Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Винаги близо до Вас
Ние сме в
България

Импресум

Задължение за предоставяне на информация съгл. § 5 от Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и задължение за предоставяне на данни за финансово състоянието съгл. § 25 от Закона за медиите.

Медиен собственик/Издател на уебсайта на концерна
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
AT-2355 Wiener Neudorf

тeл.: +43 2236 601-0
факс: +43 2236 601-1234
e-mail:  ctx@containex.com

Фирмен номер в Търговския регистър : FN 41572 k
Търговския регистър : Областен съд Винер Нойщат
БУЛСТАТ: ATU19206605
Регистрационен номер от регистъра за преработка на данни: 0404004
Седалище на фирмата: Laxenburg, Австрия