń specjalistycznych i warsztatów
  • Szkolenia dla pracowników
  • Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych audytów
  • Planowanie, realizacja i kontrola projektów tematycznych (np. tworzenie zarządzania ochroną), włączanie innych działów usługowych
  • Help-Desk w sytuacjach awaryjnych
  • Zarządzanie ryzykiem: analiza zdarzeń, opracowywanie środków zapobiegawczych
  • Współpraca w międzynarodowych grupach roboczych (harmonizacja norm, rozwój i udoskonalanie standardów, itp.)
  • Koordynacja i współpraca w zespole Corporate Social Responsibility (CSR)