Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Förfrågan
Alltid i din närhet
Vi finns i hela Sverige
SHEQ-management

SHEQ-management

Safety/Security – Health – Environment – Quality (SHEQ)

För mer än 25 år sedan lades grundstenen för dagens SHEQ-Management, med lanseringen av ett kvalitetsmanagementsystem. Det integrerade hanteringssystemet sammanfattar alla processer, metoder och instrument i en enhetlig struktur, vilket är nödvändigt för att uppfylla säkerhets-, hälso-, miljö- och kvalitetskraven för de många olika uppgifterna.

Uppgifter som ingår i SHEQ-management:

SHEQ-management
  • Regelmässiga runda-bordet-samtal inom SHEQ-managementteams
  • Organisation och implementering av särskilda tekniska utbildningar och workshops
  • Coaching av medarbetare
  • Organisation och implementering av interna audits
  • Planering, genomförande och styrning av tematiska projekt (till exempel införa säkerhetsmanagement), inblandning av andra delade tjänster (Shared Services)
  • Helpdesk vid nödsituationer
  • Riskhantering: analys av händelser, utveckling av förebyggande åtgärder
  • Deltagande i internationella arbetsgrupper (harmonisering av standarder, utveckling och förbättring av standarder, etc.)
  • Koordination och samarbete med Corporate Social Responsibility-team (CSR)