Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Forespørgsel
Altid i nærheden af dig
Vi er i
Danmark
We care!

Compliance

 

Compliance betyder overholdelse af både lovregler og virksomhedsinterne bestemmelser. Vores forretningsaktiviteter er i overensstemmelse med lovgivningen, vores Code of Conduct samt de videreførende retningslingjer og anvisninger. Compliance er for os en fast bestanddel af vores forretningsmæssige og sociale ansvar.

Retningslinjerne for overholdelse af vores adfærdskodeks, der er fastsat i vores Code of Conduct, suppleres af vores whistleblowersystem "We Care". Medarbejdere, forretningspartnere, men også tredjeparter har her mulighed for at rapportere ulovlig adfærd - særligt inden for for områderme økonomisk kriminalitet, korruption, arbejdstager-, data- og miljøbeskyttelse.

We care